Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas

paziņojums presei

Briselē, 26 jūnijs 2013

Jauni fondi atvieglinās ilgtermiņa ieguldījumus

Eiropas Komisija šodien ir ierosinājusi jaunu ieguldījumu fondu satvaru, kas paredzēts ieguldītājiem, kuri vēlas ieguldīt naudu uzņēmumos un projektos ilgtermiņā. Šie privātie Eiropas Ilgtermiņa ieguldījumu fondi (ELTIF) ieguldīs tikai tādos uzņēmumos, kuriem nepieciešami līdzekļi ilgā laika periodā. Ar priekšlikumu iepazīstinās valstu un valdību vadītājus nākamajā Eiropadomes sanāksmē (27.–28. jūnijā), kurā tiks apspriesta reālās ekonomikas ilgtermiņa finansēšana.

Jaunie fondi būs pieejami visu veidu ieguldītājiem visā Eiropā, ievērojot konkrētas ES tiesību aktos noteiktas prasības. Šīs prasības paredz ilgtermiņa aktīvu un uzņēmumu veidus, kuros ELTIF ir atļauts ieguldīt, piemēram, infrastruktūras, transporta un ilgtspējīgas enerģijas projektus, veidu, kā nauda jāsadala riska samazināšanas nolūkā, un ieguldītājiem sniedzamo informāciju. Jebkuram ELTIF pārvaldniekam būs jāievēro arī visas stingrās prasības Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku direktīvā, lai pienācīgi pasargātu savus ieguldītājus.

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē sacīja: “Mums jānodrošina ilgtermiņa finansējums Eiropas reālajai ekonomikai. Patlaban finansējums bieži ir nepietiekams un, pat ja tas ir, iespējams, ka tas pārāk koncentrējas uz īstermiņa mērķiem. Eiropas Ilgtermiņa ieguldījumu fonds ir ieguldījumu instruments, kas ļaus profesionāliem ieguldītājiem un privātpersonām ilgtermiņā ieguldīt biržā nekotētos Eiropas uzņēmumos un tādos ilgtermiņa aktīvos kā nekustamais īpašums un infrastruktūras projekti. Ir ļoti svarīgi darīt ELTIF pieejamus visu veidu ieguldītājiem visā Eiropas Savienībā, lai maksimāli apvienotu Eiropas uzņēmumiem pieejamo kapitālu. Ceru, ka jaunizveidotais ES ieguldījumu zīmols baudīs gan ieguldītāju, gan uzņēmumu uzticēšanos.”

Saskaņā ar priekšlikumu ELTIF jāatbilst virknei kopīgu noteikumu, piemēram:

  • tiem vienmēr jābūt depozitārijam, kas rūpējas par aktīvu drošību;

  • tiem jāatbilst noteikumiem par aktīvu izkliedēšanu, lai novērstu to, ka pārāk daudz līdzekļu tiek ieguldīts viena veida aktīvos;

  • atvasinājumus izmanto tikai, lai pārvaldītu valūtu riskus saistībā ar konkrētajiem aktīviem, taču ne spekulācijām;

  • tiek ievēroti aizņēmuma apjoma ierobežojumi.

ELTIF ieguldīs nelikvīdos aktīvos, kurus ir grūti nopirkt un pārdot. Turklāt uzņēmumiem jābūt pārliecinātiem, ka tajos ieguldītie līdzekļi paliks tajos tik ilgu laiku, kādu uzņēmumi ir ieguldītājiem norādījuši, ka tiem līdzekļi būs vajadzīgi. Tas nav iespējams, ja ieguldītājiem ir atļauts izņemt savu naudu jebkurā laikā. Tādēļ ieguldītāji nevarēs izņemt savu naudu līdz konkrēti noteiktam ieguldījuma beigu termiņam (tas varētu būt 10 gadus vai vairāk no ieguldījuma datuma). Tas ir skaidri jānorāda jau pašā sākumā. Apmaiņā pret pacietību ieguldītāji saņems regulārus ienākumus, ko rada ieguldījums, un, iespējams, arī nelikviditātes prēmiju.

Vispārīga informācija

Komisija par šo pasākumu darīja zināmu Paziņojumā par II vienotā tirgus aktu 2012. gada oktobrī, kā arī Zaļajā grāmatā par Eiropas ekonomikas ilgermiņa finansēšanu.

Komisija veica visaptverošas tiešas apspriešanās un iesaistījās diskusijās ar plašu organizāciju loku, kā arī veica rakstveida sabiedrisko apspriešanu par ieguldījumu pārvaldību. Notika arī papildu konsultācijas, nosūtot rakstveida anketu konkrētiem tirgus dalībniekiem, pamatojoties uz sabiedriskajā apspriešanā gūto informāciju par ilgtermiņa ieguldījumiem. Ietekmes novērtējums noslēdzās 2013. gadā, izskatot vairākas stratēģiskas iespējas, lai palielinātu ilgtermiņa finansēšanu, vienlaikus nodrošinot stingrus ieguldītāju aizsardzības pasākumus.

ELTIF ir veidoti, lai atbilstu tādu institucionālo un privāto ieguldītāju prasībām, kuri ir gatavi piesaistīt savus līdzekļus ilgtermiņa aktīviem, piemēram, infrastruktūras projektiem, apmaiņā pret pastāvīgiem ienākumiem. Sagaidāms, ka ELTIF varētu īpaši interesēt pensiju fondus un apdrošināšanas uzņēmumus, kā arī privātos ieguldītājus, kuri var atļauties ieguldīt daļu savu uzkrājumu ilgāku laiku.

Sk. MEMO/13/611

Plašākai informācijai

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/long-term/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar