Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. birželio 25 d.

Tarptautinė kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda diena. Europos Komisija ragina visoje ES uždrausti sintetinį narkotiką 5-IT

Artėjant Tarptautinei kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda dienai, Europos Komisija šiandien pasiūlė visoje ES uždrausti 5-IT – sintetinę stimuliuojančio ir haliucinogeninio poveikio medžiagą. Komisija paprašė ES valstybių narių imtis šio narkotiko kontrolės priemonių, kuriomis būtų užkirstas kelias jo plitimui Europoje.

5-(2-aminopropil)indolui (dar žinomam kaip 5-IT) jau taikomos kontrolės priemonės bent septyniose ES šalyse (Austrijoje, Kipre, Danijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Italijoje ir Švedijoje) ir Norvegijoje. Vien 2012 m. balandžio–rugpjūčio mėn. keturiose ES šalyse nustatyti 24 su juo susijusios mirties atvejai.

5-IT – tai kenksminga psichoaktyvioji medžiaga, galinti būti mirtina, – sakė už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Raginu valstybes nares kuo greičiau priimti Komisijos pasiūlymą, kuriuo už šiuo narkotiku susijusią veiklą numatomos baudžiamosios teisės priemonės.“

Iki šiol pranešta bent apie 24 mirties atvejus keturiose valstybėse narėse (Vokietijoje, Vengrijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje), kai po mirties paimtuose mėginiuose aptikta 5-IT (atskirai arba kartu su kitomis medžiagomis). Taip pat pranešta apie 21 apsinuodijimo šia nauja psichoaktyviąja medžiaga atvejį.

Šiandien priimtu Komisijos pasiūlymu siekiama uždrausti gaminti ir pardavinėti 5-IT, už šią veiklą numatant visoje Europoje taikytinas baudžiamąsias sankcijas. Dabar ES vyriausybės kvalifikuota balsų dauguma Taryboje turi nuspręsti, ar priimti šias priemones.

Nauji teisės aktai dėl psichoaktyviųjų medžiagų

Pastaraisiais metais naujų psichoaktyviųjų medžiagų daugėjo iki šiol neregėtu greičiu: pernai pranešta apie 73 tokias medžiagas, jų skaičius triskart didesnis nei 2009 m.

Spartus naujų psichoaktyviųjų medžiagų plitimas – vienas didžiausių kovos su narkotikais politikos problemų. Besienėje vidaus rinkoje reikalingos bendros ES taisyklės šiai problemai spręsti, – pridūrė Komisijos pirmininko pavaduotoja V. Reding. – Ketinu artimiausiais mėnesiais pateikti griežtesnių ES teisės aktų dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų pasiūlymus, kad ES galėtų greičiau ir veiksmingiau imtis priemonių.“

Tuo tarpu birželio 24–25 d apie 40 pilietinės visuomenės organizacijų, dirbančių kovos su narkotikais srityje, susitiko su Komisija aptarti, kaip įveikti naujas kovos su narkotikais problemas. ES pilietinės visuomenės forumas narkotikų tema teikia medžiagą Komisijai svarbiausiais kovos su narkotikais politikos klausimais, įskaitant pasiūlymus, kaip sumažinti narkotikų paklausą, ir tarptautines diskusijas apie pasaulinės narkotikų kontrolės sistemos veiksmingumą.

Pagrindiniai faktai

5-(2-aminopropil)indolas (5-IT) – sintetinė stimuliuojančio ir haliucinogeninio poveikio medžiaga. Jis paprastai parduodamas internete ir nelegalių prekių parduotuvėse kaip mokslinių tyrimų cheminė medžiaga miltelių, taip pat tablečių ir kapsulių pavidalu. Jis taip pat aptiktas „legal high“ (teisėtos psichoaktyviosios medžiagos) produkto „Benzo Fury“ mėginiuose ir į ekstazį panašiose tabletėse.

Lisabonoje įsteigto Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (ENNSC) moksliniam komitetui atlikus rizikos vertinimą nustatyta, kad 5-IT gali turėti labai žalingą poveikį, pvz., sukelti tachikardiją ir hipertermiją, taip pat midriazę, nerimą ir drebulį. 5-IT neturi jokios nustatytos medicininės vertės ar kito žinomo teisėto tikslo. Ši medžiaga kontroliuojama bent septyniose ES šalyse (Austrijoje, Kipre, Danijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Italijoje ir Švedijoje) ir Norvegijoje.

Komisijos pasiūlymas parengtas laikantis naujų psichoaktyviųjų medžiagų rizikos vertinimo ir kontrolės procedūros, nustatytos Tarybos sprendimu 2005/387/TVR. 2013 m. sausio 22 d. Taryba paprašė atlikti 5-IT rizikos vertinimą.

2010 m. Komisija pasiūlė visoje ES uždrausti į ekstazį panašų narkotiką mefedroną (MEMO/10/646), o 2013 m. pradžioje – į amfetaminą panašų narkotiką 4-MA (IP/13/75), ir toks draudimas buvo priimtas. 2011 m. spalio 25 d. Europos Komisija paskelbė peržiūrėsianti ES teisės nuostatas dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų, veikiančių panašiai kaip pavojingi narkotikai ekstazis ar kokainas ir keliančių vis daugiau problemų Europoje (IP/11/1236). Teisės akto pasiūlymas turėtų būti pateiktas 2013 m.

2012 m. ES nustatė kaip niekad daug – 73 tokias medžiagas. Palyginti, 2009 m. jų nustatyta tik 24. Šių narkotikų vis lengviau nusipirkti internetu, ir jie sparčiai išplito daugelyje valstybių narių – jos nesugeba užkirsti kelio šiai prekybai.

2011 m. „Eurobarometro“ apklausos duomenimis, naujos medžiagos, veikiančios panašiai kaip nelegalūs narkotikai, labai populiarėja – jų vartoję teigia 5 proc. Europos jaunimo. Daugiausia jų Airijoje (16 proc.), Lenkijoje (9 proc.), Latvijoje (9 proc.), Jungtinėje Karalystėje (8 proc.) ir Liuksemburge (7 proc.). „Eurobarometro“ apklausa parodė, beveik visi 27 ES valstybėse narėse apklausti 15–24 m. jaunuoliai pritaria šių medžiagų draudimui.

Daugiau informacijos

Europos Komisija. Narkotikų kontrolės politika

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_lt.htm

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos V. Reding svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Komisijos pirmininko pavaduotojos Twitter @VivianeRedingEU

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56


Side Bar