Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 25 juni 2013

Internationella dagen mot missbruk och handel med narkotika: EU-kommissionen vill förbjuda den syntetiska drogen 5-IT i hela EU

Inför den internationella dagen mot missbruk och handel med narkotika har EU-kommissionen idag föreslagit ett EU-omfattande förbud mot 5-IT, ett syntetiskt ämne med stimulerande och hallucinogena effekter. Kommissionen uppmanar EU:s medlemsländer att förhindra att drogen sprids inom Europa genom att införa kontrollåtgärder.

Drogen 5-(2-aminopropyl)indol (dvs. 5-IT) är redan är föremål för kontrollåtgärder i minst sju EU-länder (Österrike, Cypern, Danmark, Tyskland, Ungern, Italien och Sverige) och i Norge. Den har kunnat knytas till 24 dödsfall i fyra EU-länder bara mellan april och augusti 2012.

– 5-IT är ett skadligt psykoaktivt ämne och vi vet att det dödar, sade EU- kommissionens vice ordförande Viviane Reding, kommissionär för rättsliga frågor, och uppmanade medlemsstaterna att snabbt anta kommissionens förslag om kriminalisering av drogen.

Minst 24 dödsfall har hittills rapporterats i fyra medlemsländer (Tyskland, Ungern, Sverige och Storbritannien) där 5-IT upptäckts vid obduktion, antingen enskilt eller i kombination med andra ämnen. Ytterligare 21 fall av förgiftningar med detta nya psykoaktiva ämne har rapporterats där utgången inte har varit dödlig.

Kommissionen antog idag ett förslag om att man inom hela EU kriminaliserar framställning och försäljning av 5-IT. Medlemsländerna ska nu besluta om förslaget ska träda i kraft genom att rösta om det med kvalificerad majoritet i rådet.

Ny lagstiftning om psykoaktiva ämnen

Nya psykoaktiva ämnen har dykt upp i en aldrig tidigare skådad takt under de senaste åren: 73 sådana ämnen anmäldes i fjol, vilket var tre gånger mer än det antal som anmäldes 2009.

– Den snabba spridningen av nya psykoaktiva ämnen är en av de största utmaningarna inom narkotikapolitiken. Med en gränslös inre marknad behöver vi gemensamma EU-regler för att ta itu med det här problemet, konstaterade Viviane Reding och tillade att EU-kommissionen inom de närmaste månaderna kommer att föreslå strängare EU-lagstiftning mot dessa ämnen så att EU kan reagera snabbare och mer effektivt.

Samtidigt har omkring 40 civilsamhällesorganisationer som arbetar mot narkotika haft ett möte med kommissionen den 24–25 juni för att diskutera hur vi kan ta itu med de nya problemen inom narkotikabekämpningen. EU:s civilsamhällesforum om narkotika (EN) ger input till kommissionen om viktiga frågor inom narkotikapolitiken, t.ex. hur man kan minska efterfrågan på narkotika, och till den internationella debatten om hur effektivt dentglobala kontrollsystemet är.

Bakgrund

5-(2-aminopropyl)indol (5-IT) är ett syntetiskt ämne som verkar ha stimulerande och hallucinogena effekter. Det har påträffats främst som pulver men också i form av tabletter och kapslar, och kan köpas på internet och i s.k. head shops. Det marknadsförs ofta som ”forskningskemikalie”. Man har också hittat 5-IT i prov från ett lagligt psykoaktivt ämne som kallas Benzo Fury, och i tablettform som liknar ecstasy.

En riskbedömning som gjorts vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk i Lissabon visar att 5-IT kan ge allvarliga biverkningar som kraftigt ökad puls och kroppstemperatur, och det kan också orsaka pupillutvidgning, upphetsning och kramper. 5-IT har inget fastställt medicinskt värde eller annat känt berättigat ändamål. Ämnet är föremål för kontroll i minst sju EU-länder (Österrike, Cypern, Danmark, Tyskland, Ungern, Italien och Sverige) och i Norge.

Kommissionens förslag är en uppföljning av rådets beslut 2005/387/RIF om riskbedömning och kontroll avseende nya psykoaktiva ämnen. Rådet bad om en riskbedömning av 5-IT den 22 januari 2013.

Tidigare har kommissionen åstadkommit ett EU-omfattande förbud mot den ecstasyliknande drogen mefedron (MEMO/10/646(EN)) år 2010 och mot den amfetaminliknande drogen 4-MA (IP/13/75) i början av 2013. Den 25 oktober 2011 tillkännagav Europeiska kommissionen en översyn av EU:s regler om nya psykoaktiva ämnen som ger samma effekter som sådana farliga droger som ecstasy och kokain och som ger upphov till allt större oro i hela Europa (IP/11/1236). Ett lagförslag väntas under 2013.

EU kartlade under 2012 hela 73 preparat, vilket är 24 fler än år 2009. Det blir allt vanligare att preparaten säljs via internet, och de sprids snabbt i medlemsländerna som har problem med att stoppa försäljningen.

Enligt en Eurobarometerundersökning från 2011 använder allt fler ungdomar i Europa preparat med effekter som liknar narkotikaklassade preparat. Fem procent uppger sig ha provat. Sifforna är högst i Irland (16 %), Polen (9 %), Lettland (9 %), Storbritannien (8 %) och Luxemburg (7 %). Eurobarometerundersökningen visar att en bred majoritet av ungdomar i åldrarna 15–24 år i alla 27 medlemsländerna är för ett förbud mot dessa preparat.

Läs mer

Europeiska kommissionen – Politiken för narkotikakontroll:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_sv.htm

Viviane Redings webbplats:

http://ec.europa.eu/reding

Följ Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar