Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 25. kesäkuuta 2013

Yritysten EU-rahoituksen saanti helpottuu: rakennerahastot nyt keskitetyssä portaalissa

Tästä päivästä alkaen Euroopan yrityksillä on helpompi pääsy rahoitukseen, kun Euroopan komissio laajentaa keskitettyä portaaliaan niin, että se kattaa EU:n rakennerahastot eli Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR). EU:n rahoitusta koskeva uusi keskitetty portaali avattiin viime kuussa. Sillä pyritään tarjoamaan helposti, kattavasti ja ajantasaisesti tietoa siitä, miten yrittäjät ja pk-yritykset voivat hyödyntää yli 100 miljardia euroa EU-rahoitusta, joka myönnetään eri ohjelmista kaudella 2007–2013. Tänään tehtävät lisäykset kaksinkertaistavat kumppanipankkien ja -rahastojen määrän yli tuhanteen ja lisäävät entisestään tärkeän tietolähteen merkitystä tiedon välittäjänä siitä, miten pk-yritykset saavat rahoitusta takuina, lainoina ja riskipääomana (MEMO/13/606).

Rahoituksen saanti on yksi eurooppalaisten pk-yritysten vaikeimmista ongelmista. Kahden viime vuoden aikana lähes kolmannes pankkilainaa hakeneista pk-yrityksistä joko ei saanut lainaa lainkaan tai sai sitä vähemmän kuin pyysi. Tämän kuukauden European Small Business Finance Outlook -katsaus vahvistaa sen, että eurooppalaisten pk-yritysten liiketoimintaympäristö on heikentymässä ja euroalueen pankit ovat kiristäneet luottovaatimuksiaan. Tiedonsaanti EU:n rahoituksesta ja pääsy siihen on yrityksille nyt tärkeämpää kuin koskaan. Kaudella 2007–2013 rakennerahastoista myönnetään pk-yrityksille rahoitusta jo noin 70 miljardia.

Teollisuudesta ja yritystoiminnasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani ja aluepolitiikasta vastaava komissaari Johannes Hahn totesivat tänään Brysselissä eurooppalaista tukea pk-yrityksille kaudella 2014–2020 käsittelevässä konferenssissa, että EU:n rahoitusta koskeva keskitetty portaali auttaa pk-yrityksiä saamaan elintärkeää rahoitusta helpommin ja nopeammin. ”Yksi komission keskeisistä prioriteeteista on yksinkertaistaa ja vähentää yritysten liiketoiminnan esteitä. EU:n rakennerahastojen sisällyttäminen keskitettyyn portaaliin on merkittävä edistysaskel. Samalla haluamme rohkaista jäsenvaltioita ja alueita hyödyntämään EU:n rahoitusvälineitä, sillä niillä voidaan tehostaa koheesiopolitiikan vaikutuksia. Ne edistävät keskeisiä investointeja, joita tarvitaan Euroopan talouden piristämiseksi ja työpaikkojen luomiseksi.”

IP/13/387 - MEMO/13/393 Improving access to finance for SMEs: key to economic recovery (englanniksi)

Keskitetty portaali – linkki kaikkiin pk-yrityksille tarkoitettuihin EU:n rahoitusvälineisiin

Tietoa käytettävissä olevista EU:n rahoitusvälineistä

Portaalin kattamiin pk-yrityksille tarkoitettuihin EU:n rahoitusvälineisiin kuuluvat muun muassa kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma (CIP), eurooppalainen Progress-mikrorahoitusjärjestely, riskienjakorahoitusväline (seitsemäs puiteohjelma), Euroopan investointipankin (EIP) luotot pk-yrityksille ja nyt myös jäsenvaltioiden kansalliset ja alueelliset toimenpideohjelmat, joilla pannaan täytäntöön koheesiopolitiikan tavoitteita.

Käyttäjäystävällinen verkkosivusto pk-yrityksille

Keskitetty portaali tarjoaa yksityiskohtaista tietoa siitä, miten pk-yritykset voivat hakea EU:n tukemaa rahoitusta noin 1000:sta pankista ja muusta rahoituslaitoksesta.

EU:n rahoitusta koskevan keskitetyn portaalin kautta yrittäjät ja yritykset voivat saada rahoitusta, joka on räätälöity erityistarpeisiin esimerkiksi yrityksen koon, rahoitustavan tai investointikohteiden mukaisesti. Portaali on saatavilla EU:n eri kielillä koko EU:ssa ja ehdokasmaissa.

Alueiden pääsy rahoitukseen – eläintärkeää kasvun palauttamiseksi

Rahoitusvälineistä on tullut entistä tärkeämpi väline EU:n koheesiopolitiikan toteuttamisessa kaudella 2007–2013. Vuoden 2011 loppuun mennessä yrityksiin oli investoitu yli 3,6 miljardia euroa melkein 68 000 luoton, takuun, (riski)pääoman ja muun rahoitustuotteen kautta.

Vuoden 2011 loppuun mennessä 25 jäsenvaltiossa ja yhdellä rajatylittävällä yhteistyöalueella oli perustettu kaiken kaikkiaan 484 yrityksille tarkoitettua (luottoja, takuita, (riski)pääomaa tai muita rahoitustuotteita tarjoavaa) erityisrahastoa. Kaiken kaikkiaan kaudella 2007–2014 pk-yrityksiä tuettiin EAKR:stä ja ESR:stä 69,7 miljardilla eurolla. Määrä nousee vähintään 95,4 miljardiin euroon, jos kansallinen osarahoitus otetaan huomioon. Joulukuuhun 2012 mennessä kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (CIP) rahoitusvälineillä oli mobilisoitu lähes 13 miljardia euroa takuina ja yli 2,3 miljardia euroa riskipääomana. Yli 220 000 pk-yritystä oli hyötynyt ohjelmasta ympäri Eurooppaa. Euroopan komission varapääjohtaja Antonio Tajani on pyytänyt myöntämään CIP:n rahoitusvälineille 19 miljoonaa euroa lisämäärärahoja sellaisten pk-yritysten auttamiseksi, joilla on vaikeuksia saada rahoitusta.

Yhteyshenkilöt:

Carlo Corazza (+32 2) 295 17 52 @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2) 299 04 03


Side Bar