Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. birželio 26 d.

2014 m. ES biudžeto projektas. Europos Komisijos pasiūlymas atspindi dabartinę padėtį Europoje

Europos Komisija priėmė 2014 m. biudžeto projektą, kuriame numatoma 142,01 mlrd. eurų įsipareigojimų asignavimų ir 135,9 mlrd. eurų mokėjimų asignavimų. 2014 m. biudžeto projekte numatomos tiek įsipareigojimų, tiek mokėjimų sumos maždaug 6 proc. mažesnės nei šių metų sumos.

„Šį biudžeto projektą pateikiame šiandien, nes Lisabonos sutartyje aiškiai pasakyta, kad Komisija turi tai padaryti ne vėliau kaip liepos 1 d., – sakė už finansinį programavimą ir biudžetą atsakingas ES Komisijos narys Januszas Lewandowskis. – Tačiau savo pasiūlymą vėliau pakoreguosime atsižvelgdami į 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP) priėmimo procedūros galutinį rezultatą.“

2014 m. biudžeto projektą Komisija pagrindė naujausiais derybų dėl daugiametės finansinės programos rezultatais. 2014 m. sumos dydis grindžiamas sąlyga, kad 2013 m. bus laiku susitarta dėl papildomų biudžeto išteklių 2013 m. mokėjimų poreikiams padengti pagal Komisijos pasiūlymą.

Nepaisant biudžeto mažinimo, 2014 m. projekte numatomi 3,3 proc. didesni įsipareigojimai „Konkurencingumo augimui ir užimtumui skatinti“ srityje (1a išlaidų kategorija), nes sumažėję ES ištekliai turi būti skiriami kovos su nedarbu ir ekonomikos augimo skatinimo priemonėms. Tarp šių priemonių – nauja ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa „Horizontas 2020“ (beveik 9 mlrd. eurų), Jaunimo užimtumo iniciatyva (3,6 mlrd. eurų), Europos infrastruktūros tinklų priemonė (beveik 2 mlrd. eurų) ir Europos įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), rėmimo priemonės.

Administracinių išlaidų (5 išlaidų kategorija) ribojimas

Jau antrus metus iš eilės Komisija siūlo 1 proc. sumažinti savo darbuotojų skaičių (neįskaitant Kroatijos stojimo poveikio). Taip ji įgyvendina savo pasiūlymą 5 proc. sumažinti darbuotojų skaičių per penkerius metus.

Komisija taip pat siūlo 1,1 proc. sumažinti lėšas toms administracinių išlaidų sritims, kuriose ji gali veikti savo nuožiūra.

5 išlaidų kategorijos bendros sumos didėjimą daugiausia lėmė pensininkų skaičiaus didėjimas ir su Kroatijos stojimu susijusios išlaidos.

Santykinė vertė

2014 m. biudžeto projekte numatoma, kad įsipareigojimai sudarys 1,05 proc. ES bendrųjų nacionalinių pajamų (2013 m. biudžete – 1,15 proc.), o mokėjimai – 1,01 proc. ES BNP (2013 m. – 1,1 proc.). Kitaip tariant, kadangi tai yra mažesnė procentinė valstybių narių per metus sukuriamo turto dalis, tiek santykinis, tiek absoliutus jo dydis gerokai mažesnis.

Daugiau informacijos:

Komisijos nario J. Lewandowskio svetainė
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_fr.htm

2014 m. biudžeto projektas
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2014/2014_en.cfm

Trumpai apie 2014 m. biudžeto projektą („Power Point“)
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2014/DB2014_Press_Presentation_en.pdf

Asmenys ryšiams:

Patrizio Fiorilli, tel. 32 2 295 81 32

Wojtek Talko, tel. 32 2 297 85 51

2014 m. ES biudžeto projektas

(Įsipareigojimų (ĮA) ir mokėjimų (MA) asignavimai milijonais eurų, suapvalinti skaičiai galiojančiomis kainomis)


Side Bar