Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 26. kesäkuuta 2013

EU:n talousarvioesitys vuodelle 2014: Komissio ehdottaa Euroopan nykytilaan sopivaa talousarviota

Komissio on vahvistanut vuoden 2014 talousarvioesityksen. Siihen sisältyy 142,01 miljardia euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 135,9 miljardia maksumäärärahoja. Vuoden 2014 talousarvioesitys on noin 6 prosenttia tämänvuotista pienempi sekä maksusitoumusmäärärahojen että maksumäärärahojen osalta.

Esitämme talousarvioehdotuksen tänään, koska Lissabonin sopimuksessa määrätään selkeästi sen esittämisestä 1. heinäkuuta mennessä”, sanoi rahoitussuunnittelusta ja talousarviosta vastaava komissaari Janusz Lewandowski. ”Mukautamme kuitenkin ehdotusta myöhemmin, kun vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen hyväksymismenettelyn lopputulokset ovat selvillä.”

Komissio on vuoden 2014 talousarvioesitystä laatiessaan ottanut huomioon viimeisimmät monivuotista rahoituskehystä koskevat neuvottelutulokset. Vuoden 2014 määrä perustuu oletukseen, että komission ehdottamat lisämäärärahat vuoden 2013 maksutarpeiden kattamiseksi hyväksytään ajoissa vuonna 2013.

Vuoden 2014 talousarvioesityksessä maksusitoumusmäärärahoja ”kasvua ja työllisyyttä edistävään kilpailukykyyn” (otsake 1a) on leikkauksista huolimatta lisätty 3,3 prosenttia, koska EU:n niukemmat resurssit on kohdistettava työttömyyttä poistaviin ja kasvua lisääviin toimiin. Niihin kuuluu EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma Horisontti 2020 (lähes 9 miljardia euroa), nuorisotyöllisyysaloite (3,6 miljardia euroa), Verkkojen Eurooppa -väline (lähes 2 miljardia euroa) ja tukitoimet Euroopan yrityksille, erityisesti pk-yrityksille.

Hallintomenojen hillitseminen (otsake 5)

Komissio ehdottaa jo toisena peräkkäisenä vuonna henkilöstönsä vähentämistä 1 prosentilla (määrässä ei ole huomioitu Kroatian liittymisen vaikutuksia) osana pyrkimystään vähentää henkilöstöään 5 prosentilla seuraavien viiden vuoden aikana.

Komissio ehdottaa myös 1,1 prosentin leikkausta aloilla, joilla sillä on harkintavaltaa omien hallintomenojensa osalta.

Kokonaiskasvu otsakkeessa 5 johtuu pääasiassa kuluista, jotka eläkeläisten määrän lisääntyminen ja Kroatian jäseneksi liittyminen aiheuttavat.

Suhteellisesti tarkasteltuna

Vuoden 2014 talousarvioesityksen maksusitoumusmäärärahat ovat 1,05 prosenttia suhteessa EU:n BKTL:oon (vuoden 2013 tapauksessa vastaava luku oli 1,15 prosenttia) ja maksumäärärahat 1,01 prosenttia suhteessa EU:n BKTL:oon (vuonna 2013 luku oli 1,1 %). Toisin sanoen kyse on pienestä osasta jäsenvaltioiden vuosittain tuottamaa vaurautta, mutta sekä suhteellisesti että absoluuttisesti tarkasteltuna leikkaus on merkittävä.

Lisätietoja:

Komissaari Lewandowskin verkkosivu:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_en.htm

Talousarvioesitys vuodelle 2014:
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2014/2014_en.cfm

Yleiskatsaus talousarvioesitykseen vuodelle 2014 (Power Point):
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2014/DB2014_Press_Presentation_en.pdf

Yhteyshenkilöt:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

EU:n talousarvioesitys vuodelle 2014

(Maksusitoumusmäärärahat (MSM) ja maksumäärärahat (MM) (miljoonaa euroa nykyhintoina, luvut pyöristetty))


Side Bar