Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 26. juuni 2013

ELi 2014. aasta eelarveprojekt: komisjon teeb ettepaneku vastavalt Euroopa tänastele oludele

Komisjon on vastu võtnud 2014. aasta eelarveprojekti, mille kulukohustuste assigneeringud on 142,01 miljardit eurot ja maksete assigneeringud 135,9 miljardit eurot. Võrreldes praeguse eelarvega on 2014. aasta eelarveprojekt ligikaudu 6% väiksem nii kulukohustuste kui ka maksete poole pealt.

„Me esitame eelarveprojekti täna, sest Lissaboni lepingus on selgelt öeldud, et komisjon peab seda tegema hiljemalt 1. juulil.”, ütles ELi eelarve ja finantsplaneerimise volinik Janusz Lewandowski. „Loomulikult tuleb meil ettepanekut hiljem kohandada, võttes arvesse mitmeaastase finantsraamistiku (2014─2020) vastuvõtmise menetlust”.

Komisjon on koostanud 2014. aasta eelarveprojekti praeguse mitmeaastase finantsraamistiku üle peetavate läbirääkimiste praeguse seisu põhjal. 2014. aasta eelarveprojekt põhineb tingimusel, et 2013. aastal jõutakse õigeaegselt kokkuleppele täiendavate eelarvevahendite osas, et katta 2013. aasta maksevajadused, mille kohta komisjon on teinud vastava ettepaneku.

Vaatamata kärbetele suurenesid 2014. aasta eelarveprojektis alamrubriigi 1a „Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks” kulukohustused 3,3%, sest ka vähemate ELi ressurssidega tuleb keskenduda meetmetele, mis tegelevad töötuse probleemiga ja toetavad majanduskasvu. Sellised meetmed on programm „Horisont 2020” — ELi uus teadusuuringute ja uuendustegevuse rahastamisprogramm (ligikaudu 9 miljardit eurot), noorte tööhõive algatus (3,6 miljardit eurot), Euroopa ühendamise rahastu (ligikaudu 2 miljardit eurot) ja tugimeetmed Euroopa ettevõtete, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) jaoks.

Halduskulude piiramine (rubriik 5)

Teist aastat järjest teeb komisjon ettepaneku oma töötajate arvu vähendamiseks 1% võrra (v.a Horvaatia ühinemise mõju), mis on osa komisjoni eesmärgist vähendada töötajate arvu 5% võrra viie aasta jooksul.

Lisaks teeb komisjon ettepaneku oma halduskulude vähendamiseks 1,1% võrra valdkondades, mille ta valib oma äranägemisel.

Rubriigi 5 üldine suurenemine on peamiselt tingitud pensionäride arvu suurenemisest ja Horvaatia ühinemisega seotud kuludest.

Võrdluseks…

2014. aasta eelarveprojekt moodustab ELi kogurahvatulust kulukohustustena 1,05% (2013. aastal 1,15%) ja ELi kogurahvatulust maksetena 1,01% (2013. aastal 1,1%). Teisisõnu, kuna uus eelarve moodustab liikmesriikide poolt toodetud rikkusest väiksema osa, tähendab see märkimisväärseid kärpeid nii suhtelises kui ka absoluutses mõttes.

Lisateave:

Volinik Lewandowski veebisait:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_fr.htm

2014. aasta eelarveprojekt:
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2014/2014_en.cfm

2014. aasta eelarveprojekt kokkuvõtlikult (Powerpoint):
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2014/DB2014_Press_Presentation_en.pdf

Kontaktisikud:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

ELi 2014. aasta eelarveprojekt

(kulukohustuste ja maksete assigneeringud miljonites eurodes, jooksevhindades, ümardatud)


Side Bar