Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 25 юни 2013 г.

Международен ден за борба със злоупотребата с наркотици и незаконния им трафик: Европейската комисия призовава за забрана на синтетичния наркотик 5-IT в Европейския съюз

В навечерието на Международния ден за борба със злоупотребата с наркотици и незаконния им трафик Европейската комисия предложи днес забрана на 5-IT, синтетично вещество със стимулиращи и халюциногенни ефекти, в целия ЕС. Комисията поиска от държавите ― членки на ЕС, да предотвратят свободното разпространение на наркотика в Европа, като вземат мерки за неговото контролиране.

Мерки за контрол на 5- (2-аминопропил) индол (известен като 5-IT) вече са въведени в поне седем държави от ЕС (Австрия, Кипър, Дания, Германия, Унгария, Италия и Швеция) и в Норвегия. Наркотикът се свързва със смъртта на 24 души в четири страни от ЕС само между април и август 2012 г.

„5-IT е вредно психоактивно вещество, за което се знае, че убива“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Призовавам държавите членки бързо да приемат предложението на Комисията за въвеждането на наказателноправни мерки във връзка с този наркотик.“

Досега са били докладвани най-малко 24 смъртни случая в четири държави членки (Германия, Унгария, Швеция и Обединеното кралство), при които наличието на наркотика 5-IT е било установено в проби, взети след смъртта, самостоятелно или в комбинация с други наркотични вещества. Регистрирани са били още 21 интоксикации вследствие на употребата на това ново психоактивно вещество, които не са завършили фатално.

Чрез приетото днес предложение на Комисията ще се забранят производството и продажбата на 5-IT, като бъдат въведени наказателни санкции в цяла Европа. Сега правителствата на държавите ― членки на ЕС, трябва да решат дали да въведат тези мерки, като гласуват с квалифицирано мнозинство в Съвета.

Ново законодателство в областта на психоактивните вещества

Появата на нови психоактивни вещества през последните години е с безпрецедентни темпове - през миналата година бяха обявени 73 такива вещества, което е три пъти повече, отколкото през 2009 г.

„Бързото разпространение на новите психоактивни вещества е едно от най-големите предизвикателства в политиката за борба с наркотиците. Вътрешният пазар без граници налага създаването на общи за ЕС правила за справяне с този проблем“, добави заместник-председателят Вивиан Рединг. „В следващите месеци възнамерявам да представя по-строго законодателство на ЕС в областта на новите психоактивни наркотични вещества, за да може Съюзът да реагира по-бързо и по-ефективно.“

Междувременно представители на около 40 организации на гражданското общество, работещи в областта на наркотиците, се срещнаха с Комисията на 24 и 25 юни, за да обсъдят как да се посрещнат новите предизвикателства в борбата с наркотиците. Форумът на гражданското общество по въпросите на наркотиците помага на Комисията с идеи по основни въпроси на политиката по отношение на наркотиците, включително начини за намаляване на търсенето на наркотици. Той участва и в международния дебат относно ефективността на глобалната система за контрол на наркотиците.

Контекст

5- (2-аминопропил) индол (5-IT) e синтетично вещество с установен стимулиращ и халюциногенен ефект. То може да се намери най-вече в прахообразна форма, но също и под формата на таблетки и капсули, и се продава по интернет и в специализирани магазини, като обикновено се предлага като „химикал за научноизследователски цели“. Освен това наличие на 5-IT е установено в проби от продавания като „легална дрога“ продукт, наречен „Benzo Fury“, и в таблетки, наподобяващи екстази.

Оценка на риска, направена от Научния комитет на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕЦМНН) в Лисабон, показа, че 5-IT може да има сериозни неблагоприятни въздействия, като тахикардия и хипертермия, и да предизвика мидриаза, превъзбуда и треперене. 5-IT няма установени терапевтични свойства или друга известна законна цел. Той е контролирано вещество в най-малко седем държави от ЕС (Австрия, Кипър, Дания, Германия, Унгария, Италия и Швеция) и в Норвегия.

Предложението на Комисията следва процедурата за оценка на риска и контрол върху новите психоактивни вещества, създадена с Решение 2005/387/ПВР на Съвета. Съветът призова да се извърши оценка на риска на 5-IT на 22 януари 2013 г.

През 2010 г. Комисията предложи и постигна забрана в целия ЕС на подобния на екстази наркотик мефедрон (MEMO/10/646) и в началото на 2013 г. — на подобния на амфетамин наркотик 4-MA (IP/13/75). На 25 октомври 2011 г. Европейската комисия обяви цялостна/коренна промяна на правилата на ЕС относно новите психоактивни вещества, които наподобяват ефекта на опасните наркотици, като екстази или кокаин, и са причина за нарастваща загриженост в цяла Европа (IP/11/1236). Очаква се през 2013 г. да бъде представено законодателно предложение.

През 2012 г. ЕС установи рекорден брой такива вещества — 73, в сравнение с 24 през 2009 г. Тези вещества могат да се намерят все по-лесно чрез интернет и се разпространяват бързо в редица държави членки, които трудно могат да попречат на продажбата им.

Според проучване на Евробарометър от 2011 г. новите вещества, които наподобяват ефекта на забранените наркотици, са все по-популярни, като 5 % от младите хора в Европа заявяват, че са ги употребявали. Този процент е най-висок в Ирландия (16 %), следвана от Полша (9 %), Латвия (9 %), Обединеното кралство (8 %) и Люксембург (7 %). Според Евробарометър във всички 27 държави ― членки на ЕС, мнозинството от младите хора на възраст между 15 и 24 години смятат, че тези вещества трябва да бъдат забранени.

За повече информация

Европейска комисия — политика за контрол на наркотиците:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_bg.htm

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Следете дейността на заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEU

За контакти:

Mина Андреевa (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar