Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 25. kesäkuuta 2013

Huumeiden väärinkäytön ja huumausainekaupan vastaisen kansainvälisen päivän huomioon ottaen komissio ehdottaa synteettisen 5-IT -huumausaineen kieltämistä koko EU:ssa

Huumeiden väärinkäytön ja huumausainekaupan vastaisen kansainvälisen päivän huomioon ottaen komissio ehdotti tänään koko EU:n kattavaa synteettisen 5-IT –huumausaineen kieltämistä. Kyseisellä aineella on piristäviä ja hallusinogeenisia vaikutuksia. Komissio on pyytänyt EU:n jäsenvaltioita estämään valvontatoimenpiteiden avulla kyseisen huumausaineen leviämisen ympäri Eurooppaa.

5-(2-aminopropyyli)indoliin (5-IT) sovelletaan tällä hetkellä valvontatoimenpiteitä ainakin seitsemässä EU-maassa (Italiassa, Itävallassa, Kyproksessa, Ruotsissa, Saksassa, Tanskassa ja Unkarissa) sekä Norjassa. 5-IT:n on todettu olleen yhteydessä 24:ään kuolemantapaukseen neljässä EU-maassa pelkästään vuoden 2012 huhtikuun ja elokuun välisenä aikana.

5-IT on vaarallinen ja tappava psykoaktiivinen aine. Kehotan jäsenvaltioita hyväksymään nopeasti komission ehdotuksen rikosoikeudellisten toimenpiteiden soveltamisesta kyseisen aineen osalta”, totesi komission varapuheenjohtaja ja oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding.

Neljässä jäsenvaltiossa (Ruotsissa, Saksassa, Unkarissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa) on todettu ainakin 24 kuolemantapausta, joissa ruumiinavauksissa on löydetty 5-IT -jäämiä joko yksin tai sen ja muiden aineiden yhdistelminä. Lisäksi on todettu 21 muuta myrkytystapausta, jotka eivät ole johtaneet kuolemaan, ja joissa kyseinen uusi psykoaktiivinen aine on ollut osallisena.

Tänään hyväksytyn komission ehdotuksen mukaan 5-IT:n valmistus ja markkinointi kielletään ja siihen sovelletaan rikosoikeudellisia seuraamuksia kaikkialla Euroopassa. EU-maiden hallitusten on nyt päätettävä neuvostossa määräenemmistöllä, panevatko ne nämä toimenpiteet täytäntöön.

Psykoaktiivisia aineita koskeva uusi lainsäädäntö

Viime vuosina uusia psykoaktiivisia aineita on ilmaantunut ennen näkemättömällä vauhdilla: viime vuonna todettiin 73 uutta ainetta, mikä on kolme kertaa enemmän kuin vuonna 2009.

Varapuheenjohtaja Redingin mukaan uusien psykoaktiivisten aineiden nopea leviäminen on yksi suurimpia huumausainepolitiikan haasteita. Rajattomilla sisämarkkinoilla tarvitaan yhteisiä EU:n kattavia sääntöjä tämän ongelman ratkaisemiseksi. Aion tulevien kuukausien aikana ehdottaa vahvempaa EU:n lainsäädäntöä uusista psykoaktiivisista aineista, jotta EU voi reagoida ongelmaan nopeammin ja tehokkaammin, varapuheenjohtaja Reding lisäsi.

Noin 40 huumausaineiden alalla toimivaa kansalaisjärjestöä keskusteli komission kanssa 24. ja 25. kesäkuuta uusista haasteista huumausaineiden torjunnan alalla. EU:n huumausaineita käsittelevässä kansalaisyhteiskunnan foorumissa komissio saa tietoja huumausainepolitiikan tärkeimmistä kysymyksistä, mm. huumeiden kysynnän vähentämisestä, ja maailmanlaajuisen huumausaineiden valvontajärjestelmän tehokkuutta käsittelevästä kansainvälisestä keskustelusta.

Taustaa

5-(2-aminopropyyli)indoli (5-IT) on synteettinen aine, jolla näyttää olevan piristäviä ja hallusinogeenisia vaikutuksia. Se esiintyy useimmiten jauheena mutta myös tabletteina ja kapseleina ja sitä on kaupallisesti saatavilla internetissä ja psykotrooppeja myyvissä head shop –liikkeissä. Sitä markkinoidaan yleensä tutkimuskemikaalina. Sitä on havaittu myös laillisessa psykotrooppisessa tuotteessa nimeltä Benzo Fury ja ekstaasia muistuttavissa tableteissa.

Lissabonissa sijaitsevan Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) tiedekomitean suorittama riskiarviointi osoitti, että 5-IT:llä voi olla vakavia vaikutuksia, kuten sydämen tiheälyöntisyys ja hypertermia, mutta se voi myös aiheuttaa mustuaisten laajenemista, kiihtymystä ja vapinaa. 5-IT:llä ei ole lääketieteellistä arvoa tai muita laillisia käyttötarkoituksia. Sen käyttöä valvotaan ainakin seitsemässä EU-maassa (Italiassa, Itävallassa, Kyproksessa, Ruotsissa, Saksassa, Tanskassa ja Unkarissa) sekä Norjassa.

Komission ehdotus on neuvoston päätöksellä 2005/387/JHA perustetun uusia psykoaktiivisia aineita koskevan riskienarviointi- ja valvontamenettelyn mukainen. Neuvosto pyysi 5-IT:tä koskevaa riskienarviointia 22. tammikuuta 2013.

Vuonna 2010 komissio ehdotti ekstaasin kaltaisen huumeen mefedronin kieltämistä koko EU:ssa (MEMO/10/646) ja vuoden 2013 alussa amfetamiinin kaltaisen huumeen 4-MA:n kieltämistä (IP/13/75). Nämä kiellot saatiin voimaan. Komissio ilmoitti 25. lokakuuta 2011 EU:n sääntöjen muuttamisesta sellaisten uusien psykoaktiivisten aineiden osalta, jotka imitoivat vaarallisten huumeiden kuten ekstaasin tai kokaiinin vaikutuksia ja aiheuttavat kasvavaa huolta ympäri Eurooppaa (IP/11/1236). Lainsäädäntöehdotus annettaneen vuoden 2013 aikana.

Vuonna 2012 EU totesi 73 uutta huumausainetta; vuonna 2009 uusia aineita todettiin 24. Niitä on saatavilla yhä enemmän internetissä ja ne ovat levinneet nopeasti useissa jäsenvaltioissa, joilla on vaikeuksia estää niiden myyntiä.

Vuoden 2011 Eurobarometri-tutkimuksen mukaan uudet, huumausaineiden vaikutuksia imitoivat aineet ovat yhä suositumpia. Eurooppalaisista nuorista 5 prosenttia sanoo käyttäneensä niitä. Luvut ovat korkeimmat Irlannissa (16 prosenttia), Puolassa (9 prosenttia), Latviassa (9 prosenttia), Yhdistyneessä kuningaskunnassa (8 prosenttia) ja Luxemburgissa (7 prosenttia). Eurobarometri-tutkimuksessa todettiin, että EU:n kaikissa 27 jäsenvaltiossa suurin osa 15–24–vuotiaista kannatti kyseisten aineiden kieltoa.

Lisätietoja

Euroopan komissio – Huumevalvontapolitiikka:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_fi.htm

Komission varapuheenjohtajan, oikeusasioista vastaavan komissaari Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Seuraa varapuheenjohtaja Redingiä Twitterissä: @VivianeRedingEU

Yhteyshenkilöt:

Miana Andreeva (+32-2) 299 13 82

Natasha Bertaud (+32-2) 296 74 56


Side Bar