Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA KOMISIA

Tlačová správa

Brusel 26. júna 2013

Návrh rozpočtu EÚ na rok 2014: Komisia predkladá návrh zodpovedajúci súčasnému stavu v Európe

Komisia prijala návrh rozpočtu na rok 2014 vo výške 142,01 mld. EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 135,9 mld. EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch. Návrh rozpočtu na rok 2014 je približne o 6 % nižší ako tohtoročný rozpočet z hľadiska viazaných aj platobných rozpočtových prostriedkov.

„Tento návrh rozpočtu predkladáme dnes, pretože v Lisabonskej zmluve je jasne stanovené, že Komisia tak musí urobiť najneskôr do 1. júla“, uvádza komisár EÚ pre finančné plánovanie a rozpočet Janusz Lewandowski. „Tento návrh však neskôr upravíme vzhľadom na konečný výsledok postupu prijímania viacročného finančného rámca (VFR) na obdobie rokov 2014 — 2020.“

Komisia pripravila návrh rozpočtu na rok 2014, ktorý vychádza z posledného štádia prebiehajúcich rokovaní o VFR. Suma na rok 2014 je založená na podmienke, že dodatočné rozpočtové prostriedky na pokrytie platobných potrieb v roku 2013 podľa návrhu Komisie sa odsúhlasia v stanovenej lehote v roku 2013.

Návrh rozpočtu na rok 2014 ukazuje zatiaľ aj napriek rozpočtovým škrtom zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov v oblasti „konkurencieschopnosti pre rast a zamestnanosť“ (okruh 1a) o 3,3 %, keďže sa obmedzené zdroje EÚ musia sústrediť na opatrenia na riešenie nezamestnanosti a vytváranie rastu. Týmito opatreniami sú Horizont 2020 — nový program EÚ na financovanie výskumu a inovácií (takmer 9 mld. EUR), Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (3,6 mld. EUR), Nástroj na prepojenie Európy (takmer 2 mld. EUR) a podporné opatrenia pre európske podniky, najmä malé a stredné (MSP).

Obmedzenie administratívnych výdavkov (Okruh 5)

Komisia v rámci svojho návrhu už druhý rok navrhuje zníženie počtu svojich zamestnancov o 1 % (bez vplyvu na pristúpenie Chorvátska) s cieľom dosiahnuť počas piatich rokov zníženie počtu zamestnancov o 5 %.

Komisia navrhuje aj zníženie vlastných administratívnych výdavkov v diskrečných oblastiach o 1,1 %.

Celkové zvýšenie v okruhu 5 je predovšetkým spôsobené rastúcim počtom dôchodcov a nákladmi súvisiacimi s pristúpením Chorvátska.

Relatívne porovnanie...

Návrh rozpočtu na rok 2014 predstavuje 1,05 % HND EÚ vo viazaných rozpočtových prostriedkoch (oproti 1,15 % v rozpočte na rok 2013) a 1,01 % HND EÚ v platobných rozpočtových prostriedkoch (1,1 % v roku 2013). Inými slovami, keďže ide o menšie percento ročnej produkcie členských štátov, tento návrh rozpočtu predstavuje značné zníženie v relatívnom, ako aj v absolútnom vyjadrení.

Ďalšie informácie:

Webová stránka komisára Lewandowského:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_fr.htm

Návrh rozpočtu na rok 2014:
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2014/2014_en.cfm

Návrh rozpočtu na rok 2014 v skratke (vo formáte power point):
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2014/DB2014_Press_Presentation_en.pdf

Kontaktné osoby:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Návrh rozpočtu na rok 2014

(Viazané rozpočtové prostriedky (VRP) a platobné rozpočtové prostriedky (PRP) v mil. EUR, zaokrúhlené v bežných cenách)


Side Bar