Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 25. června 2013

Mezinárodní den boje proti drogám a nedovolenému obchodování: Evropská komise vyzývá k zákazu syntetické drogy „5-IT“ v rámci celé EU

Komise dnes, před oslavou Mezinárodního dne boje proti drogám a nedovolenému obchodování, navrhla celounijní zákaz „5-IT“, což je syntetická látka s halucinogenními a stimulačními účinky. Komise požádala členské státy EU, aby zabránily volnému šíření této drogy v Evropě tím, že ji podrobí kontrolním opatřením.

5-(2-aminopropyl)indol (také znám jako 5-IT) již podléhá kontrolním opatřením nejméně v sedmi zemích EU (Dánsko, Itálie, Kypr, Maďarsko, Německo, Rakousko a Švédsko) a v Norsku. Jen v období od dubna do srpna 2012 měl souvislost s 24 úmrtími ve čtyřech zemích EU.

5-IT je škodlivá psychoaktivní látka, která jak známo zabíjí,“ prohlásila místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost. „Naléhavě vyzývám členské státy, aby rychle přijaly návrh Komise podrobit ji trestněprávním opatřením.“

Dosud bylo ohlášeno přinejmenším 24 úmrtí ve čtyřech členských státech (Maďarsko, Německo, Spojené království a Švédsko ), kde byl 5-IT zjištěn v odběrech uskutečněných post mortem, a to buď samostatně nebo v kombinaci s jinými látkami. Dále bylo v souvislosti s touto novou psychoaktivní látkou hlášeno 21 otrav bez následku smrti.

Dnes přijatý návrh Komise by v celé Evropě výrobu a prodej látky 5-IT zakázal a zavedl by za ně trestní postihy. Vlády EU musí nyní rozhodnout, zda tato opatření uvedou v účinnost hlasováním v Radě kvalifikovanou většinou.

Nové právní předpisy týkající se psychoaktivních látek

Nové psychoaktivní látky se v posledních letech rozšiřují tempem, které nemá obdoby: v loňském roce bylo oznámeno 73 takových látek, což je třikrát více než v roce 2009.

„Rychlé šíření nových psychoaktivních látek představuje jeden z největších úkolů protidrogové politiky. V situaci vnitřního trhu bez hranic potřebujeme společná pravidla EU, která by tento problém řešila“, dodala místopředsedkyně Redingová. „Chystám se během následujících měsíců předložit přísnější právní předpisy EU týkající se psychoaktivních látek, aby mohla EU rychleji a efektivněji reagovat“.

Zatím se s Komisí ve dnech 24. a 25. června setkalo přibližně 40 organizací občanské společnosti činných v oblasti drog, aby jednaly o tom, jak nové výzvy v oblasti boje proti drogám řešit. Evropského fórum občanské společnosti pro otázky drog poskytuje Komisi informace o hlavních problémech v protidrogové politice, kam mimo jiné patří otázka snížení poptávky po drogách a mezinárodní diskuse o efektivitě celosvětového systému kontroly drog.

Souvislosti

5-(2-aminopropyl)indol (5-IT) je syntetická látka se stimulačními a halucinogenními účinky. Převážně bývá v podobě v prášku, ale vyskytuje se i ve formě kapslí a tablet, a je komerčně dostupný na internetu, v tzv. „head shopech“, kde se obvykle prodává jako „chemikálie určená pro výzkumné účely“. Byl rovněž zjištěn ve vzorcích výrobku „legal high“ (dovolená psychoaktivní látka) s názvem „Benzo Fury“, a to ve formě tablet připomínajících extázi.

Posouzení rizika, které provedl vědecký výbor Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) se sídlem v Lisabonu, prokázalo, že 5-IT může mít závažné nepříznivé zdravotní účinky, jako je například tachykardie a hypertermie, a rovněž může způsobovat mydriázu, rozrušení a třes. 5-IT nemá určenu žádnou lékařskou hodnotu ani jiný známý legitimní účel. Jedná se o látku regulovanou přinejmenším v sedmi zemích EU (Dánsko, Itálie, Kypr, Maďarsko, Německo, Rakousko a Švédsko) a v Norsku.

Návrh Komise vychází z postupu pro hodnocení rizik a kontrolu nových psychoaktivních látek zřízeného rozhodnutím Rady 2005/387/SVV. Rada požádala o posouzení rizika 5-IT dne 22. ledna 2013.

V roce 2010 Komise navrhla a dosáhla zavedení celounijního zákazu drogy mefedron podobné extázi (MEMO/10/646) a na počátku roku 2013 drogy amfetaminového typu 4-MA drog (IP/13/75). Dne 25. října 2011 Evropská komise ohlásila revizi pravidel EU o nových psychoaktivních látkách, které imitují účinky nebezpečných drog, jako je extáze nebo kokain, a které se v celé Evropě stávají stále větším problémem (IP/11/1236). Legislativní návrh se očekává v průběhu roku 2013.

EU odhalila v roce 2012 rekordní počet těchto látek – 73. V roce 2009 jich bylo pouze 24. V současnosti jsou stále častěji k dispozici na internetu a rychle se rozšířily v mnoha členských státech, které se potýkají s problémy při zabraňování jejich prodeji.

Podle průzkumu Eurobarometru z roku 2011 jsou nové látky, které imitují účinky zakázaných drog, čím dál oblíbenější, přičemž 5 % mladých Evropanů tvrdí, že je již někdy vyzkoušeli. Tato čísla jsou nejvyšší v Irsku (16 %), dále následuje Polsko (9 %), Lotyšsko (9 %), Spojené království (8 %) a Lucembursko (7 %). Eurobarometr odhalil, že ve všech 27 členských státech EU je velká většina mladých lidí ve věku 15–24 let pro zákaz těchto látek.

Více informací

Evropská komise - Politika pro kontrolu drog:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_cs.htm

Internetové stránky místopředsedkyně Komise a evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Redingová na Twitteru: @VivianeRedingEU

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+322 2991382)

Natasha Bertaud (+322 2967456)


Side Bar