Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

V Bruslju, 25. junija 2012

Digitalna agenda: z odprtimi standardi v javnem sektorju do milijarde evrov prihranka letno

Komisija je danes objavila novi ukrep, s katerim se bodo organi javnega sektorja izognili odvisnosti od enega samega dobavitelja informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Ob upoštevanju priporočil, ki preprečujejo vezanost na ponudnika, bi javni sektor EU lahko prihranil več kot 1,1 milijarde evrov na leto. Odprti razpisni postopki lahko na primer privabijo večje število ponudnikov z boljšo vrednostjo ponudb (podvojitev števila ponudnikov običajno zmanjša vrednost pogodbe za 9 %).

Podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes je dejala: „Odprti standardi zagotavljajo konkurenčnost, spodbujajo inovativnost in pomagajo prihraniti denar. Namen vodnika, ki smo ga izdali danes, je pomagati nacionalnim organom, da izkoristijo vsako priložnost za inovativnost in učinkovitost.“

Uporaba standardov v razpisnih postopkih namesto navajanja posameznih znamk, orodij, sistemov ali izdelkov lahko pri naročanju sistemov informacijsko-komunikacijske tehnologije pomaga privarčevati davkoplačevalski denar. Vendar pa imajo mnoge organizacije premalo strokovnega znanja za odločanje o tem, kateri standardi ustrezajo njihovim potrebam na področju IKT, ali pa se bojijo previsokih začetnih stroškov migracije in potencialne izgube podatkov. Zato ostajajo vezani na obstoječe sisteme IKT ali na enega samega ponudnika.

Poleg tega večja uporaba standardov olajšuje izmenjavo podatkov med javnimi sistemi, kar za državljane pomeni, da lahko svoje podatke posredujejo le enemu javnemu organu, in omogoča lažjo uporaba čezmejnih storitev e-uprave, ki jih državljani in podjetja potrebujejo, ko potujejo, delajo, študirajo ali poslujejo v EU.

Cilj danes objavljenega vodnika je pomagati javnim uslužbencem, odgovornim za načrtovanje in nakup sistemov informacijsko-komunikacijske tehnologije v javnih organizacijah. Vodnik bo v pomoč državam, regijam in sektorjem uporabe pri razvoju celovite informacijsko-komunikacijske strategije, ki temelji na povezovanju sistemov IKT in zagotavljanju učinkovitih storitev za državljane. Z njegovo pomočjo bodo tudi lažje korektno in transparentno ovrednotili obstoječe standarde in izbrali tiste, ki najbolje podpirajo njihovo strategijo, ter se tako izognili vezanosti na ponudnika. Vodnik priporoča dolgoročno načrtovanje, ki bi lahko pomagalo nadomestiti sisteme, ki so dovzetni za vezanost na ponudnika, s sistemi, ki temeljijo na standardih; s tem bi bili povrnjeni višji začetni stroški menjave sistemov. Nazadnje vodnik javnim uslužbencem, pristojnim za javno naročanje, ponuja praktične smernice, pripravljene za uporabo, ki jim bodo v pomoč pri izvajanju te nove pobude.

V podporo organom javnega sektorja pri tem prehodnem procesu bo Evropska komisija organizirala srečanja z organi javnega sektorja, ponudniki informacijsko-komunikacijskih tehnologij, organizacijami za standardizacijo in civilno družbo, kjer se bodo javne organizacije lahko učile druga od druge, prilagodile najboljše nastajajoče prakse, se posvečale skupnim problemom in predlagale skupne rešitve.

Ozadje

Evropska digitalna agenda je vezanost na ponudnika prepoznala kot problem in se zavezala oblikovanju smernic za povezovanje standardizacije informacijsko-komunikacijskih tehnologij in javnih naročil, da bi organom javnega sektorja pomagala k boljši uporabi standardov, z namenom zvišati učinkovitost in zmanjšati vezanost na ponudnika. Danes je Komisija izdala sporočilo in pripadajoči delovni dokument služb, ki vsebuje praktični vodnik za učinkovitejšo rabo standardov na področju javnih naročil, zlasti v javnem sektorju.

Uporabne povezave

Odprti standardi v digitalni agendi

(https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-standards)

Ukrep 23 digitalne agende: priprava smernic o standardizaciji IKT in javnem naročanju

Načela odprtih standardov v Združenem kraljestvu

Načela odprtih standardov na Nizozemskem

Tematske oznake: #standards, #publicprocurement

Digitalna agenda

Spremljajte komisarko na Twitterju

{0>Contacts :<}0{>Kontakti:<0}

{0>Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter:<}0{>Ryan Heath (+32 22961716), Twitter:<0} {0>@RyanHeathEU<}0{>@RyanHeathEU<0}

{0>Linda Cain (+32 2 299 90 19)<}0{>Linda Cain (+32 22999019)<0}


Side Bar