Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 26. jūnijā

ES 2014. gada budžeta projekts: Komisijas priekšlikums sabalsojas ar pašreizējo situāciju Eiropā

Eiropas Komisija ir pieņēmusi 2014. gada budžeta projektu, kas paredz saistību apropriācijas 142,01 miljarda eiro apmērā un maksājumu apropriācijas 135,9 miljardu eiro apmērā. 2014. gada budžeta projektā iekļauto saistību un maksājumu apropriāciju summa ir par aptuveni 6 % mazāka nekā šā gada budžetā.

“Mēs šo budžeta projektu šodien iesniedzam tāpēc, ka Lisabonas līgumā ir skaidri noteikts, ka Komisijai tas jāizdara vēlākais līdz 1. jūlijam,” teica EK finanšu plānošanas un budžeta komisārs Janušs Levandovskis. “Tomēr vēlāk mēs savu priekšlikumu koriģēsim, ņemot vērā galīgo iznākumu 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmas (DFS) pieņemšanas procedūrā.”

Komisija 2014. gada budžeta projektu sagatavoja, pamatojoties uz DFS sarunu jaunākās kārtas rezultātiem. 2014. gadam paredzētā summa balstās uz nosacījumu, ka šogad laikus tiks panākta vienošanās par papildu budžeta līdzekļiem 2013. gada maksājumu vajadzību segšanai saskaņā ar Komisijas priekšlikumu.

Neraugoties uz līdzekļu samazinājumiem, pašlaik 2014. gada budžeta projektā ir paredzēts saistību apropriāciju palielinājums par 3,3 % sadaļā “Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai” (1.a izdevumu kategorija), jo ES līdzekļi, pat ja tie apjoma ziņā ir mazāki, mērķtiecīga jāvirza uz bezdarba mazināšanu un izaugsmes veicināšanu. Attiecīgo pasākumu vidū ir Apvārsnis 2020 – ES jaunā pētniecības un inovācijas finansējuma programma (gandrīz 9 miljardi eiro), Jaunatnes nodarbinātības ierosme (3,6 miljardi eiro), Eiropas Infrastruktūras savienošanas instruments (gandrīz 2 miljardi eiro) un atbalsta pasākumi Eiropas uzņēmējiem, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU).

Administratīvo izdevumu ierobežošana (5. izdevumu kategorija)

Otro gadu pēc kārtas Komisija ierosina samazināt savu darbinieku skaitu par 1 % (neņemot vērā Horvātijas iestāšanās ietekmi) saskaņā ar tās priekšlikumu piecu gadu laikā panākt darbinieku skaita samazinājumu par 5 %.

Komisija turklāt ierosina par 1,1 % samazināt savus administratīvos izdevumus jomās, kurās tā var lemt pēc saviem ieskatiem.

Kopējais palielinājums 5. izdevumu kategorijā galvenokārt izriet no pensionāru skaita pieauguma un Horvātijas pievienošanās izmaksām.

Salīdzinošam ieskatam…

2014. gada budžeta projektā paredzētās saistību apropriācijas atbilst 1,05 % no ES NKI (salīdzinājumā ar 1,15 % 2013. gada budžetā), bet maksājumu apropriācijas – 1,01 % (2013. gadā – 1,1 %). Citiem vārdiem sakot, budžeta summa atbilst procentuāli mazākai daļai no dalībvalstu gada laikā radītās bagātības, kas nozīmē krietnu samazinājumu gan relatīvā, gan absolūtā izteiksmē.

Plašāka informācija

Komisāra Levandovska tīmekļa vietne:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_en.htm

2014. gada budžeta projekts:
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2014/2014_en.cfm

2014. gada budžeta projekts īsumā (PowerPoint slaidrāde):
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2014/DB2014_Press_Presentation_en.pdf

Kontaktpersonas:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Draft 2014 EU Budget

(Commitment (CA) and payment (PA) appropriations in million EUR, rounded figures at current prices)


Side Bar