Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 26 červen 2013

Nové fondy usnadní dlouhodobé investice

Evropská komise dnes navrhla nový rámec investičních fondů určený investorům, kteří chtějí vložit peníze do společností a projektů na delší dobu. Tyto soukromé Evropské fondy dlouhodobých investic (ELTIF) by investovaly pouze do podniků, které potřebují peníze na dlouhý čas. Návrh bude předložen hlavám států a vlád na nadcházející Evropské radě (27.—28. června), která má dlouhodobé financování reálné ekonomiky na pořadu jednání.

Nové fondy by byly k dispozici pro všechny typy investorů v celé Evropě, pod podmínkou splnění určitých požadavků, které stanoví právní předpisy EU. Mezi tyto požadavky patří druhy dlouhodobých aktiv a obchodních společností, do nichž smí fondy ELTIF investovat (např. do projektů infrastruktury, dopravy a udržitelné energie), jak musí své peníze rozložit, aby snížily rizika, a jaké informace musí poskytovat investorům. Každý správce fondů ELTIF by musel též splňovat všechny přísné požadavky směrnice o správcích alternativních investičních fondů, což bude znamenat pro investory přiměřenou ochranu.

Jak uvedl komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier: „Potřebujeme zajistit dlouhodobé financování reálné ekonomiky Evropy. V současnosti jsou možnosti financování často omezené a pokud existují, jsou příliš zaměřeny na krátkodobé cíle. Evropský fond dlouhodobých investic je investičním nástrojem, který profesionálním investorům a fyzickým osobám umožní investovat dlouhodobě do evropských nekotovaných podniků a do dlouhodobých aktiv, jako jsou nemovitosti a projekty infrastruktury. Zpřístupnění fondů ELTIF pro všechny typy investorů v celé Evropské unii je nezbytné pro to, aby evropské společnosti měly k dispozici co největší objem kapitálu. Doufám, že nová investiční značka EU získá důvěru investorů i podniků.“

Podle návrhu by fondy ELTIF musely splňovat řadu společných pravidel, tak aby:

  • vždy měly depozitáře, který by se staral o bezpečné uložení aktiv;

  • splňovaly pravidla o rozložení aktiv, aby se zabránilo soustředění příliš velkého množství prostředků do jednoho aktiva;

  • používaly deriváty pouze pro zvládání měnových rizik v souvislosti s aktivy ve svém vlastnictví, a nikoli pro spekulace a

  • dodržovaly omezení týkající se objemu svých půjček.

Fondy ELTIF by investovaly do nelikvidních aktiv, která se obtížně nakupují a prodávají. Kromě toho je třeba, aby podniky měly jistotu, že prostředky, které do nich budou investovány, jim budou k dispozici tak dlouho, jak dlouho investorům řekli, že je budou potřebovat. V praxi to nemůže fungovat, jestliže by si investoři mohli vybírat své peníze kdykoliv. Proto si investoři nebudou moci vybírat peníze před uplynutím stanoveného konečného termínu své investice (což by mohlo být deset i více let). To musí být předem jasně řečeno. Výměnou za svou trpělivost by investoři měli prospěch z pravidelného přítoku příjmů, které bude vytvářet investiční aktivum, případně by mohli inkasovat prémii za nelikviditu.

Souvislosti

Toto opatření oznámila Komise v říjnu 2012 ve sdělení Akt o jednotném trhu II a v zelené knize o dlouhodobém financování evropského hospodářství.

Komise se pustila do rozsáhlé přímé konzultace a diskuse s širokou škálou organizací také prostřednictvím písemné veřejné konzultace o správě investic. Další konzultace proběhla prostřednictvím písemného dotazníku cíleně zaslaného určitým účastníkům trhu na základě informací o dlouhodobých investicích získaných v rámci veřejné konzultace. Posouzení dopadů bylo uzavřeno v roce 2013, kdy byly zváženy různé možnosti politiky pro maximalizaci dlouhodobého financování při současném zajištění solidního rámce právních opatření na ochranu investorů.

Fondy ELTIF jsou koncipovány tak, aby uspokojovaly potřeby institucionálních a soukromých investorů, kteří jsou připraveni vázat své peníze na dlouhodobá aktiva, jako jsou projekty v oblasti infrastruktury, výměnou za pravidelný příjem. Očekává se, že zvláštní zájem o fondy ELTIF budou mít penzijní fondy a pojišťovny spolu se soukromými investory, kteří si mohou dovolit půjčit část svých úspor na dlouhou dobu.

Viz MEMO/13/611

Další informace

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/long-term/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar