Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 25. júna 2013

Medzinárodný deň boja proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi: Európska komisia volá po celoeurópskom zákaze syntetickej drogy 5-IT

V predvečer Medzinárodného dňa boja proti zneužívaniu drog a nezákonného obchodovania s nimi dnes Európska komisia navrhla celoeurópsky zákaz syntetickej látky 5-IT, ktorá ma stimulačné a halucinogénne účinky. Komisia požiadala členské štáty EÚ, aby zabránili voľnému šíreniu tejto drogy v Európe tým, že ju podrobia kontrolným opatreniam.

Na 5-(2-aminopropyl)indol (v skratke 5-IT) sa už vzťahujú kontrolné opatrenia najmenej v siedmich krajinách EÚ (Rakúsko, Cyprus, Dánsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko a Švédsko) a v Nórsku. Len od apríla do augusta 2012 sa s touto drogou spájalo 24 úmrtí v štyroch krajinách EÚ.

5-IT je škodlivá psychoaktívna látka, o ktorej sa vie, že zabíja,“ povedala podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Vyzývam členské štáty, aby urýchlene prijali návrh Komisie, ktorým sa táto látka stane predmetom opatrení trestného práva.“

V štyroch členských štátoch (v Nemecku, Maďarsku, Švédsku a Spojenom kráľovstve) bolo doteraz nahlásených 24 úmrtí, pri ktorých sa v posmrtne odobratých vzorkách zistila prítomnosť 5-IT – a to samostatne alebo v kombinácii s inými látkami. Nahlásených bolo aj ďalších 21 prípadov otravy spojených s touto psychoaktívnou látkou, ktoré neskončili smrťou.

Na základe dnes prijatého návrhu Komisie by sa zakázala výroba a uvádzanie 5-IT na trh a uplatňovali by sa naň trestnoprávne sankcie v celej Európe. Vlády členských štátov EÚ musia teraz hlasovaním kvalifikovanou väčšinou v Rade rozhodnúť, či tieto opatrenia nadobudnú účinnosť.

Nové právne predpisy o psychoaktívnych látkach

V posledných rokoch sa nové psychoaktívne látky objavujú nebývalo rýchlo: minulý rok bolo nahlásených 73 takýchto látok, čo znamená trikrát viac ako v roku 2009.

„Rýchle šírenie nových psychoaktívnych látok je jednou z najväčších výziev protidrogovej politiky. Na vnútornom trhu bez hraníc potrebujeme na riešenie tohto problému spoločné pravidlá EÚ,“ dodala komisárka Redingová. „V nasledujúcich mesiacoch mám v úmysle predložiť prísnejšie právne predpisy EÚ zamerané na psychoaktívne látky, aby EÚ mohla rýchlejšie a účinnejšie reagovať.“

Medzičasom sa v dňoch 24.-25. júna s Komisiou stretlo asi 40 organizácií občianskej spoločnosti pôsobiacich v drogovej oblasti, aby prediskutovali spôsoby, ako reagovať na nové výzvy v boji proti drogám. Fórum občianskej spoločnosti EÚ pre drogy poskytuje Komisii svoj vklad k hlavným témam protidrogovej politiky vrátane spôsobov, ako znížiť dopyt po drogách, a príspevky do medzinárodnej diskusie o účinnosti globálneho systému kontroly drog.

Chronológia

5-(2-aminopropyl)indol (5-IT) je syntetická látka, ktorá má podľa všetkého stimulačné a halucinogénne účinky. Prevažne sa objavuje vo forme prášku, ale aj ako tabletky a kapsule, a dá sa kúpiť na internete a v obchodoch s príslušenstvom pre užívateľov ľahkých drog (headshop) zvyčajne pod označením „výskumná chemická látka“. Okrem toho bola jej prítomnosť zistená vo vzorkách dovolených psychoaktívnych látok pod názvom „Benzo Fury“ a v tabletkách, ktoré pripomínajú extázu.

Z hodnotenia rizík, ktoré vykonal vedecký výbor Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) so sídlom v Lisabone, vyplynulo, že 5-IT môže mať závažné škodlivé účinky, akými sú napríklad tachykardia a hypertermia, a takisto môže spôsobiť mydriázu, agitáciu a tremor. 5-IT nemá žiadnu dokázanú lekársku hodnotu ani iný známy legitímny účel. Patrí ku kontrolovaným látkam najmenej v 7 krajinách EÚ (Rakúsko, Cyprus, Dánsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko a Švédsko) a v Nórsku.

Návrh Komisie vychádza z postupu hodnotenia rizika a kontroly nových psychoaktívnych látok, ktorý bol stanovený rozhodnutím Rady 2005/387/SVV. Rada si hodnotenie rizika 5-IT vyžiadala 22. januára 2013.

V roku 2010 Komisia navrhla a dosiahla celoeurópsky zákaz drogy mefedron podobnej extáze (MEMO/10/646) a začiatkom roka 2013 zákaz drogy 4-MA podobnej amfetamínu (IP/13/75). Európska komisia 25. októbra 2011 oznámila, že zamýšľa úplne prepracovať pravidlá EÚ pre boj proti novým psychaktívnym látkam, ktoré napodobňujú účinky nebezpečných drog ako extáza či kokaín a predstavujú čoraz väčší problém v celej Európe (IP/11/1236). Predloženie legislatívneho návrhu sa očakáva v roku 2013.

EÚ identifikovala v roku 2012 rekordný počet takýchto látok – 73. V roku 2009 ich bolo len 24. Tieto látky sú čoraz ľahšie dostupné cez internet a rýchlo sa šíria v mnohých členských štátoch, ktoré sa stretávajú s ťažkostiam, keď chcú zabrániť ich predaju.

Podľa prieskumu Eurobarometra z roku 2011nové látky, ktoré napodobňujú účinky nelegálnych drog, získavajú na popularite, pričom 5 % mladých Európanov uvádza, že ich už niekedy vyskúšali. Tieto údaje sú najvyššie v Írsku (16 %), po ktorom nasleduje Poľsko (9 %), Lotyšsko (9 %), Spojené kráľovstvo (8 %) a Luxembursko (7 %). Z Eurobarometra vyplynulo, že vo všetkých 27 členských štátoch EÚ je veľká väčšina mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov za zákaz týchto látok.

Ďalšie informácie

Európska komisia – politika v oblasti kontroly drog:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Sledujte komisárku na Twitteri: @VivianeRedingEU

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar