Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 25 juni 2012

Den digitala agendan: öppna standarder skulle spara den offentliga sektorn i miljard euro per år

I dag offentliggjorde kommissionen sin nya strategi för att hjälpa offentliga förvaltningar att undvika att bli beroende av en enda IKT-leverantör. Genom att följa rekommendationerna i denna nya strategi för att undvika inlåsningseffekter kan EU:s offentliga sektor spara över 1,1 miljarder euro per år. Till exempel kan öppna anbudsförfaranden dra till sig fler anbudsgivare med bättre anbud (om antalet anbudsgivare fördubblas sjunker i allmänhet avtalssumman med 9 %).

– Öppna standarder ger konkurrens, leder till innovation och sparar pengar. Den vägledning vi lägger fram i dag ska hjälpa nationella myndigheter att utnyttja alla möjligheter till innovation och effektivitet, sa Europeiska kommissionens vice ordförande Neelie Kroes.

Genom att tillämpa standarder, snarare än att föreskriva ett enda märke, verktyg, system eller en produkt när IKT-system tas fram kan man spara skattemedel. Men många organisationer har antingen inte den expertis som krävs för att avgöra vilka standarder som är relevanta för deras IKT-behov, eller är rädda att kostnaderna för övergången skulle vara för stora och kan leda till förlust av uppgifter. Därför förblir de inlåsta i sina IKT-system eller i ett förhållande med en enda leverantör.

Dessutom kan en mer omfattande användning av standarder underlätta utbyte av data mellan offentliga system så att allmänheten bara behöver lämna uppgifter en gång till en offentlig myndighet. Detta skulle också förenkla gränsöverskridande e-förvaltningstjänster som allmänheten och företagen behöver när de reser/arbetar/studerar/handlar inom EU.

Den vägledning som lades fram i dag ska vara till hjälp för tjänstemän som har hand om planering och upphandling av IKT-system och IKT-tjänster för offentliga organisationer. Den ska också hjälpa länder, regioner eller sektorer med att sätta upp en övergripande IKT-strategi med grundprinciper för att låta IKT-systemen fungera tillsammans och erbjuda allmänheten effektiva tjänster. Dessutom kan vägledningen vara till hjälp om man vill bedöma befintliga standarder på ett rättvist och öppet sätt, så att man kan välja dem som passar bäst i ens strategi och undvika inlåsning. I vägledningen betonas det att långsiktig planering kan bidra till att ersätta inlåsningskänsliga system med standardbaserade alternativ. Det kan kompensera för högre initialkostnader när man ersätter system. Slutligen erbjuder vägledningen praktiska, användbara råd för upphandlande tjänstemän så att de kan utnyttja det nya initiativet.

För att stödja de offentliga myndigheterna under övergångsperioden kommer Europeiska kommissionen att organisera möten med offentliga myndigheter, IKT-industrin, standardiseringsorganisationer och det civila samhället, där de offentliga organisationerna kan lära av varandra, anpassa sig till bästa praxis, diskutera gemensamma problem och föreslå lösningar.

Bakgrund

I EU:s digitala agenda identifieras inlåsning som ett problem, och det ges vägledning om kopplingen mellan IKT-standardisering och offentlig upphandling, så att offentliga myndigheter bättre kan utnyttja standarder för att öka sin effektivitet och undvika inlåsning. I dag lägger kommissionen fram ett meddelande och ett arbetsdokument med praktiska råd om hur man kan använda standarder vidupphandling, särskilt inom den offentliga sektorn.

Läs mer

Öppna standarder i den digitala agendan

(https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-standards)

Digital Agenda Action 23: Provide guidance on ICT standardisation and public procurement

Principer för öppna standarder i Storbritannien

Principer för öppna standarder i Nederländerna

Hash Tags: #standards, #publicprocurement

Den digitala agendan

Följ Neelie KroesTwitter

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar