Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos

pranešimas spaudai

Briuselis, 26 Biržẽlis 2013

Nauji fondai ilgalaikiam investavimui palengvinti

Šiandien Europos Komisija pasiūlė naują investicinių fondų sistemą, skirtą investuotojams, pageidaujantiems investuoti į įmones ir projektus ilgam laikotarpiui. Šie privatūs Europos ilgalaikių investicijų fondai (ELTIF) investuotų tik į tas įmones, kurioms pinigai reikalingi ilgam. Pasiūlymas bus pristatytas valstybių ir vyriausybių vadovams artimiausiame Europos Vadovų Tarybos susitikime (birželio 27–28 d.), į kurio darbotvarkę įtrauktas ilgalaikis finansavimas ir realioji ekonomika.

Naujieji fondai pagal tam tikrus ES teisės aktuose nustatytus reikalavimus siūlytų paslaugas visoje Europoje visų rūšių investuotojams. Šiais reikalavimais nustatoma, į kokių rūšių ilgalaikį turtą ir įmones, pavyzdžiui, į infrastruktūros, transporto ir tvarios energijos projektus, ELTIF leidžiama investuoti, kaip fondai turi paskirstyti lėšas, kad sumažintų riziką, ir kokią informaciją turi teikti investuotojams. Be to, siekdami tinkamai apsaugoti investuotojus, visi ELTIF turėtų laikytis visų griežtų Alternatyvaus investavimo fondų valdytojų direktyvos reikalavimų.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Privalome Europos realiajai ekonomikai užtikrinti ilgalaikį finansavimą. Dabar finansavimas dažnai būna nepakankamas ir srityse, kuriose siūlomas, per daug orientuojamas į trumpalaikius tikslus. Europos ilgalaikių investicijų fondas – tai investavimo priemonė, suteiksianti galimybę profesionaliems investuotojams ir asmenims investuoti ilgam laikotarpiui į nebiržines Europos įmones ir ilgalaikį turtą, kaip antai nekilnojamąjį turtą ir infrastruktūros projektus. Siekiant sukurti kuo didesnį Europos įmonėms prieinamą kapitalo fondą, svarbu pasiūlyti ELTIF paslaugas visų rūšių investuotojams visoje Europos Sąjungoje. Viliuosi, kad sukurta nauja ES investavimo rūšis įgys tiek investuotojų, tiek įmonių pasitikėjimą.“

Pasiūlyme numatyta, kad ELTIF turėtų atitikti tam tikras bendras taisykles, kad:

  • visada turėtų turtą saugantį depozitarą;

  • laikytųsi turto paskirstymo taisyklių, siekdami išvengti per stambių sumų investavimo į vieną turtą;

  • naudotųsi išvestinėmis finansinėmis priemonėmis tik valiutos rizikai turimo turto atžvilgiu valdyti, o ne spekuliavimo tikslais;

  • laikytųsi sumų, kurias gali pasiskolinti, apribojimų.

ELTIF investuotų į nelikvidų turtą, kurį sudėtinga pirkti ir parduoti. Be to, įmonės turi būti užtikrintos, kad į jas investuotos lėšos bus joms patikėtos tiek laiko, kiek jos nurodė investuotojams. Toks principas negalėtų būti veiksmingas, jei investuotojams būtų leista atsiimti savo pinigus bet kuriuo metu. Todėl investuotojams nebus galima atsiimti savo pinigų iki konkrečios jų investicijos pabaigos datos (ši data gali būti po dešimties ar daugiau metų nuo investavimo datos). Tai turi būti aiškiai ir iš anksto nustatyta. Už savo kantrybę investuotojai gautų nuolatines pajamas, uždirbamas iš investicinio turto, ir galbūt nelikvidumo priedą.

Pagrindiniai faktai

Apie šią priemonę Komisija paskelbė II bendrosios rinkos akte 2012 m. spalio mėn. ir Žaliojoje knygoje dėl ilgalaikio Europos ekonomikos finansavimo.

Komisija dalyvavo plataus masto tiesioginėse konsultacijose ir diskusijose su įvairiausiomis organizacijomis, taip pat surengė rašytines viešas konsultacijas dėl investicijų valdymo. Be to, remiantis per viešas konsultacijas surinkta informacija apie ilgalaikes investicijas, surengtos papildomos konsultacijos, t. y. tiksliniams rinkos dalyviams raštu pateiktas klausimynas. 2013 m. atliktas poveikio vertinimas, kuriuo vertintas įvairių politikos galimybių potencialas kuo labiau padidinti ilgalaikį finansavimą, kartu užtikrinant tvirtą investuotojų apsaugos priemonių sistemą.

Europos ilgalaikių investicijų fondai yra skirti instituciniams ir privatiems investuotojams, pasirengusiems susieti savo pinigus su ilgalaikiu turtu, pvz., infrastruktūros projektais, mainais į užtikrintas pajamas. Manoma, kad ELTIF bus ypač patrauklūs pensijų fondams ir draudimo įmonėms, taip pat privatiems investuotojams, kurie pajėgūs dalį savo santaupų „įdarbinti“ ilgam laikotarpiui.

Žr. MEMO/13/611

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/long-term/index_en.htm

Asmenys ryšiams

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar