Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 25 juni 2013

Internationale dag tegen misbruik van en illegale handel in verdovende middelen: Europese Commissie roept op de synthetische drug “5-IT” in de hele EU te verbieden

In de aanloop naar de internationale dag tegen misbruik van en illegale handel in verdovende middelen heeft de Europese Commissie vandaag voorgesteld om “5-IT”, een synthetische stof met stimulerende en hallucinogene effecten, in de hele EU te verbieden. Zij heeft de EU-lidstaten gevraagd de vrije verspreiding van de drug in Europa een halt toe te roepen door deze aan controlemaatregelen te onderwerpen.

In ten minste zeven EU-landen (Cyprus, Denemarken, Duitsland, Hongarije, Italië, Oostenrijk en Zweden) zijn met betrekking tot 5-(2-aminopropyl)indole (of 5-IT) al controlemaatregelen genomen. Alleen al voor de periode april – augustus 2012 is de stof in verband gebracht met 24 dodelijke slachtoffers in vier EU-landen.

5-IT is een schadelijke psychoactieve stof en staat bekend als dodelijk”, aldus vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie. “Ik roep de lidstaten op om zo snel mogelijk in stemmen met het voorstel van de Commissie om ten aanzien van deze stof strafrechtelijke maatregelen te nemen.”

Minstens 24 dodelijke gevallen zijn tot nu gesignaleerd in vier lidstaten (Duitsland, Hongarije, het Verenigd Koninkrijk en Zweden), waarbij 5-IT aangetroffen is in post-mortem genomen stalen, alleen of in combinatie met andere stoffen. Bovendien zijn er 21 niet-dodelijke gevallen van vergiftiging in verband met deze nieuwe psychoactieve stof gemeld.

Het vandaag goedgekeurde voorstel van de Commissie leidt tot een verbod op het vervaardigen en verhandelen van 5-IT door dit in heel Europa strafbaar te stellen. De regeringen van de EU moeten nu via een stemming met gekwalificeerde meerderheid in de Raad besluiten deze maatregelen in te voeren.

Nieuwe wetgeving inzake psychoactieve stoffen

Met een ongekende snelheid zijn er de laatste jaren nieuwe psychoactieve stoffen bijgekomen: het vorige jaar werden er 73 van dergelijke stoffen aangemeld; dat is drie keer meer dan in 2009.

De snelle verspreiding van nieuwe psychoactieve stoffen is een van de grootste uitdagingen voor het drugsbeleid. Met een interne markt zonder grenzen zijn er gemeenschappelijke EU-regels nodig om dit probleem aan te pakken”, zo voegde vicevoorzitter Reding toe. "Ik ben van plan om in de komende maanden striktere EU-wetgeving voor te stellen inzake nieuwe psychoactieve stoffen, zodat de EU sneller en effectiever kan reageren.”

Ondertussen zijn zo’n 40 maatschappelijke organisaties op het gebied van verdovende middelen op 24 en 25 juni met de Commissie samengekomen om te bespreken hoe de nieuwe problemen bij de bestrijding van verdovende middelen het beste kunnen worden aangepakt. Het EU drugs forum levert de Commissie ideeën over belangrijke kwesties op het gebied van drugsbeleid, onder meer over de wijze waarop de vraag naar drugs kan worden teruggedrongen, en draagt bij tot het internationale debat over de doeltreffendheid van het wereldwijde systeem van drugsbeheersing.

Achtergrond

5-(2-aminopropyl)indole (of 5-IT) is een synthetische stof die stimulerende en hallucinogene effecten blijkt te hebben. Hij komt het meeste voor in poedervorm, maar ook in de vorm van pillen en capsules, is commercieel verkrijgbaar via internet en in “headshops” en wordt meestal aangeboden als een “chemisch product voor onderzoek”. Het is ook vastgesteld in stalen van een “legal high”-product, dat “Benzo Fury” wordt genoemd en in pillen die op ecstasy lijken.

Uit een risicobeoordeling door het wetenschappelijk comité van het in Lissabon gevestigde Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugverslaving (EMCDDA) is gebleken dat 5-IT zeer schadelijke gevolgen kan hebben, zoals tachycardie en hyperthermie, en ook pupilverwijding, opwinding en tremoren kan veroorzaken. 5-IT heeft geen bewezen medische waarde of andere legitieme doeleinden. De stof staat in minstens zeven EU-lidstaten (Cyprus, Denemarken, Duitsland, Hongarije, Italië, Oostenrijk en Zweden) en in Noorwegen onder toezicht.

Het voorstel van de Commissie is voorafgegaan door een procedure van risicobeoordeling en controle inzake nieuwe psychoactieve stoffen, zoals bepaald in Besluit 2005/387/JBZ van de Raad. De Raad heeft op 22 januari 2013 om de risicobeoordeling van 5-IT verzocht.

De Commissie stelde met succes in 2010 een verbod voor de hele EU voor van het op ecstasy lijkende verdovende middel mephedrone (MEMO/10/646) en begin 2013 een verbod voor de hele EU van de amfetamine-achtige drug 4-MA (IP/13/75). Op 25 oktober 2011 heeft de Europese Commissie een herziening aangekondigd van de EU-regels inzake nieuwe psychoactieve stoffen die de effecten van gevaarlijke drugs zoals ecstasy of cocaïne imiteren en daarom in Europa steeds meer zorgen baren (IP/11/1236). In 2013 wordt een wetgevingsvoorstel verwacht.

De EU heeft in 2012 een recordaantal van 73 van dergelijke stoffen opgetekend, tegenover 24 in 2009. Deze drugs zijn in toenemende mate verkrijgbaar via het internet en hebben zich snel verspreid in veel lidstaten, die de verkoop van deze drugs moeilijk kunnen voorkomen.

Volgens een Eurobarometer-enquête van 2011 groeit de populariteit van nieuwe stoffen die de effecten van illegale drugs nabootsen: naar eigen zeggen heeft 5 % van de jonge Europeanen deze al gebruikt. De hoogste cijfers worden gemeld voor Ierland (16 %), gevolgd door Polen (9 %), Letland (9 %), het Verenigd Koninkrijk (8 %) en Luxemburg (7 %). Uit de Eurobarometer blijkt dat een grote meerderheid in de leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar in de 27 lidstaten van de EU deze stoffen wil verbieden.

Voor meer informatie

Europese Commissie – Beleid inzake drugsbestrijding:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_nl.htm

Website van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Volg de vicevoorzitter op Twitter: @VivianeRedingEU

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar