Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 26. června 2013

Návrh rozpočtu EU na rok 2014: Komise předkládá návrh, který je v souladu s dnešní Evropou

Komise schválila návrh rozpočtu na rok 2014, který činí 142,01 miliardy eur v prostředcích na závazky a 135,9 miliardy eur v prostředcích na platby. Objem prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2014 je, pokud jde o prostředky na závazky i prostředky na platby, o přibližně 6 % nižší než v rozpočtu na letošní rok.

„Tento návrh předkládáme dnes, neboť Lisabonská smlouva jasně uvádí, že Komise tak musí učinit nejpozději do 1. července“, řekl evropský komisař EU pro finanční plánování a rozpočet Janusz Lewandowski. „Náš návrh však později ještě upravíme podle konečného výsledku schvalovacího postupu ohledně víceletého finančního rámce pro období 2014–2020.“

Návrh rozpočtu na rok 2014 Komise připravila na základě nejnovějších výsledků aktuálních jednání o víceletém finančním rámci. Objem prostředků na rok 2014 je podmíněn tím, že v roce 2013 budou včas schváleny dodatečné rozpočtové zdroje na pokrytí potřebných plateb.

Do té doby – i přes škrty – vykazuje návrh rozpočtu na rok 2014 3,3% nárůst prostředků na závazky ve prospěch oblasti politiky „Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost“ (podokruh 1a), jelikož je nutné soustředit zkrácené zdroje EU na opatření na řešení nezaměstnanosti a podporu růstu. K nim patří nový program EU pro financování výzkumu a inovací Horizont 2020 (téměř 9 miliard eur), Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (3,6 miliardy eur), nástroj pro propojení Evropy (téměř 2 miliardy eur) a opatření na podporu podniků v Evropě, zejména malých a středních podniků (MSP).

Omezení správních výdajů (Okruh 5)

V rámci svého návrhu snížit v průběhu pěti let počet zaměstnanců o 5 % Komise druhým rokem navrhuje 1% snížení počtu svých zaměstnanců (s výjimkou potřeb souvisejících s přístupem Chorvatska).

Komise rovněž navrhuje 1,1% snížení vlastních správních výdajů.

Důvodem celkového nárůstu výdajů v okruhu 5 je rostoucí počet odchodů do důchodu a náklady spojené s přístupem Chorvatska.

Pro srovnání…

Návrh rozpočtu na rok 2014 činí 1,05 % HND EU v prostředcích na závazky (1,15 % v roce 2013) a 1,01 % v prostředcích na platby (1,1 % v roce 2013). Jinými slovy: jelikož tento návrh představuje menší procento z ročního produktu členských států, znamená v relativním i absolutním vyjádření výrazné snížení výdajů.

Další informace:

Internetové stránky komisaře Lewandowského:

http://ec.europa.eu/commission_2010–2014/lewandowski/index_fr.htm

Návrh rozpočtu na rok 2014:

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2014/2014_en.cfm

Návrh rozpočtu na rok 2014 ve zkratce (power point):

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2014/DB2014_Press_Presentation_en.pdf

Kontaktní osoby:

Patrizio Fiorilli (+32 22958132)

Wojtek Talko (+32 22978551)

Návrh rozpočtu na rok 2014:

(Prostředky na závazky (PZ) a prostředky na platby (PP) v milionech eur, zaokrouhlené údaje v běžných cenách)


Side Bar