Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 26 junij 2013

Novi skladi za spodbujanje dolgoročnih naložb

Evropska komisija je danes predlagala nov okvir za naložbene sklade, zasnovan za vlagatelje, ki želijo dolgoročno vložiti denar v podjetja in projekte. Ti zasebni Evropski dolgoročni investicijski skladi (ELTIF) bi vlagali le v podjetja, ki potrebujejo vloženi denar za daljše časovno obdobje. Predlog bo predstavljen predsednikom držav oziroma vlad na naslednjem zasedanju Evropskega sveta (27. in 28. junija), saj je dolgoročno financiranje realnega gospodarstva ena izmed točk na dnevnem redu.

Novi skladi bodo predvidoma na voljo celotnemu spektru vlagateljev po celi Evropi, za njih pa bodo veljala nekatera pravila, ki izhajajo iz prava EU. Ta pravila vključujejo vrste dolgoročnih sredstev in podjetij, v katera lahko skladi vlagajo (npr. v projekte infrastrukture, prometa in trajnostne energije), opredeljujejo, kako se mora denar razporediti, da bi zmanjšali tveganja, in določajo informacije, ki morajo biti na voljo vlagateljem. Vsak upravitelj skladov bi moral izpolnjevati tudi vse stroge zahteve Direktive o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov, da bi lahko zagotovil ustrezno zaščito svojih vlagateljev.

Evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je povedal: „Evropskemu realnemu gospodarstvu moramo zagotoviti dolgoročno financiranje. Trenutno financiranja primanjkuje, kjer pa je na voljo, se preveč osredotoča na kratkoročne cilje. Evropski dolgoročni investicijski skladi so naložbeni instrument, ki bo profesionalnim vlagateljem in posameznikom omogočal dolgoročne naložbe v evropska podjetja, ki ne kotirajo na borzi, in v dolgoročna sredstva, kot so nepremičninski in infrastrukturni projekti. Bistveno je, da so Evropski dolgoročni investicijski skladi na voljo različnim vlagateljem po vsej Evropski uniji, da bi evropska podjetja lahko dostopala do kar največ kapitala. Upam, da bo nova blagovna znamka EU za naložbe pritegnila zaupanje tako vlagateljev kot podjetij.“

V skladu s predlogom bodo morali Evropski dolgoročni investicijski skladi izpolnjevati vrsto skupnih zahtev in bodo tako:

  • zmeraj imeli depozitarja, ki bo varoval sredstva;

  • izpolnjevali pravila o razporejanju sredstev, da bi preprečili usmerjanje prevelikih zneskov v ista sredstva;

  • uporabljali izvedene finančne instrumente le za zmanjšanje valutnih tveganj sredstev, s katerimi razpolagajo, in ne za špekulacije, ter

  • upoštevali omejitve o znesku, ki si ga lahko izposodijo.

Evropski dolgoročni investicijski skladi bi vlagali v nelikvidna sredstva, s katerimi je težko trgovati. Prav tako mora biti podjetjem zagotovljeno, da jim bo vloženi denar na voljo v celotnem zahtevanem obdobju. Ta vrsta naložb ne more delovati, če smejo vlagatelji svoj denar kadar koli spet zahtevati nazaj. Zato vlagatelji ne bodo mogli dvigniti svojega denarja do določenega končnega roka naložbe (to je lahko deset ali več let po opravljeni naložbi), o čemer se bo treba jasno dogovoriti že vnaprej. V zamenjavo za njihovo potrpežljivost bi vlagatelji pridobili ugodnost rednih prihodkov, ki bi jih ustvarjala naložbena sredstva, morda pa bi prejemali tudi nelikvidnostno premijo.

Ozadje

Komisija je ta ukrep predstavila v sporočilu Akt za enotni trg II oktobra 2012 in v zeleni knjigi o dolgoročnem financiranju evropskega gospodarstva.

Sodelovala je pri obsežnem neposrednem posvetovanju in razpravah s širokim spektrom organizacij ter pri pisni javni razpravi o upravljanju naložb. Dodatna razprava je potekala tudi v okviru pisnega vprašalnika, ki so ga prejeli udeleženci ciljnega trga, in sicer na podlagi informacij o dolgoročnih naložbah, zbranih s pomočjo javne razprave. Ocena učinka je bila zaključena leta 2013, preučila pa je možnosti različnih politik za povečanje dolgoročnega financiranja ter zagotavljanje učinkovitega okvira ukrepov za zaščito vlagateljev.

Evropski dolgoročni investicijski skladi so oblikovani tako, da bodo izpolnjevali potrebe institucionalnih in zasebnih vlagateljev, ki so v zameno za redni dohodek pripravljeni vezati denar v dolgoročna sredstva, kot so infrastrukturni projekti. Pričakovano je, da se bodo za Evropske dolgoročne investicijske sklade še posebej zanimali pokojninski skladi in zavarovalniška podjetja ter tudi zasebni vlagatelji, ki lahko del svojih prihrankov vložijo za daljše časovno obdobje.

Glej MEMO/13/611

Več informacij

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/long-term/index_en.htm

Kontaktni osebi:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar