Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 25 juni 2013

Bedrijven krijgen gemakkelijker toegang tot EU-financiering: ook structuurfondsen nu toegankelijk via portaalsite

Vanaf vandaag hebben bedrijven uit heel Europa gemakkelijker toegang tot de broodnodige financiering, aangezien de Europese Commissie de EU-structuurfondsen – het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF) – via de portaalsite voor EU-financiering toegankelijk heeft gemaakt. De vorige maand gelanceerde nieuwe portaalsite voor EU-financiering biedt eenvoudige, volledige en actuele informatie over de wijze waarop ondernemers en het mkb toegang kunnen krijgen tot de meer dan 100 miljard euro aan EU-financiering die via de diverse programma's in de periode 2007-2013 beschikbaar is. Door de toevoeging van vandaag stijgt het aantal partnerbanken en ‑fondsen tot boven de 1 000 en wordt een cruciale informatiebron voor mkb-financiering door middel van garanties, leningen en risicokapitaal verder versterkt (MEMO/13/606).

Toegang tot financiering is een van de meest nijpende problemen van het mkb in Europa. De afgelopen twee jaar kreeg bijna een derde van de mkb-bedrijven die een banklening vroegen nul op het rekest of een lager bedrag dan gevraagd. In de European Small Business Finance Outlook van deze maand wordt bevestigd dat het ondernemingsklimaat voor het Europese mkb verslechtert en dat de banken in de eurozone hun kredietvoorwaarden hebben aangescherpt. Daarom is het belangrijker dan ooit dat bedrijven informatie over – en toegang tot – EU-financiering hebben. Nu ondersteunen de structuurfondsen het mkb al met ongeveer 70 miljard euro in de periode 2007-2013.

Tijdens de conferentie Europese steun voor het midden- en kleinbedrijf in de periode 2014-2020, die vandaag in Brussel werd gehouden, zeiden vicevoorzitter Antonio Tajani van de Europese Commissie, bevoegd voor industrie en ondernemerschap, en Europees commissaris voor het regionaal beleid Johannes Hahn hierover: "Dankzij de portaalsite voor EU-financiering krijgen kleine en middelgrote bedrijven snel en gemakkelijk toegang tot de hoognodige financiering. Het wegnemen van obstakels en het doorvoeren van vereenvoudigingen voor bedrijven heeft voor de Commissie hoge prioriteit. De opname van de EU-structuurfondsen in het portaal vormt een belangrijke mijlpaal. Tegelijkertijd willen wij ook de lidstaten en regio's aanmoedigen gebruik te maken van de financieringsinstrumenten van de EU, omdat zij het effect van het cohesiebeleid kunnen vergroten. Zij kunnen cruciale investeringen aantrekken die nodig zijn om de Europese economie een nieuwe impuls te geven en nieuwe banen te scheppen."

IP/13/387 - MEMO/13/393 - Improving access to finance for SMEs: key to economic recovery

De nieuwe portaalsite voor alle EU-financieringsinstrumenten voor het mkb

Informatie over de beschikbare financieringsinstrumenten van de EU

De website biedt het mkb toegang tot de volgende financieringsinstrumenten van de EU: Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP), Progress-microfinancieringsregeling, risicodelingsinstrument (KP7), EIB-leningen voor het mkb, en nu ook de nationale en regionale operationele programma's van de lidstaten ter uitvoering van de doelstellingen van het cohesiebeleid.

Gebruikersvriendelijke website voor het mkb

De portaalsite bevat uitgebreide informatie over de wijze waarop mkb-bedrijven met steun van de EU financiering kunnen aanvragen via een van de circa 1 000 banken en andere financiële instellingen.

De portaalsite voor EU-financiering wijst ondernemers en bedrijven de weg naar financiering op maat, die afgestemd is op hun specifieke financieringsbehoeften (bedrijfsomvang, soort financiering, investeringsdoelen). Het portaal is voor alle lidstaten en kandidaat-lidstaten van de EU beschikbaar in verschillende EU-talen.

Toegang tot financiering in de regio's - cruciaal voor het herstel van de groei

In de periode 2007-2013 zijn financieringsinstrumenten steeds belangrijker geworden voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het EU-cohesiebeleid. Eind 2011 was al meer dan 3,6 miljard euro in bedrijven geïnvesteerd in de vorm van bijna 68 000 leningen, garanties, risico- of aandelenkapitaal en andere financieringsproducten.

In totaal waren er eind 2011 484 specifieke fondsen voor bedrijven (leningen, garanties, aandelen- en risicokapitaal e.a.) opgericht in 25 lidstaten en een grensoverschrijdende regio. De totale EFRO- en ESF-steun aan het mkb zal in de periode 2007-2014 maar liefst 69,7 miljard euro bedragen, en als de nationale medefinanciering wordt meegerekend ten minste 95,4 miljard euro. Eind december 2012 hadden de financieringsinstrumenten van het Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP) bijna 13 miljard euro aan garanties en meer dan 2,3 miljard euro aan risicokapitaal opgeleverd. Meer dan 220 000 mkb-bedrijven in heel Europa hadden al gebruikgemaakt van het programma. Vicevoorzitter Antonio Tajani van de Europese Commissie heeft gevraagd het budget van de financieringsinstrumenten van het CIP met 19 miljoen euro te verhogen om steun te verlenen aan mkb-bedrijven die moeilijk aan financiering kunnen komen.

Contact:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar