Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 25. jūnijā

Uzņēmumiem ES finansējumu dara pieejamāku: struktūrfondi tagad vienā portālā

Ļoti vajadzīgais finansējums uzņēmumiem visā Eiropā no šodienas būs vieglāk pieejams, jo Eiropas Komisija vienoto ES finansējuma portālu paplašinājusi, aptverot arī ES struktūrfondus: Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERDF) un Eiropas Sociālo fondu (ESF). Vienotajā ES finansējuma portālā, kas sāka darboties pagājušajā mēnesī, ir pieejama ērta, pilnīga un atjaunināta informāciju par to, kādā veidā uzņēmēji un MVU var pretendēt uz vairāk nekā 100 miljardiem eiro ES finansējuma no dažādām 2007.–2013. gada programmām. Šodienas papildinājums divkāršo partnerbanku un fondu skaitu (tagad to ir vairāk nekā 1000). Tas nozīmē, ka svarīgo informāciju, kā finansēt MVU ar garantiju, aizdevumu un riska kapitāla starpniecību, sniedz vēl kvalitatīvāks avots (MEMO/13/606).

Viena no Eiropas MVU neatliekamākajām problēmām ir — kā tikt pie finansējuma. Pēdējo divu gadu laikā gandrīz trešā daļa MVU, kas pieteikušies uz banku aizdevumiem, ir saņēmuši atteikumu vai mazāk finansējuma, nekā pieprasīts. Šomēnes ziņojums "Eiropas mazo uzņēmumu finanšu apskats" apstiprina, ka Eiropas MVU uzņēmējdarbības vide pasliktinās un ka eiro zonas bankas ir ieviesušas stingrākus kreditēšanas standartus. Informācija par ES finansējumu un tā pieejamība uzņēmumiem tieši tagad ir īpaši svarīga. Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 2007.–2013. gada periodā jau ir sniegts struktūrfondu atbalsts aptuveni 70 miljardu eiro apmērā.

Šodien Briselē notiekošajā konferencē Eiropas atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 2014.–2020. gadā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un rūpniecības un uzņēmējdarbības komisārs Antonio Tajāni un Eiropas reģionālās politikas komisārs Johanness Hāns komentēja: "Vienotais ES finansējuma portāls palīdzēs MVU viegli un ātri atrast tik ļoti vajadzīgo finansējumu. Viena no svarīgākajām Komisijas prioritātēm ir vienkāršošana, kas palīdz mazināt šķēršļus, ar kuriem saskaras uzņēmējdarbība. Vienotajam portālam pievienojot ES struktūrfondus, šie mērķi ir krietni sekmēti. Turklāt mēs arī vēlamies rosināt dalībvalstis un reģionus izmantot ES finanšu instrumentus, jo ar tiem var pastiprināt kohēzijas politikas ietekmi. Tie katalizē ļoti svarīgus ieguldījumus, kas nepieciešami, lai aktīvi veicinātu Eiropas ekonomikas izaugsmi un radītu jaunas darbvietas.”

IP/13/387 - MEMO/13/393 - Uzlabot finansējuma pieejamību MVU: ekonomikas atlabšanas priekšnoteikums

Jaunā vietnē vienota piekļuve visiem ES finanšu instrumentiem, kas paredzēti MVU

Informācija par pieejamiem ES finanšu instrumentiem

Vietnē ir pieejama informācija par ES finanšu instrumentiem, kas paredzēti mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, arī par šādiem instrumentiem: Konkurētspējas un inovācijas pamatprogramma (KIP), Eiropas Progresa mikrofinansēšanas instruments, riska dalīšanas instruments (Septītā pētniecības pamatprogramma), EIB aizdevumi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un tagad — nacionālās un reģionālās darbības programmām, ar kurām tiek īstenoti kohēzijas politikas mērķi.

Ērti lietojama tīmekļa vietne mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

Vienotais portāls sīki informē, kādā veidā MVU var pieteikties uz ES atbalstītu finansējumu, par starpniekiem izmantojot kādu no apmēram 1000 bankām un citām finanšu iestādēm.

ES finanšu vienotais portāls uzņēmējiem un uzņēmumiem paver iespēju atrast finansējumu, kas, piemēram, pēc uzņēmuma lieluma, finansējuma veida un ieguldījumu orientācijas individuāli atbilst konkrētajām finansiālajām vajadzībām. Portāls dažādās ES valodās ir piekļūstams visās ES valstīs un kandidātvalstīs.

Finansējuma pieejamība reģionos izšķir, vai izaugsme atgriezīsies

2007.–2013. gadā ir arvien augusi finanšu instrumentu nozīme ES kohēzijas politikas īstenošanā. 2011. gada beigās ar gandrīz 68 000 finanšu produktu — aizdevumu, garantiju, riska un pašu kapitālu — starpniecību uzņēmumos jau bija ieguldīti vairāk nekā 3,6 miljardi eiro.

Pirms 2011. gada beigām 25 dalībvalstīs un vienā pārrobežu sadarbības reģionā bija izveidoti pavisam 484 uzņēmumiem paredzēti īpaši fondi (aizņēmumu, garantiju, pašu kapitāla un riska kapitāla fondi). 2007.–2014. gadā MVU atbalstīšanai tikai izmantoti 69,7 miljardi eiro ERAF un ESF līdzekļu; ieskaitot dalībvalstu līdzfinansējumu, šī summa attiecīgi paaugstinās līdz vismaz 95,4 miljardiem eiro. Līdz 2012. gada decembrim Konkurētspējas un inovācijas pamatprogrammas finanšu instrumentos gandrīz 13 miljardi eiro bija mobilizēti garantijās un vairāk nekā 2,3 miljardi eiro — riska kapitālā. Programmu visā Eiropas teritorijā jau izmantojuši vairāk nekā 220 000 MVU. Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni ir prasījis, lai KIP finanšu instrumentu budžetu palielinātu par 19 miljoniem eiro, palīdzot tiem MVU, kam finansējums ir grūti pieejams.

Kontaktpersonas :

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar