Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. június 25.

Foglalkoztatási és társadalmi helyzet az Unióban: a negyedéves áttekintés rámutat a gyakornoki képzés előnyeire; a legújabb migrációs trendek

A határozott időre szóló szerződések kiváló lehetőséget nyújtanak a fiatalok számára a munkavállalóvá váláshoz, különösen akkor, ha kapcsolódnak az oktatáshoz vagy a képzéshez (amint az Németországban és Ausztriában szokásos), mutat rá az Európai Bizottság legújabb foglalkoztatásról és a társadalmi helyzetről szóló negyedéves uniós áttekintése. Ugyanakkor amennyiben a fiatal munkavállalók nem saját elhatározásukból kötnek rövid távú munkaszerződést (mint például Spanyolországban és Lengyelországban), fennáll a veszélye annak, hogy tartósan a bizonytalan munkafeltételek csapdájába esnek. Mivel a munkanélküliség szintje tekintetében egyre nagyobb a különbség az egyes tagállamok közt, jelentősen megnőtt azok száma, akik másik országba szeretnének költözni, ám akadályokba ütköznek. Az áttekintés felhívja a figyelmet arra is, hogy a minőségi gyermekgondozás fontos szerepet játszik a különbségek csökkentésében a korai életszakasz során.

Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi összetartozásért felelős európai biztos kijelentette: „Az euró válság dupla recesszióhoz vezetett, amely katasztrofális társadalmi következményekkel járt, különösen a »perifériális« országok és a fiatal generáció tekintetében.” Ám legújabb elemzésünk megerősíti, hogy a tanulószerződések és a gyakornokság olyan előnyökkel járnak, melyek segítik a fiatalokat abban, hogy minőségi munkát találjanak maguknak. Emiatt különösen sürgős, hogy a tagállamok 2013 végéig valósítsák meg az ifjúsági garanciát.

Azokban az országokban, ahol a fiatalok foglalkoztatásának szintje nem, vagy csak kis mértékben csökkent (pl. Németországban vagy Ausztriában), a fiatalok a legtöbb esetben az oktatásukkal vagy képzésükkel összefüggő határozott időre szóló szerződést kötnek, ami azt mutatja, hogy ezekben az országokban fejlett a tanulószerződések rendszere. Az ilyen tanuló/gyakornok szerződések általában hosszabb időre szólnak, és gyakran az állandó szerződés előszobájául szolgálnak. Ugyanakkor azokban az országokban, melyekben a fiatalok foglalkozatásának aránya jelentősen visszaesett (például Spanyolországban és Lengyelországban), a legtöbb fiatal munkavállaló akaratán kívül köt rövid távú munkaszerződést, és e szerződések rövidebb időre szólnak. Ez mutatja a munkaerőpiac töredezettségének problémáját, miszerint a régóta dolgozók nagyon magas szintű munkavédelmet élveznek, az újonnan érkezettek pedig vagy nem találnak munkát, vagy rövid távú szerződést kapnak.

A Bizottság sürgeti valamennyi tagállamot, hogy a lehető legrövidebb időn belül vezessék be az ifjúsági garanciát, melyet a Bizottság 2012 decemberében a fiatalok foglalkoztatásáról szóló csomag részeként javasolt (lásd IP/12/1311 és MEMO/12/938), és amelyet a Tanács 2013 áprilisában fogadott el. Az ifjúsági garancia keretében azoknak 25 év alatti fiataloknak, akik nem találnak minőségi munkát, tanulószerződést, gyakornoki képzést vagy további oktatást kell felajánlani az iskola elhagyását vagy a munka elvesztését követő négy hónapon belül.

A Bizottság július 2-án Lipcsében el fogja indítani a Tanulószerződéssel Foglalkoztatottak Európai Szövetségét, melynek célja a különféle érintettek, így a kormányzati szervek, az üzleti szféra és az érdekképviseletek, a szakképzés kutatói és oktató, és az ifjúsági szervezetek egy asztalhoz ültetése. A szövetség össze fogja fogni a már létező intézkedéseket, és terjeszteni fogja a sikeres tanulószerződés rendszerek előnyeit, valamint kialakításuk módjait.

A Bizottság a 2013-as országspecifikus ajánlásokban, melyeket május 29-én terjesztett elő (lásd IP/13/463) 16 tagállam számára javasolta, hogy összpontosítson a szakképzés reformjára annak érdekében, hogy erősödjön a munka alapú tanulás eleme. A Bizottság hét tagállam (Franciaország, Olaszország, Lettország, Hollandia, Spanyolország, és Szlovénia) számára azt is javasolta, hogy tegyenek további intézkedéseket a töredezett munkaerőpiac problémája kezelése érdekében.

Egyre több dél-európai szeretne külföldön munkát találni

Az EU-n belüli mobilitás az elmúlt években valamelyest kiheverte a válság kezdetekor bekövetkezett visszaesést. A másik uniós tagállamba költözők többsége továbbra is a kelet- és közép-európai tagállamokból származik, ám képességeik gyakran nincsenek kellően kiaknázva: sokan közülük túlképzettek ahhoz a munkához, melyet végeznek. A déli tagállamokból északiakba költöző munkavállalók száma gyorsabban növekszik, de esetükben alacsonyabb a kiinduló érték. Több, mint kétszeresére, 0,5 %-ról 1,2 %-ra nőtt azok aránya, akik a következő 12 hónapban „határozottan” ki kívánnak vándorolni, vagyis 2-ről 5 millióra, a legnagyobb mértékben Görögországban. Az uniós állampolgárok körében nőtt a kivándorlás aránya, konkrétan Írországban, Görögországban és Portugáliában, ugyanakkor továbbra is alacsony maradt Spanyolországban és Olaszországban. Általánosságban azonban az látszik, hogy a munkaerőpiac nem úgy alkalmazkodik a válság teremtette feltételekhez, hogy az emberek elhagynák saját országukat azért, hogy egy másikban keressenek munkát, hanem úgy, hogy csökken a migráns dolgozók beáramlása, és növekszik kiáramlásuk (elhagyják a befogadó országot, hogy hazatérjenek), különösen Spanyolország esetében. Ezzel együtt jelentős kiáramlás figyelhető meg Litvániából és Lettországból, valamint Bulgáriából, Lengyelországból, Észtországból és Írországból a 2007–2012-es fiatal generáció körében. Ezzel ellentétben az Olaszországból, Spanyolországból és Görögországból származó fiatalok kiáramlása korlátozott mértékű maradt.

A munkavállalók tagállamok közötti mobilitása megkönnyítése érdekében a Bizottság megreformálja az EURES-t, a páneurópai álláskereső hálózatot annak érdekében, hogy segítsen a megfelelő állásajánlatokat megtalálni azoknak, akik készek másik országba költözni, illetve segítsen a munkáltatóknak megfelelően képzett munkaerőt találni (lásd IP/12/1262, MEMO/12/896, MEMO/12/897). A Bizottság továbbá javaslatot tett egy irányelvre, hogy egyszerűbbé tegye a munkavállalók számára a szabad mozgáshoz való jog gyakorlását (lásd IP/13/372).

A minőségi gyermekgondozás hosszú távú előnyökkel jár a gyermek számára

A legújabb negyedéves áttekintésben elemzett tudományos kutatás szerint a minőségi gyermekgondozás hosszú távú előnyökkel jár a gyermek számára. Az előnyös hatások a leginkább hátrányos helyzetben levő gyermekek esetében jelentkeznek a legerősebben, ezért a minőségi gyermekgondozás csökkentheti az egyenlőtlenségeket a korai életszakaszban. A hátrányos helyzetű gyermekek azonban csak korlátozottan jutnak hozzá a gyermekgondozási szolgáltatásokhoz. Uniószerte a három év alatti és szegény háztartásban élő gyermekeknek csak 23 %-a jut hozzá hivatalos gyermekgondozáshoz, szemben a más háztartásokban élő gyermekekkel, akik esetében ez a szám 41 %. Hasonlóképp azon gyerekek közül, akiknek az anyja csak alacsony végzettséggel rendelkezik, csak 20 % van beíratva a gyermekgondozásba, szemben a magasabb végzettségű anyák gyermekeivel, akik körében ez az arány 40 %.

A 2013 februárjában elfogadott, a gyermekek érdekében való beruházásokról szóló ajánlás, mely a szociális beruházási csomag része (lásd IP/13/125 és MEMO/13/117), felhívja a tagállamokat, hogy növeljék erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy minden család ténylegesen igénybe vehesse a minőségi kora gyermekkori oktatást és gondozást. Ezt a felhívást a 13 országhoz címzett javasolt 2013-as országspecifikus ajánlások is tükrözik. A hivatalos gyermekgondozó szolgálatok, amennyiben elfogadható árúak és jó minőségűek, segíthetnek a szülőknek abban, hogy munkát vállaljanak, vagy megőrizzék állásukat.

További információk

A foglalkoztatási és társadalmi helyzetről szóló negyedéves áttekintés

2013-as országspecifikus ajánlások

A fiatalok foglalkoztatása

Szociális beruházási csomag

Foglalkoztatás és társadalmi elemzések weboldal

Andor László honlapja

Kövesse Andor Lászlót a Twitteren

Ingyenes elektronikus hírlevél

Kapcsolattartók:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar