Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 26 juni 2013

Ontwerpbegroting 2014: voorstel van de Commissie dat spoort met de actualiteit in Europa

De Commissie heeft een ontwerpbegroting voor 2014 goedgekeurd (142,01 miljard EUR aan vastleggingskredieten en 135,9 miljard EUR aan betalingskredieten) die in vergelijking met de begroting van dit jaar ongeveer 6% kleiner is.

“De ontwerpbegroting wordt vandaag gepresenteerd omdat de Commissie door het Verdrag van Lissabon ondubbelzinnig wordt verplicht dat uiterlijk 1 juli van elk jaar te doen”, aldus Janusz Lewandowski, commissaris bevoegd voor financiële programmering en begroting. “Dit voorstel zal evenwel later worden aangepast aan de uiteindelijke uitkomst van de procedure voor het meerjarig financieel kader (MFK) 2014-2020."

De Commissie heeft bij de opstelling van de ontwerpbegroting 2014 rekening gehouden met de laatste stand van de lopende MFK-onderhandelingen. Het niveau voor 2014 is op voorwaarde dat de aanvullende middelen die de Commissie heeft voorgesteld om de betalingsbehoeften in 2013 te dekken, tijdig worden goedgekeurd in de loop van 2013.

Ondanks de bezuinigingen nemen de vastleggingen voor rubriek 1a “Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid” met 3,3% toe omdat de beperktere middelen van de EU geconcentreerd moeten worden op acties om de werkloosheid te bestrijden en groei te stimuleren. Deze laatste omvatten Horizon 2020 – het nieuwe EU-programma voor financiële steun voor onderzoek en innovatie (bijna 9 miljard EUR), het Werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren (3,6 miljard EUR), de Connecting Europe Facility (bijna 2 miljard EUR) en steunmaatregelen voor het Europese bedrijfsleven, in het bijzonder voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Rem op de administratieve uitgaven (rubriek 5)

Voor het tweede jaar op rij stelt de Commissie een inkrimping van haar personeelsbestand met 1% voor (zonder de gevolgen van de toetreding van Kroatië), in het kader van het plan om gespreid over vijf jaar een inkrimping met 5% te verwezenlijken.

Daarnaast stelt de Commissie voor om haar eigen administratieve uitgaven op verschillende gebieden met 1,1% te drukken.

Dat rubriek 5 in totaal toeneemt, is voornamelijk te wijten aan het groeiende aantal gepensioneerden en de kosten in verband met de toetreding van Kroatië.

In relatieve termen…

De ontwerpbegroting 2014 vertegenwoordigt 1,05% van het bni van de EU wat betreft de vastleggingen (was 1,15% voor de begroting 2013) en 1,01% wat betreft de betalingen (was 1,1% in 2013). Omdat zij procentueel een kleiner aandeel uitmaakt van de jaarlijkse rijkdom die door de lidstaten wordt gecreëerd, betekent de ontwerpbegroting een aanzienlijke bezuiniging in zowel relatieve als absolute termen.

Voor nadere informatie:

website van commissaris Lewandowski:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_en.htm

Ontwerpbegroting 2014:
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2014/2014_en.cfm

Ontwerpbegroting 2014 in een notedop (powerpoint):
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2014/DB2014_Press_Presentation_en.pdf

Contact:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Ontwerpbegroting 2014

(Commitment (CA) and payment (PA) appropriations in million EUR, rounded figures at current prices)


Side Bar