Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 25. kesäkuuta 2012

Digitaalistrategia: avoimet standardit voisivat säästää julkiselta sektorilta miljardi euroa vuodessa

Komissio julkistaa tänään uusia toimintaperiaatteita, joiden tarkoituksena on vähentää viranomaisten riippuvuutta yhdestä tieto- ja viestintäjärjestelmien toimittajasta. Tämän uuden ”lukkiutumista vastaan” suunnatun lähestymistavan suosituksia noudattamalla EU:n julkinen sektori voisi säästää yli 1,1 miljardia euroa vuodessa. Esimerkiksi avoimilla tarjouskilpailuilla olisi mahdollista lisätä tarjouksen tekijöiden määrää ja siten vähentää kustannuksia (tarjoajien määrän kaksinkertaistuminen tavallisesti alentaa sopimushintoja 9 prosentilla).

Avoimet standardit luovat kilpailua, lisäävät innovaatioita ja tuovat säästöjä. Nyt julkaistaan opas, jonka tarkoituksena on auttaa viranomaisia hyödyntämään kaikki mahdollisuudet innovointiin ja tehostamiseen”, toteaa Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes.

Tieto- ja viestintätekniikan hankintojen yhteydessä voidaan säästää veronmaksajien rahoja käyttämällä avoimia standardeja sen sijaan, että viitattaisiin tiettyyn tuotemerkkiin, välineeseen, järjestelmään tai tuotteeseen. Monilla organisaatioilla ei kuitenkaan ole tarvittavaa asiantuntemusta, jonka perusteella ne voisivat päättää, mitkä standardit soveltuvat parhaiten niiden it-tarpeisiin. Lisäksi ne voivat pelätä muutoksen korkeita alkukustannuksia ja tietojen mahdollista häviämistä. Tästä on seurauksena lukkiutuminen tiettyyn it-järjestelmään tai järjestelmän toimittajaan.

Standardien käytön lisääminen edistäisi myös tietojen vaihtamista viranomaisjärjestelmien välillä. Tällöin kansalaisten olisi tarpeen toimittaa tietonsa viranomaisille vain yhden kerran, ja valtioiden rajat ylittävien sähköisen hallinnon palvelujen käyttäminen helpottuisi. Nämä ovat palveluja, joita kansalaiset ja yritykset tarvitsevat, kun matkustetaan, työskennellään, opiskellaan tai harjoitetaan liiketoimintaa EU:ssa.

Opas on tarkoitettu sekä tieto- ja viestintäjärjestelmien ja -palvelujen suunnittelusta että hankinnoista vastaaville julkisten organisaatioiden virkamiehille. Niillä autetaan maita, alueita tai sovellusaloja kehittämään kattavia it-strategioita, jotka koostuvat pääperiaatteista, joilla turvataan it-järjestelmien yhteentoimivuus ja tehokas palvelujen tarjonta. Lisäksi ohjeet auttavat viranomaisia arvioimaan olemassa olevia standardeja tasapuolisesti ja läpinäkyvästi siten, että valituksi tulee strategiaa parhaiten tukeva ratkaisu ja voidaan välttää lukkiutuminen yhteen ainoaan vaihtoehtoon. Oppaassa suositellaan pitkän aikavälin suunnittelua, joka auttaa korvaamaan helposti lukkiutumistilanteeseen johtavia järjestelmiä standardeihin perustuvilla vaihtoehdoilla. Tällä pitäisi voida kompensoida järjestelmien vaihtamiseen liittyviä alkukustannuksia. Lisäksi oppaassa annetaan julkisista hankinnoista vastaaville viranomaisille käytännöllisiä ja käyttövalmiita ohjeita uuden lähestymistavan omaksumiseksi.

Euroopan komissio tukee viranomaisia siirtymävaiheessa järjestämällä kokouksia, joihin kutsutaan julkisen sektorin, tieto- ja viestintäratkaisujen toimittajien, standardointiorganisaatioiden ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Tarkoituksena on, että julkisorganisaatiot voivat oppia toisiltaan, omaksua uusia hyviä toimintatapoja, käsitellä ongelmia yhdessä sekä ehdottaa yhteisiä ratkaisuja.

Tausta

Lukkiutuminen määritellään ongelmaksi Euroopan digitaalistrategiassa, jossa on sitouduttu antamaan ohjeita tieto- ja viestintätekniikan alan standardoinnin ja julkisten hankintojen välisistä yhteyksistä, jotta viranomaisten olisi helpompaa parantaa standardien käyttöä tehokkuuden edistämiseksi ja lukkiutumisen vähentämiseksi. Komissio antaa tänään asiasta tiedonannon. Siihen liittyy komission yksiköiden työasiakirja, jossa annetaan käytännön neuvoja siitä, miten standardeja voidaan käyttää paremmin erityisesti julkisen sektorin hankinnoissa.

Hyödyllisiä linkkejä

Avoimet standardit digitaalistrategiassa

(https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-standards)

Digitaalistrategian avaintoimi 23: ohjeiden laatiminen tieto- ja viestintätekniikan standardoinnin ja julkisten hankintojen välisistä yhteyksistä

Avoimien standardien periaatteet – Yhdistynyt kuningaskunta

Avoimien standardien periaatteet – Alankomaat

Twitter-avainsanat: #standards, #publicprocurement

Digitaalistrategia

Neelie Kroes Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Ryan Heath (+32 2) 296 17 16, Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2) 299 90 19


Side Bar