Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. birželio 25 d.

Pagalba įmonėms pasinaudoti ES finansavimu. Į bendrąjį portalą nuo šiol įtraukti struktūriniai fondai

Dabar visos Europos įmonėms bus lengviau gauti taip reikalingų lėšų, nes Europos Komisija išplečia bendrąjį portalą apie ES finansavimą, į jį įtraukdama ES struktūrinius fondus: Europos regioninės plėtros fondą (ERPF) ir Europos socialinį fondą (ESF). Naujas bendrasis portalas apie ES finansavimą pradėjo veikti praėjusį mėnesį, ir jame pateikiama lengvai suprantama, išsami ir atnaujinta informacija apie tai, kaip verslininkai ir MVĮ gali pasinaudoti daugiau kaip 100 mlrd. EUR dydžio ES finansavimu pagal įvairias 2007–2013 m. programas. Dėl šiandien įtraukiamų fondų bankų partnerių ir fondų skaičius padvigubės ir viršys 1 000 – taip bus dar labiau sustiprintas svarbus informacijos apie MVĮ finansavimą pasitelkiant garantijas, paskolas ir rizikos kapitalą šaltinis (MEMO/13/606).

Galimybė pasinaudoti finansavimu yra viena didžiausių Europos MVĮ problemų. Per pastaruosius dvejus metus beveik trečdaliui dėl banko paskolos besikreipusių MVĮ buvo atsakyta arba suteikta mažesnė nei prašyta suma. Šį mėnesį išleistose Europos smulkiojo verslo finansų perspektyvose patvirtinama, kad Europos MVĮ verslo aplinka prastėja, o euro zonos bankai sugriežtino bendrovėms taikomus kredito standartus. Įmonėms dar niekada nebuvo taip svarbu gauti informacijos apie ES finansavimą ir galėti juo pasinaudoti. 2007–2013 m. laikotarpiu iš struktūrinių fondų MVĮ jau skirta apie 70 mlrd. EUR.

Šiandien Briuselyje vykstančios konferencijos Europos parama MVĮ 2014–2020 m. proga Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas ir už pramonę ir verslumą atsakingas Komisijos narys Antonio Tajani ir už regioninę politiką atsakingas Komisijos narys Johannesas Hahnas teigė: Bendrasis portalas apie ES finansavimą padės MVĮ lengvai ir greitai rasti taip reikalingą finansavimą. Vienas iš svarbiausių Komisijos prioritetų – kad įmonėms kiltų kuo mažiau kliūčių ir jas būtų paprasta įveikti. Bendrojo portalo papildymas ES struktūriniais fondais yra svarbus žingsnis. Kartu norime paskatinti valstybes nares ir regionus pasinaudoti ES finansinėmis priemonėmis, kuriomis sustiprinamas sanglaudos politikos poveikis. Jomis skatinamos svarbiausios, Europos ekonomikos augimui bei darbo vietų kūrimui būtinos investicijos.“

IP/13/387 - MEMO/13/393. Geresnės MVĮ galimybės pasinaudoti finansavimu – svarbiausias ekonomikos atgaivinimo veiksnys

Nauja bendroji prieigos prie visų MVĮ skirtų ES finansinių priemonių vieta

Informacija apie esamas ES finansines priemones

Svetainėje teikiama informacija apie tokias MVĮ skirtas ES finansavimo priemones: Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą, mikrofinansų priemonę „Progress“, Rizikos pasidalijimo priemonę (Septintąją bendrąją programą), EIB paskolas MVĮ ir – nuo šiol – valstybių narių nacionalines ir regionines sanglaudos politikos tikslų įgyvendinimo veiksmų programas.

MVĮ skirta patogi naudotis svetainė

Bendrajame portale teikiama išsami informacija apie tai, kaip MVĮ gali prašyti ES remiamo finansavimo viename iš maždaug 1 000 bankų ir kitų finansų įstaigų.

Šiame portale verslininkams ir įmonėms padedama rasti tinkamą, jų konkrečius finansinius poreikius, kaip antai įmonės dydį, finansavimo rūšį ir investicijų kryptį, atitinkantį finansavimą. Portalas prieinamas įvairiomis ES kalbomis ir juo gali naudotis visos ES valstybės narės ir šalys kandidatės.

Galimybė pasinaudoti finansavimu regionuose būtina siekiant atgaivinti ekonomiką

2007–2013 m. finansinės priemonės tapo vis svarbesnės įgyvendinant ES sanglaudos politiką. 2011 m. pabaigoje į įmones jau buvo investuota daugiau kaip 3,6 mlrd. EUR pasitelkus beveik 68 000 paskolų, garantijų, rizikos ir privataus kapitalo bei kitų finansinių priemonių.

Iki tų pačių metų pabaigos 25 valstybėse narėse ir viename tarpvalstybinio bendradarbiavimo regione įsteigti 484 specialiai įmonėms skirti fondai (paskolų, garantijų, privataus ir rizikos kapitalo ir kt.). Iš viso 2007–2014 m. MVĮ paramai iš ERPF ir ESF skirta 69,7 mlrd. EUR. Priskaičiavus ir bendrąjį nacionalinį finansavimą, ši suma siekia bent 95,4 mlrd. EUR. Iki 2012 m. gruodžio mėn. pabaigos Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos (KIBP) finansinėmis priemonėmis sutelkta beveik 13 mlrd. EUR garantijų ir daugiau kaip 2,3 mlrd. EUR rizikos kapitalo. Programa jau pasinaudojo per 220 000 visos Europos MVĮ. Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani paprašė 19 mln. EUR padidinti KIBP finansinių priemonių biudžetą, kad būtų suteikta pagalba MVĮ, kurioms sunku gauti finansavimą.

Asmenys ryšiams:

Carlo Corazza, +32 2 295 17 52, Twitter @ECspokesCorazza

Sara Tironi, +32 2 299 04 03


Side Bar