Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 25 iunie 2013

Ocuparea forței de muncă și situația socială în UE: Buletinul trimestrial subliniază avantajele stagiilor; cele mai recente tendințe în materie de migrație

Potrivit celui mai recent buletin trimestrial al Comisiei Europene privind ocuparea forței de muncă și situația socială din UE, contractele temporare pot fi o ocazie bună pentru tineri să intre pe piața forței de muncă, în special în cazul în care aceste contracte au legătură cu educația sau formarea (așa cum se întâmplă de obicei în Germania și în Austria). În schimb, atunci când tinerilor angajați temporari li se impun contracte de scurtă durată (de exemplu, în Spania și în Polonia), aceștia riscă să fie condamnați la condiții de muncă precare. În contextul creșterii decalajelor în ceea ce privește nivelul șomajului în diferite state membre, numărul persoanelor care doresc să se mute în altă țară a crescut în mod semnificativ, dar aceste persoane continuă să se confrunte cu obstacole. Buletinul subliniază, de asemenea, importanța calității serviciilor de îngrijire a copiilor în atenuarea inegalităților încă din primele etape de viață.

László Andor, comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a făcut următoarea declarație: „Criza monedei euro a dus la o dublă recesiune cu efecte sociale devastatoare, în special pentru țările „periferice” și pentru tânăra generație. Cu toate acestea, ultima noastră analiză confirmă avantajele uceniciilor și a stagiilor în ceea ce privește sprijinirea tinerilor în vederea obținerii unui loc de muncă de calitate. Acest lucru subliniază urgența cu care toate statele membre trebuie să aplice garanția pentru tineret înainte de sfârșitul anului 2013.”

În țările în care nu s-a înregistrat o scădere sau doar o scădere mică a ratei de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor (de exemplu, în Germania și în Austria), majoritatea contractelor temporare pentru angajații tineri au legătură cu educația sau formarea profesională, reflectând existența unor sisteme solide de ucenicie în aceste țări. Astfel de contracte de ucenicie sau formare profesională durează de obicei mai mult și sunt adesea rampe de lansare către contracte de muncă pe durată nedeterminată. Pe de altă parte, în țările cu o scădere puternică a ratei ocupării tinerilor (de exemplu, în Spania și în Polonia), majorității tinerilor angajați temporar li se impun contracte de scurtă durată care au, în plus, o durată mai scurtă. Această situație reflectă o segmentare a pieței forței de muncă, caz în care angajații vechi se bucură de niveluri foarte ridicate de protecție a muncii, pe când nou-veniții sunt fie șomeri, fie au contracte temporare de scurtă durată

Comisia îndeamnă toate statele membre să instituie urgent Garanția pentru tineret propusă de Comisie ca parte a pachetului de măsuri pentru încadrarea în muncă a tinerilor în decembrie 2012 (a se vedea IP/12/1311 și MEMO/12/938) și adoptată de Consiliu în aprilie 2013. Conform inițiativei privind garanția pentru tineret, tinerii sub 25 de ani care nu pot găsi un loc de muncă de calitate ar trebui să primească o ofertă de ucenicie, de stagiu sau de continuare a studiilor în termen de patru luni de la terminarea școlii sau pierderea unui loc de muncă.

Comisia va lansa la Leipzig în data de 2 iulie Alianța europeană pentru ucenicii pentru a reuni părțile interesate din rândul autorităților guvernamentale, al întreprinderilor și al partenerilor sociali, al cercetătorilor și al practicienilor din domeniul educației și formării profesionale, precum și reprezentanți ai tinerilor. Alianța va reuni acțiunile existente într-un cadru comun și va promova avantajele programelor de ucenicie reușite, abordând totodată modalitățile de punere în practică a acestora.

În recomandările specifice fiecărei țări pentru 2013 (RSN) propuse de Comisie la 29 mai (a se vedea IP/13/463), 16 state membre au fost sfătuite să se concentreze asupra reformei sistemelor de educație și formare profesională și să acorde mai multă atenție formării la locul de muncă. Comisia a propus, de asemenea, ca șapte state membre (Franța, Italia, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Spania și Slovenia) să pună în aplicare măsuri suplimentare pentru soluționarea problemei segmentării piețelor forței de muncă.

Mai mulți europeni din sudul continentului doresc să-și găsească un loc de muncă în străinătate

Mobilitatea în interiorul UE și-a revenit într-o oarecare măsură în ultimii ani după scăderea de la începutul crizei. Majoritatea lucrătorilor care se deplasează în altă țară din UE sunt resortisanți ai statelor membre din Europa Centrală și de Est, dar competențele lor rămân adesea insuficient utilizate: mulți dintre ei sunt supracalificați pentru munca pe care o fac. Numărul lucrătorilor care se deplasează din sudul către nordul Uniunii Europene crește mai rapid, dar are o bază de pornire mai joasă. Ponderea persoanelor „ferm decise” să migreze în următoarele 12 luni s-a dublat, de la 0,5 % la 1,2 %, adică de la 2 la 5 milioane și este cea mai mare în Grecia. Rata emigrării în rândul cetățenilor UE este în creștere, mai ales în Irlanda, Grecia și Portugalia, dar rămâne la un nivel redus în Spania sau Italia. Cu toate acestea, per ansamblu, se pare că piața forței de muncă s-a adaptat la condițiile de criză, nu atât prin numărul de persoane care își părăsesc țara pentru a căuta un loc de muncă în alt stat membru, ci mai degrabă printr-o scădere a numărului de lucrători care emigrează și printr-o creștere a celor care se întorc în țările lor, în special în cazul Spaniei. Acestea fiind spuse, plecări masive de resortisanți au putut fi observate în perioada 2007-2012 în rândul generației tinere , în special din Lituania și Letonia, dar și din Bulgaria, Polonia, Estonia sau Irlanda. În schimb, numărul tinerilor plecați din Italia, Spania și Grecia a rămas limitat.

Pentru a facilita mobilitatea lucrătorilor între statele membre, Comisia a întreprins o reformă a EURES, rețeaua paneuropeană de căutare de locuri de muncă, cu scopul de a ajuta persoanele care doresc să se mute într-o altă țară să găsească oferte de locuri de muncă adecvate și pentru a-i ajuta pe angajatori să găsească lucrători cu calificări adecvate (a se vedea IP/12/1262, MEMO/12/896, MEMO/12/897). De asemenea, Comisia a propus o directivă pentru a le permite lucrătorilor să își exercite drepturile la liberă circulație (a se vedea IP/13/372).

Serviciile de calitate de îngrijire a copiilor aduc acestora beneficii de lungă durată

Serviciile de calitate de îngrijire a copiilor aduc acestora beneficii de lungă durată, după cum reiese dintr-un studiu academic analizat în ultimul buletin trimestrial. Efectele pozitive sunt cele mai vizibile în cazul copiilor defavorizați, calitatea serviciilor de îngrijire a copiilor contribuind la atenuarea inegalităților în primele etape ale vieții. Cu toate acestea, copiii provenind din medii defavorizate au un acces mai limitat la serviciile de îngrijire. În UE, numai 23 % dintre copiii sub trei ani care trăiesc în familii sărace au acces la serviciile oficiale de îngrijire, spre deosebire de 41 % dintre copiii care trăiesc în alte familii. În mod similar, 20 % dintre copiii a căror mamă are un nivel scăzut de educație frecventează structuri de îngrijire a copiilor, în comparație cu 40 % dintre copiii cu mame cu un nivel înalt de educație.

Recomandarea privind investiția în copii, care a fost adoptată în februarie 2013 ca parte a pachetului privind investițiile sociale (a se vedea IP/13/125 și MEMO/13/117) invită statele membre să-și intensifice eforturile pentru a se asigura că toate familiile au acces efectiv la servicii de calitate de educație și de îngrijire destinate copiilor de vârstă mică. Acest apel figurează, de asemenea, în recomandările pentru 2013 adresate unui număr de 13 țări. Serviciile oficiale de îngrijire a copiilor îi ajută pe părinți să intre și să rămână în câmpul muncii, cu condiția să fie accesibile și de bună calitate.

Informații suplimentare

Buletinul trimestrial privind ocuparea forței de muncă și situația socială

Recomandările specifice fiecărei țări pentru 2013

Ocuparea forței de muncă tinere

Pachetul de masuri privind investițiile sociale

Pagina de internet referitoare la analiza situației sociale și a pieței muncii

Site-ul internet al comisarului László Andor

Urmăriți activitatea comisarului László Andor pe Twitter

Buletin de informare electronic gratuit

Contact:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar