Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 25 czerwca 2012 r.

Agenda cyfrowa: dzięki otwartym standardom sektor publiczny zaoszczędziłby miliard euro rocznie

Komisja ogłosiła dziś nową strategię polityczną, dzięki której administracja państwowa uniezależni się od wyłącznych dostawców usług informatycznych. Dzięki zastosowaniu zaleceń Komisji europejski sektor publiczny będzie mógł zaoszczędzić ponad miliard euro rocznie. Stosowanie otwartych procedur przetargowych może zachęcić wielu oferentów, którzy przedstawią korzystniejsze oferty (zazwyczaj podwojenie liczby oferentów powoduje obniżenie wartości kontraktu o 9 proc).

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes powiedziała: „Stosowanie otwartych standardów przyczynia się do rozwoju konkurencyjności, innowacyjności i oszczędności. Opublikowany dzisiaj przewodnik ma pomóc organom administracji krajowej w wykorzystaniu każdej okazji do zwiększenia wydajności i rozwoju innowacyjności.”

Wykorzystywanie otwartych standardów – nie zaś poszczególnych specyfikacji dotyczących konkretnej marki, narzędzia, systemu lub produktu – przy zamawianiu usług informatycznych pomoże zaoszczędzić pieniądze podatników. Niemniej jednak wiele instytucji nie dysponuje odpowiednim doświadczeniem umożliwiającym im podjęcie decyzji co do standardów informatycznych odpowiadających ich konkretnym potrzebom lub obawiają się, że koszty początkowe zmian mogłyby być zbyt duże i doprowadzić do utraty danych. W wyniku tego instytucje te pozostają zamknięte w swoich starych systemach informatycznych lub w dalszym ciągu pozostają zależne od jednego dostawcy.

Ponadto szersze wykorzystanie otwartych standardów ułatwia wymianę danych między systemami publicznymi: obywatele przesyłają swoje dane do wybranego organu administracji publicznej tylko raz, dzięki czemu mogą korzystać z administracji internetowej podczas podróży, pracy, studiowania i prowadzenia interesów na terenie każdego państwa członkowskiego UE.

Opublikowany dziś przewodnik pomoże urzędnikom odpowiedzialnym za planowanie i zakup systemów i usług informatycznych dla organizacji użytku publicznego. Ułatwi również państwom, regionom i poszczególnym sektorom opracowanie ogólnej strategii informatycznej obejmującej główne założenia, dzięki którym systemy informatyczne będą ze sobą współpracować, a obywatele uzyskają dostęp do skutecznych usług. Ponadto przewodnik Komisji będzie pomocny w przeprowadzeniu sprawiedliwej i przejrzystej oceny dotychczas stosowanych standardów, co umożliwi wybór tych najlepiej dostosowanych do realizacji misji danej instytucji oraz pozwoli uniknąć zależności od jednego dostawcy. Autorzy przewodnika uważają, że dzięki planowaniu długoterminowemu będzie można zastąpić systemy zamknięte systemami alternatywnymi, opartymi na standardach otwartych. Powinno to zrekompensować wyższe koszty początkowe, wiążące się z zastępowaniem dotychczas używanych systemów. W przewodniku można znaleźć również praktyczne wskazówki na temat tego, w jaki sposób zainicjować przejście na otwarte standardy.

Aby wesprzeć instytucje administracji państwowej we wprowadzaniu zmian, Komisja Europejska zorganizuje spotkania z przedstawicielami administracji, dostawcami usług informatycznych, organizacji opracowujących standardy i społeczeństwa obywatelskiego. Ich uczestnicy będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami, przyjąć i dostosować do swoich potrzeb najlepsze praktyki, które podczas tych spotkań zostaną opisane oraz zastanowić się nad tym, jak rozwiązać wspólne problemy.

Kontekst

W ramach europejskiej agendy cyfrowej zależność od jednego dostawcy usług informatycznych uznano za problem. Przyjęto również zobowiązanie dotyczące opracowania wskazówek na temat połączenia między standaryzacją usług informatycznych i zamówieniami publicznymi, aby pomóc władzom publicznym skuteczniej wykorzystywać otwarte standardy, w celu popularyzowania ich skuteczności i ograniczenia blokady technologicznej. Komisja wydała dziś komunikat, do którego załączono dokument roboczy służb Komisji zawierający praktyczny przewodnik skuteczniejszego wykorzystania standardów w zamówieniach, w szczególności w sektorze publicznym.

Przydatne linki

Otwarte standardy w agendzie cyfrowej (

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-standards)

Digital Agenda Action 23: Provide guidance on ICT standardisation and public procurement

Open standards principles UK

Open standards principles The Netherlands

Hashtagi: #standards, #publicprocurement

Agenda cyfrowa

Neelie Kroes w serwisie Twitter

Kontakt:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar