Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 25 juni 2013

Digitale agenda: door gebruik van open standaarden kan de overheid 1 miljard EUR per jaar besparen

De Commissie kondigt vandaag een nieuw beleidsplan aan om overheidsdiensten te helpen minder afhankelijk te worden van één enkele ICT-leverancier. Als overheidsinstanties in de EU deze nieuwe benadering en de daarin geformuleerde aanbevelingen volgen om zich te verweren tegen dit zogenoemde “lock-in”-effect, kunnen zij jaarlijks meer dan 1,1 miljard EUR besparen. Open aanbestedingsprocedures kunnen bijvoorbeeld een groter aantal inschrijvers aantrekken met offertes die een betere prijs of kwaliteit bieden (bij dubbel zoveel inschrijvers zakt de prijs van de aanbesteding gewoonlijk met 9 %).

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Neelie Kroes zegt hierover:Open standaarden brengen concurrentie op gang en leiden tot innovatie, met besparingen als resultaat. De vandaag gepubliceerde gids helpt nationale autoriteiten om elke kans voor innovatie en efficiëntie aan te grijpen.”

Werken met standaarden – in plaats van met de eis van levering van een specifiek merk, instrument of product bij de aankoop van ICT-systemen – bespaart geld van de belastingbetaler. Vele organisaties beschikken echter niet over de expertise om te bepalen welke standaarden aan hun ICT-behoeften kunnen voldoen, of zijn bang dat de kosten die een verandering aanvankelijk meebrengt, hoog zullen oplopen of dat dit tot een verlies van gegevens zou leiden. Bijgevolg blijven zij vastzitten aan hun ICT-systemen of blijven zij afhankelijk van één enkele leverancier ("lock-in").

Door meer gebruik te maken van standaarden wordt het bovendien gemakkelijker gegevens tussen openbare systemen uit te wisselen, zodat burgers hun gegevens slechts één maal aan een overheidsinstantie hoeven door te geven. Dit zal het verlenen van grensoverschrijdende elektronische diensten door de overheid ook bevorderen voor burgers en ondernemingen die binnen de EU willen reizen/werken/studeren of handel drijven.

De vandaag gepubliceerde gids wil dan ook een hulp zijn voor ambtenaren die belast zijn met de planning en de aankoop van ICT-systemen en -diensten voor overheidsinstanties. Het is de bedoeling landen, regio’s of sectoren van computertoepassingen bij te staan in de ontwikkeling van een overkoepelende ICT-strategie en daarbij gebruik te maken van belangrijke principes met het oog op compatibiliteit tussen ICT-systemen en doeltreffende dienstverlening aan de burger. Voorts is het een hulpmiddel om de bestaande standaarden fair en transparant te beoordelen zodat het mogelijk wordt standaarden te kiezen die het best bij de strategie passen en “lock-in” kunnen tegengaan. Volgens de gids kan langetermijnplanning ertoe bijdragen dat systemen die “lock-in"-bevorderen, vervangen worden door alternatieven op basis van standaarden; dit moet dan een compensatie zijn voor de hogere initiële kosten die zich voordoen bij de vervanging van systemen. Ten slotte biedt de gids praktische en “gebruiksklare” richtsnoeren aan aanbestedingsambtenaren om hen te helpen het nieuwe initiatief op gang te brengen.

Ter ondersteuning van dit overgangsproces belegt de Commissie ontmoetingen met overheidsinstanties, de ICT-uitrustingssector, normalisatie-instellingen en organisaties van het maatschappelijk middenveld, waarop overheidsinstanties van elkaar zullen leren, zich aanpassen aan de beste praktijken die zich aandienen, gemeenschappelijke problemen bestuderen en gemeenschappelijke oplossingen voorstellen.

Achtergrond

In de Digitale agenda voor Europa is “lock-in” als een probleem aangewezen en is de Commissie de verbintenis aangegaan richtsnoeren te verstrekken over de band tussen ICT-normalisatie en openbare aanbestedingen. Het is de bedoeling dat de overheid met het oog op een grotere efficiëntie en ter vermijding van lock-inpraktijken beter gebruik gaat maken van standaarden. De Commissie maakt vandaag, samen met een werkdocument van de diensten, een mededeling bekend met daarin een praktische gids over de manieren waarop, vooral in de overheidssector, bij aanbestedingen beter gebruik kan worden gemaakt van standaarden.

Nuttige links

Open standaarden in de Digitale agenda (https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-standards )

Digitale agenda actie 23: richtsnoeren over de band tussen ICT-normalisatie en openbare aanbestedingen

Principes van open standaarden in het VK

Hashtags: #standards, #publicprocurement

Digitale agenda

Volg Neelie op Twitter

Contact :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar