Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 26 юни 2013 г.

Проектобюджетът на ЕС за 2014 г.: предложението на Комисията са в съответствие с днешна Европа

Комисията прие проектобюджета за 2014 г. в размер на 142.01 млрд. EUR бюджетни кредити за поети задължения и EUR 135.9 млрд. EUR бюджетни кредити за плащания. Проектобюджет за 2014 г. е около с 6 % по-нисък от тазгодишния както по отношение на поетите задължения, така и по отношение на плащанията.

„Представяме този проектобюджет днес, тъй като Договорът от Лисабон ясно постановява, че Комисията трябва да направи това най-късно до 1 юли“, каза Януш Левандовски, комисар, отговарящ за финансовото планиране и бюджета. „Ние обаче ще адаптираме нашето предложение по-късно съобразно окончателния резултат от процедурата за приемане на многогодишната финансова рамка (МФР) за 2014-2020 г.“

Комисията подготви проектобюджета за 2014 г. въз основа на последната фаза на текущите преговори по МФР. Размерът на средствата за 2014 г. се основава на условието, че предложените от Комисията допълнителни бюджетни средства за покриване на нуждите от плащания за 2013 г. са договорени навреме през 2013 г.

Междувременно и въпреки намалените средства проектобюджетът за 2014 г. бележи увеличение с 3,3 % на поетите задължения в областта на конкурентоспособността за растеж и заетост (функция 1а), тъй като намалените ресурси на ЕС трябва да се съсредоточат върху мерки за справяне с безработицата и за създаването на растеж. Те включват „Хоризонт 2020“ — новата програма на ЕС за финансиране на научни изследвания и иновации (почти 9 млрд. евро), инициативата за младежка заетост (3,6 млрд. евро), Механизма за свързване на Европа (близо 2 млрд. евро) и мерки за подпомагане на европейските предприятия, особено малките и средните предприятия (МСП).

Ограничаване на административните разходи (функция 5)

За втора поредна година Комисията предлага намаление от 1 % на числеността на персонала си (без отражението на присъединяването на Хърватия) като част от предложението ѝ да се постигне намаляване на персонала с 5 % за пет години.

Комисията също така предлага 1,1 % намаление на административните си разходи в избрани от нея области.

Общото увеличение на средствата за функция 5 се дължи главно на растящия брой пенсионери и на разходите, свързани с присъединяването на Хърватия.

Погледнато относително...

Проектобюджетът за 2014 г. възлиза на 1,05 % от БНД на ЕС в поети задължения (1,15 % за бюджета за 2013 г.) и 1,01 % в плащания (1,1 % през 2013 г.). С други думи, тъй като бюджетът на ЕС е по-малък процент от благата, произведени от държавите членки за една година, той представлява значително намаление както в относително, така и в абсолютно изражение.

За повече информация:

Уебсайт на комисар Левандовски:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_fr.htm

Проектобюджет за 2014 г.:

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2014/2014_en.cfm

Поглед върху проектобюджета за 2014 г.(power point):

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2014/DB2014_Press_Presentation_en.pdf

За контакти:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

Проектобюджет на ЕС за 2014 г.:

(бюджетни кредити за поети задължения (БКПЗ) и бюджетни кредити за плащания (БКП) в млн. EUR, закръглени стойности по текущи цени)


Side Bar