Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 25. jūnijā

Digitalizācijas programma — atvērtie standarti publiskajam sektoram ietaupītu 1 miljardu eiro

Komisija šodien uzsāk jaunu politiku, lai publiskajām iestādēm palīdzētu mazināt atkarību no viena IKT pakalpojumu sniedzēja. Ievērojot šīs jaunās, pret piesietību vērstās pieejas ieteikumus, ES publiskais sektors varētu ietaupīt vairāk nekā 1,1 miljardu eiro gadā. Piemēram, atklātas konkursa procedūras var piesaistīt arvien lielāku skaitu pretendentu, kuru piedāvājumi ir izdevīgāki (pretendentu skaita divkāršošana parasti pazemina līguma vērtību par aptuveni 9 %).

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa teica: Atvērtie standarti rada konkurenci, veicina inovācijas un ietaupa naudu. Šodien izdotā rokasgrāmata publiskajām iestādēm palīdzēs izmantot ikvienu iespēju, lai sekmētu inovācijas un efektivitāti.

Standartu izmantošana, nevis viena konkrēta IKT zīmola, rīka, sistēmas vai produkta norādīšana, IKT sistēmu iepirkuma procedūrā ietaupa nodokļu maksātāju naudu. Tomēr daudzām organizācijām vai nu trūkst zināšanu, lai lemtu par to, kuri standarti ir atbilstīgi konkrētajām IKT vajadzībām, vai arī tās baidās, ka pārmaiņu sākotnējās izmaksas būs pārāk augstas vai ka tiks pazaudēti dati. Līdz ar to tās ir „piesietas” savām IKT sistēmām vai arī sadarbojas tikai ar vienu pakalpojumu sniedzēju.

Turklāt standartu plašāka izmantošana atvieglo datu apmaiņu starp publiskajām sistēmām, līdz ar to pilsoņi savus datus var iesniegt tikai vienu reizi jebkurai valsts pārvaldes iestādei, un tas sekmēs pārrobežu e-pārvaldes pakalpojumus, kas pilsoņiem un uzņēmumiem nepieciešami, ceļojot/strādājot/studējot/veicot uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā.

Šodien publicētās rokasgrāmatas mērķis ir palīdzēt tiem ierēdņiem, kuri atbild par IKT sistēmu un pakalpojumu plānošanu un iegādi publiskajām organizācijām. Tā arī palīdz valstīs, reģionos vai pielietošanas nozarē izstrādāt vispārēju IKT stratēģiju, kurā ietilpst pamatprincipi, lai panāktu IKT sistēmu kopīgu darbošanos un sniegtu efektīvus pakalpojumus iedzīvotājiem. Turklāt tā palīdz taisnīgi un pārredzami novērtēt spēkā esošos standartus, lai izvēlētos tādus, kuri vislabāk atbalsta stratēģiju un novērš piesietību. Rokasgrāmatā ir ierosināts, ka ilgtermiņa plānošana varētu palīdzēt aizstāt piesietībai pakļautās sistēmas ar uz standartiem balstītām alternatīvām; tam būtu jākompensē augstākas sākotnējās izmaksas, kas rodas, aizstājot sistēmas. Visbeidzot, minētā rokasgrāmata piedāvā praktiskus, „lietošanai gatavus” norādījumus ierēdņiem, kas atbildīgi par publisko iepirkumu, ar nolūku sniegt palīdzību jaunās iniciatīvas ieviešanā.

Lai šajā pārejas procesā atbalstītu publiskās iestādes, Eiropas Komisija rīkos sanāksmes ar tām un arī ar IKT piegādes nozari, standartizācijas organizācijām un pilsonisko sabiedrību, kurās publiskās organizācijas mācīsies viena no otras, pielāgosies labākajai jaunajai praksei, apsvērs kopīgas problēmas un ierosinās kopīgus risinājumus.

Vispārīga informācija

Eiropas Digitalizācijas programmā konstatēts, ka piesietība ir problēma, un pausta apņemšanās sniegt norādījumus par saikni starp IKT standartizāciju un publisko iepirkumu, lai palīdzētu publiskajām iestādēm izmantot standartus, tādējādi uzlabojot efektivitāti un mazinot piesietību. Komisija šodien sniedz paziņojumu, kam pievienots Komisijas dienestu darba dokuments, kurā ietilpst praktiska rokasgrāmata par to, kā labāk izmantot standartus iepirkumu jomā, jo īpaši publiskajā sektorā.

Noderīgas saites

Digitalizācijas programma, atvērtie standarti

(https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-standards)

Digitalizācijas programmas 23. darbība: IKT standartizācijas un publisko iepirkumu rokasgrāmata

Atvērto standartu principi, Apvienotā Karaliste

Atvērto standartu principi, Nīderlande

Tvitera birkas: #standards, #publicprocurement

Digitalizācijas programma

Sekojiet Nēlī Krusai Tviterī

Kontaktpersonas:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Tviterī: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar