Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, 26 juni 2013

Nye fonde skal gøre det nemmere at investere langsigtet

Europa-Kommissionen har i dag fremlagt forslag til en ny form for investeringsfonde, der er rettet mod investorer, der ønsker at investere langsigtet i virksomheder og projekter. Disse private langsigtede europæiske investeringsfonde (ELTIF'er) vil kun investere i virksomheder, der har brug for midlerne i længere tid. Forslaget vil blive forelagt stats- og regeringscheferne ved Det Europæiske Råds møde (27.-28. juni), hvor den langsigtede finansiering af realøkonomien er på dagsordenen.

De nye fonde vil være tilgængelige for alle typer investorer i hele Europa, forudsat at de opfylder visse EU-retlige krav. Kravene omfatter bestemmelser om, hvilke typer langsigtede aktiver og virksomheder ELTIF'erne må investere i, f.eks. projekter inden for infrastruktur, transport eller vedvarende energi, hvordan midlerne skal spredes for at minimere risici, og hvilke oplysninger ELTIF'erne skal give investorerne. Alle ELTIF-forvaltere skal også overholde de strenge krav i direktivet om forvaltere af alternative investeringsfonde for at sikre investorerne tilstrækkelig beskyttelse.

Kommissæren for det indre marked og tjenesteydelser, Michel Barnier, udtaler: "Vi er nødt til at sikre langsigtet finansiering af Europas realøkonomi. Der er på nuværende tidspunkt ofte mangel på finansiering, og der, hvor den findes, er der ofte for stor fokus på kortsigtede mål. De langsigtede europæiske investeringsfonde er et investeringsværktøj, der vil gøre det muligt for professionelle investorer og enkeltpersoner at investere på lang sigt i unoterede europæiske virksomheder og i langsigtede aktiver som fast ejendom og infrastrukturprojekter. Det er af afgørende betydning, at ELTIF'er gøres tilgængelige for alle typer investorer i hele Europa for at maksimere den samlede disponible kapital for europæiske virksomheder. Jeg håber, at oprettelsen af et nyt EU-investeringsprodukt vil vinde både investorernes og virksomhedernes tillid."

Ifølge forslaget skal ELTIF'erne overholde et fælles regelsæt, sådan at de:

  • altid har en depositar med henblik på at sikre aktiverne

  • overholder regler for aktivspredning for at forhindre, at for mange midler bindes i et aktiv

  • kun bruger derivater til at styre valutarisikoen i forbindelse med de aktiver, de besidder, og ikke i spekulationsøjemed

  • overholder begrænsningerne for, hvor store beløb de kan låne.

ELTIF'er vil investere i illikvide aktiver, der er vanskelige at købe og sælge. Derudover skal virksomhederne have tillid til, at de penge, der er investeret i dem, er der i så lang tid, som de har sagt til investorerne, de har brug for dem. Det kan ikke fungere, hvis investorer kan tage deres penge ud når som helst. Derfor vil investorerne ikke kunne tage penge ud før den angivne slutdato for deres investering (datoen kunne ligge ti år eller mere, efter at pengene investeres). Det skal oplyses tydeligt i forvejen. Til gengæld for deres tålmodighed vil investorerne få gavn af det regelmæssige afkast, investeringsaktivet skaber, og muligvis få en illikviditetspræmie.

Baggrund

Kommissionen bekendtgjorde dette tiltag i meddelelsen om akten for det indre marked II i oktober 2012 og i grønbogen om langsigtet finansiering af den europæiske økonomi.

Kommissionen foretog omfattende direkte høringer og diskussioner med en lang række organisationer og gennemførte også en offentlig høring om investeringsforvaltning. Der blev desuden gennemført en høring via skriftlige spørgeskemaer til udvalgte markedsdeltagere, der byggede på de oplysninger om langsigtede investeringer, der var indhentet under den offentlige høring. En konsekvensanalyse blev afsluttet i 2013, hvor forskellige løsningsmodeller blev overvejet med henblik på at maksimere langsigtet finansiering, samtidig med at der sikres solide tiltag for at beskytte investorerne.

ELTIF'er er udviklet til de institutionelle og private investorer, der er indstillet på at binde deres midler i langsigtede aktiver, f.eks. infrastrukturprojekter, til gengæld for et regelmæssigt afkast. Det forventes, at pensionsfonde og forsikringsselskaber vil være særligt interesserede i ELTIF'er sammen med private investorer, der har råd til langsigtede investeringer.

Se MEMO/13/611

Flere oplysninger

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/long-term/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar