Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2013

Παγκόσμια Ημέρα κατά της χρήσης & της διακίνησης ναρκωτικών: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά την απαγόρευση σε ολόκληρη την ΕΕ του συνθετικού ναρκωτικού «5-ΙΤ»

Εν αναμονή της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της χρήσης και της διακίνησης ναρκωτικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα να απαγορευτεί σε ολόκληρη την ΕΕ το «5-IT», μια συνθετική ουσία με διεγερτική και παραισθησιογόνο επίδραση. Ζητά από τα κράτη μέλη της ΕΕ να βάλουν φραγμό στην ελεύθερη εξάπλωση αυτού του ναρκωτικού αυτού σε ολόκληρη την Ευρώπη, υπάγοντάς το σε ελεγκτικά μέτρα.

Το 5- (2-αμινοπροπυλο)ινδόλιο (γνωστό και ως 5-IT) υπόκειται ήδη σε ελεγκτικά μέτρα σε τουλάχιστον επτά χώρες της ΕΕ (Αυστρία, Κύπρος, Δανία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία και Σουηδία), καθώς και στη Νορβηγία. Το ναρκωτικό αυτό συνδέθηκε, μόνο μεταξύ Απριλίου και Αυγούστου 2012, με 24 θανατηφόρα κρούσματα σε τέσσερις χώρες της ΕΕ.

«Το «5-IT» είναι μια επιβλαβής ψυχοτρόπος ουσία και είναι παγκοίνως γνωστό ότι σκοτώνει», δήλωσε η Viviane Reding, Αντιπρόεδρος και Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ. «Προτρέπω τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν γρήγορα την πρόταση της Επιτροπής, να υπαγάγουν δηλαδή την ουσία αυτή σε μέτρα ποινικού δικαίου».

Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 24 θάνατοι σε τέσσερα κράτη μέλη (Γερμανία, Ουγγαρία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο), όπου σε δείγματα νεκροψίας ανιχνεύτηκε 5-IT, είτε μόνο του, είτε σε συνδυασμό με άλλες ουσίες. Έχουν αναφερθεί άλλα 21 μη θανατηφόρα κρούσματα προσβολής από τοξική ουσία που συνδέονται με τη νέα ψυχοτρόπο ουσία.

Με την πρόταση που υιοθετεί σήμερα η Επιτροπή, η παραγωγή και εμπορία 5-IT θα απαγορεύεται και θα επισύρει ποινικές κυρώσεις σε όλη την Ευρώπη. Εναπόκειται πλέον στις κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ να αποφασίσουν αν θα θέσουν σε εφαρμογή τα συγκεκριμένα μέτρα, ψηφίζοντάς τα με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο.

Η νέα νομοθεσία για τις ψυχοτρόπους ουσίες

Τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται με πρωτοφανείς ρυθμούς νέες ψυχοτρόποι ουσίες: 73 τέτοιες ουσίες κοινοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος, δηλαδή τριπλάσιες σε σχέση με το 2009.

«Η ραγδαία εξάπλωση των νέων ψυχοτρόπων ουσιών είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της πολιτικής για τα ναρκωτικά. Σε μια εσωτερική αγορά χωρίς σύνορα, χρειαζόμαστε κοινούς ενωσιακούς κανόνες για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα», πρόσθεσε η αντιπρόεδρος Reding. «Τους προσεχείς μήνες σκοπεύω να υποβάλω αυστηρότερη ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις νέες ψυχοτρόπους ουσίες, ώστε να μπορεί η ΕΕ να αντιδρά ταχύτερα και αποτελεσματικότερα».

Εν τω μεταξύ, περίπου 40 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ναρκωτικών συναντήθηκαν με την Επιτροπή στις 24-25 Ιουνίου για να συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών. Το EU Civil Society Forum on Drugs (φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών για τα ναρκωτικά) παρέχει στην Επιτροπή στοιχεία σχετικά με τις κυριότερες πτυχές της πολιτικής για τα ναρκωτικά, μεταξύ των οποίων ο τρόπος μείωσης της ζήτησης ναρκωτικών και ο διεθνής διάλογος σχετικά με την αποτελεσματικότητα του παγκόσμιου συστήματος ελέγχου των ναρκωτικών.

Ιστορικό

Το 5- (2-αμινοπροπυλο)ινδόλιο (5-IT) είναι μια συνθετική ουσία με διεγερτικά και παραισθησιογόνα αποτελέσματα. Απαντά κυρίως σε μορφή σκόνης, αλλά και σε δισκία και κάψουλες, και διατίθεται στο εμπόριο μέσω του Διαδικτύου και από τα νόμιμα καταστήματα ψυχοτρόπων ουσιών ('head shops'), συνήθως ως «χημική ουσία για επιστημονικές έρευνες» (research chemical). Έχει επίσης ανιχνευθεί σε δείγματα μιας νόμιμης ψυχοτρόπου ουσίας ('legal high') που ονομάζεται «Benzo Fury», και σε δισκία που μοιάζουν με το «ecstasy».

Η εκτίμηση της επικινδυνότητας που διενήργησε η επιστημονική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ), το οποίο έχει την έδρα του στη Λισαβόνα, έδειξε ότι το 5-IT μπορεί να έχει σοβαρές παρενέργειες, όπως ταχυκαρδία και υπερθερμία, ενώ ενδέχεται επίσης να προκαλέσει μυδρίαση, ταραχή και τρόμο. Το 5-IT δεν έχει καμία αποδεδειγμένη ιατρική αξία ή άλλη γνωστή νόμιμη χρήση, Συμπεριλαμβάνεται στις ελεγχόμενες ουσίες σε τουλάχιστον επτά χώρες της ΕΕ (Αυστρία, Κύπρος, Δανία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία και Σουηδία) και στη Νορβηγία.

Η πρόταση της Επιτροπής ακολουθεί τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων και ελέγχου νέων ψυχοτρόπων ουσιών η οποία προβλέπεται στην απόφαση 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο ζήτησε να διενεργηθεί αξιολόγηση του κινδύνου του 5-IT στις 22 Ιανουαρίου 2013.

Το 2010, η Επιτροπή πρότεινε και πέτυχε την απαγόρευση σε ολόκληρη την ΕΕ της μεφεδρόνης, ναρκωτικού παρόμοιου με το ecstasy (MEMO/10/646) και στις αρχές του 2013 του ναρκωτικού 4-MA, η δράση του οποίου είναι ανάλογη της δράσης των αμφεταμινών (IP/13/75). Στις 25 Οκτωβρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήγγειλε μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για τις νέες ψυχοτρόπους ουσίες, οι οποίες μιμούνται τα αποτελέσματα επικίνδυνων ναρκωτικών, όπως το «ecstasy» ή η κοκαΐνη, γεγονός που επιτείνει τον προβληματισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη (IP/11/1236). Αναμένεται νομοθετική πρόταση εντός του 2013.

Η ΕΕ κατέγραψε επίσης την ύπαρξη του πρωτοφανούς αριθμού των 73 παρόμοιων ουσιών το 2012, σε σχέση με 24 το 2009. Γίνεται όλο και πιο εύκολη η διάθεσή των ουσιών αυτών μέσω του Διαδικτύου και έχουν εξαπλωθεί ραγδαία σε πολλά κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποτροπή των πωλήσεών τους.

Σύμφωνα με έκθεση του Ευρωβαρομέτρου που δημοσιεύτηκε το 2011, οι νέες ουσίες που μιμούνται τα αποτελέσματα των παράνομων ναρκωτικών κατακτούν όλο και περισσότερο έδαφος και 5% των νέων της Ευρώπης παραδέχεται ότι έχει κάνει χρήση τέτοιων ουσιών. Τα στοιχεία είναι υψηλότερα στην Ιρλανδία (16%), και ακολουθούν η Πολωνία (9%), η Λετονία (9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (8%) και το Λουξεμβούργο (7%). Το Ευρωβαρόμετρο αποκαλύπτει ότι στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, η πλειονότητα των νέων ηλικίας από 15 έως 24 ετών είναι υπέρ της απαγόρευσης των ουσιών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Πολιτική ελέγχου των ναρκωτικών:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_en.htm

Ιστοσελίδα της Viviane Reding, Αντιπροέδρου και Επιτρόπου της ΕΕ για θέματα Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/reding

Ακολουθήστε την αντιπρόεδρο στο Twitter: @VivianeRedingEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar