Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

sajtóközlemény

Brüsszel, 26 június 2013

Az új alapok megkönnyítik a hosszú távú befektetést

Az Európai Bizottság ma új befektetésialap-keretre tett javaslatot, amely azon befektetők igényeihez igazodik, akik pénzüket hosszú távon szeretnék vállalkozásokba és projektekbe fektetni. A magánkézben lévő európai hosszú távú befektetési alapok (European Long-Term Investment Funds – ELTIF-ek) kizárólag olyan vállalkozásokba fektetnének be, amelyeknek hosszú távon van szükségük pénzeszközökre. A javaslatot az Európai Tanács soron következő, június 27-28-i ülésén terjesztik az állam-, illetve kormányfők elé; az ülés egyik napirendi pontja a reálgazdaság hosszú távú finanszírozása lesz.

Az új alapok – bizonyos, az uniós jogban előírt követelmények teljesülése esetén – Európa-szerte minden típusú vállalkozó számára elérhetőek lesznek. A követelmények közé tartoznak azon hosszú távú eszközök és cégek típusai, amelyekbe az ELTIF-ek befektethetnek (például infrastrukturális, közlekedési és fenntartható energiával kapcsolatos projektek), a pénz kockázatcsökkentési célú szétterítésének módját, valamint a befektetők számára nyújtandó tájékoztatást. Az ELTIF-kezelőknek meg kell felelniük az alternatívbefektetésialap-kezelőkről szóló irányelv szigorú követelményeinek, hogy így megfelelő védelmet biztosítsanak befektetőik számára.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: „Európa reálgazdasága számára hosszú távú finanszírozást kell biztosítanunk. A finanszírozás jelenleg gyakran szűkös, és ha rendelkezésre is áll, túlságosan is a rövid távú célokra összpontosul. Az európai hosszú távú befektetési alap olyan befektetési forma, amely a hivatásos és magánbefektetők számára egyaránt lehetővé teszi a tőzsdén nem jegyzett európai vállalkozásokba vagy a hosszú lejáratú eszközökbe – mint például ingatlanba vagy infrastrukturális projektekbe – való hosszú távú befektetést. Az európai vállalkozások számára rendelkezésre álló tőkeforrások leghatékonyabb egyesítése érdekében kulcsfontosságú, hogy az ELTIF-ek valamennyi típusú befektető számára, az Európai Unió egész területén elérhetővé váljanak. Bízom benne, hogy az új uniós befektetési eszköz létrehozása a befektetők és a vállalatok bizalmát egyaránt elnyeri.”

A javaslat szerint az ELTIF-eknek egy sor közös szabálynak kell megfelelniük, annak érdekében, hogy

  • mindig rendelkezzenek letétkezelővel az eszközök biztonsága érdekében;

  • eleget tegyenek az eszközök szétterítésére vonatkozó szabályoknak, amelyek megakadályozzák, hogy túl sok pénz halmozódjon fel egy eszközben;

  • a származtatott termékeket kizárólag a náluk levő eszközöket érintő árfolyamkockázatok kezelésére használják, ne pedig spekulációra;

  • tartsák be a kölcsönözhető összegekre vonatkozó korlátokat.

Az ELTIF-ek illikvid eszközökbe fektetnének be, amelyeket nehéz venni és eladni. Ezen túlmenően a vállalatoknak biztosnak kell lenniük afelől, hogy a beléjük fektetett pénz valóban rendelkezésükre fog állni azon időszak során, amelyben a befektetőkkel megállapodtak. Ha a befektetők bármikor kivehetnék pénzüket, ez a rendszer aligha működhet. Éppen ezért a befektetőknek a befektetés végeként meghatározott (a befektetés kezdetéhez képest tíz vagy akár több évvel későbbi) időpontig nem lesz lehetőségük pénzt visszavonni. Ezt már előre alaposan tisztázni kell. Türelmükért cserébe a befektetők részesülnek a befektetési eszköz által termelt rendszeres bevételi folyamból, és adott esetben illikviditási prémiumra is szert tehetnek.

Háttér-információk

A Bizottság ezt az intézkedést a 2012. októberében közzétett, a második egységes piaci intézkedéscsomagról szóló közleményben, valamint az európai gazdaság hosszú távú finanszírozásáról szóló zöld könyvben jelentette be.

A Bizottság szervezetek széles körével folytatott kiterjedt közvetlen konzultációt és megbeszéléseket, és elindított egy írásbeli nyilvános konzultációt a befektetéskezelésről. További konzultációra került sor a célzott piaci résztvevők által írásban kitöltendő kérdőív segítségével, amelynek alapját a nyilvános konzultáció során a hosszú távú befektetésekről gyűjtött információ képezte. 2013-ban hatásvizsgálat készült, amelyben felmérték a különböző szakpolitikai lehetőségeket a hosszú távú finanszírozás maximalizálása, illetve a befektetőket védő intézkedések átfogó keretének biztosítása tekintetében.

Az ELTIF-ek célja, hogy kielégítsék az intézményi és magánbefektetők igényeit, akik stabil bevételért cserébe hosszú távú eszközökbe – például infrastrukturális projektekbe – akarják helyezni pénzüket. A nyugdíjalapok és biztosítótársaságok a várakozások szerint rendkívüli érdeklődést mutatnak majd az ELTIF-ek iránt, azokkal a magánbefektetőkkel együtt, akik megengedhetik maguknak, hogy megtakarításaik egy részét hosszú távra lekössék.

Lásd: MEMO/13/611

További információk

Kapcsolattartók :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar