Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. birželio 25 d.

Skaitmeninė darbotvarkė. Dėl atvirų standartų viešasis sektorius kasmet sutaupytų 1 mlrd. eurų

Šiandien Komisija paskelbė naują politiką, kuria siekiama padėti viešosios valdžios institucijoms išvengti priklausomybės nuo vieno IRT tiekėjo. Laikydamasis šios naujos antimonopolinės strategijos rekomendacijų ES viešasis sektorius kasmet galėtų sutaupyti per 1,1 mlrd. eurų. Pavyzdžiui, atviros konkurso procedūros gali paskatinti dalyvauti daugiau įmonių, kurios pateiktų geresnių pasiūlymų (jeigu konkurso dalyvių padvigubėja, darbų pagal sutartį kainą paprastai sumažėja 9 %).

Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Dėl atvirų standartų atsiranda konkurencija, kuriamos inovacijos ir taupomos lėšos. Šiandien paskelbtos rekomendacijos, skirtos padėti nacionalinėms valdžios institucijoms pasinaudoti kiekviena inovacijų ir didesnio našumo galimybe.“

Perkant IRT sistemas geriau nustatyti standartus, o ne nurodyti kokį nors vieną IRT prekės ženklą, priemonę, sistemą arba produktą, nes taip tausojamos mokesčių mokėtojų lėšos. Tačiau daugeliui organizacijų arba trūksta žinių nuspręsti, kokie standartai svarbūs jų IRT poreikiams, arba jos baiminasi, kad pradinės pokyčių sąnaudos bus per didelės ir gali būti prarasti duomenys, todėl jos lieka prisirišusios prie savo IRT sistemų arba prie vienintelio tiekėjo.

Be to, plačiau naudojant standartus, būtų lengviau keistis viešųjų sistemų duomenimis, o piliečiai turėtų pateikti savo duomenis tik vieną kartą bet kuriai viešojo administravimo įstaigai. Būtų lengviau teikti tarptautines e. valdžios paslaugas, reikalingas ES keliaujantiems, dirbantiems, studijuojantiems, užsiimantiems verslu piliečiams ir įmonėms.

Šiandien paskelbtos rekomendacijos yra skirtos padėti už planavimą ir IRT sistemų bei paslaugų pirkimą viešosioms organizacijoms atsakingiems pareigūnams. Jos padės šalims, regionams arba taikymo sektoriams parengti bendrąją IRT strategiją, kurioje būtų nustatyti pagrindiniai principai, padedantys užtikrinti, kad IRT sistemos sąveikautų, o piliečiams būtų teikiamos veiksmingos paslaugos. Be to, rekomendacijos padės skaidriai ir teisingai įvertinti esamus standartus, kad būtų galima pasirinkti tuos, kurie tinkamiausi laikantis pasirinktos strategijos ir dėl kurių būtų galima išvengti monopolizavimo. Rekomendacijose sakoma, kad rengiant ilgalaikius planus būtų galima lengviau pakeisti pririšančias sistemas standartais grindžiamomis alternatyvomis. Tai turėtų kompensuoti didesnes pradines sistemų pakeitimo išlaidas. Galiausiai rekomendacijose viešojo pirkimo pareigūnams pateikiama praktinių rekomendacijų, kad būtų lengviau įgyvendinti naująją iniciatyvą.

Kad padėtų viešosios valdžios institucijoms pereinamuoju laikotarpiu, Europos Komisija rengs susitikimus su jomis, su IRT tiekimo pramonės atstovais, standartų organizacijomis ir pilietine visuomene, per kuriuos viešosios organizacijos vienos iš kitų mokysis, diegs nustatytus geriausius veiklos būdus, nagrinės bendras problemas ir siūlys bendrus sprendimus.

Pagrindiniai faktai

Europos skaitmeninėje darbotvarkėje iškelta monopolizavimo problema ir įsipareigota nustatyti gaires, kaip susieti IRT standartizavimą ir viešąjį pirkimą, kad viešosioms institucijoms būtų lengviau taikyti standartus siekiant skatinti veiksmingumą ir mažinti monopolizavimo pavojų. Komisija šiandien paskelbė komunikatą ir pridedamą tarnybų darbinį dokumentą, kuriame pateiktos praktinės rekomendacijos, kaip geriau naudoti standartus pirkime, ypač viešajame sektoriuje.

Naudingos nuorodos

Atviri standartai skaitmeninėje darbotvarkėje

(https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-standards)

Skaitmeninės darbotvarkės 23 veiksmas: pateikti IRT standartizavimo ir viešųjų pirkimų gaires

JK atvirų standartų principai

Nyderlandų atvirų standartų principai

Raktažodžiai: #standards, #publicprocurement

Skaitmeninė darbotvarkė

Neelie Kroes Twitter

Asmenys ryšiams:

Ryan Heath, tel. +32 2 296 17 16, Twitter @RyanHeathEU

Linda Cain, tel. +32 2 299 90 19


Side Bar