Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 25. juni 2013

Erhvervslivet får nemmere adgang til EU-finansiering gennem en fællesportal, der nu omfatter strukturmidler

Fra i dag vil erhvervslivet rundt omkring i Europa have nemmere adgang til hårdt tiltrængt finansiering, idet Europa-Kommissionen udvider fællesportalen for EU-finansiering til at omfatte EU-strukturmidlerne: Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Den Europæiske Socialfond (ESF). Den nye fællesportal for EU-finansiering, der blev søsat i sidste måned, præsenterer enkle, omfattende og opdaterede oplysninger om, hvordan iværksættere og SMV'er kan få adgang til mere end 100 mia. EUR i finansiering fra forskellige 2007-2013-programmer. Tilføjelserne i dag vil fordoble antallet af partnerbanker og –fonde til mere end 1 000, hvilket yderligere vil styrke en vital kilde af oplysninger om SMV-finansiering gennem garantier, lån og venturekapital (MEMO/13/606).

Adgang til finansiering er et af de største problemer, som SMV'er i Europa står overfor. Knap en tredjedel af de SMV'er, der søgte om banklån gennem de sidste to år, er blevet afvist eller har fået mindre end de søgte. I denne måneds European Small Business Finance Outlook bekræftes det, at erhvervsmiljøet for europæiske SMV'er er blevet værre, og at bankerne i euroområdet har strammet deres kreditstandarder. Oplysninger om og adgang til EU-finansiering er vigtigere for erhvervslivet end nogen sinde tidligere. SMV'erne får allerede omkring 70 mia. EUR i støtte fra strukturfondene i perioden 2007-2013.

I forbindelse med konferencen om Europas støtte til SMV'er i perioden 2014-2020, der finder sted i dag i Bruxelles, gav Antonio Tajani, næstformand for Europa-Kommissionen og kommissær for erhvervspolitik og iværksætteri, og Johannes Hahn, kommissær for regionalpolitik, følgende kommentar: "Fællesportalen for EU-finansiering vil hjælpe SMV'er med nemt og hurtigt at finde hårdt tiltrængt finansiering. En af Kommissionens nøgleprioriteter er at forenkle og mindske antallet af forhindringer, som erhvervslivet står overfor. Tilføjelsen af EU-strukturmidlerne til fællesportalen er et vigtig skridt fremad. Samtidigt vil vi også gerne tilskynde medlemsstaterne og regionerne til at bruge EU's finansielle redskaber, idet de kan forstærke virkningen af samhørighedspolitikken. De er katalysatorer for de nødvendige investeringer, der skal sætte skub i den europæiske økonomi og skabe jobs."

IP/13/387 - MEMO/13/393 - forbedring af adgangen til finansiering for SMV'er: nøglen til økonomisk genopretning

Den nye indgangsportal til alle EU-finansieringsinstrumenterne for SMV'er

Oplysninger om tilgængelige EU-finansieringsinstrumenter

De EU-finansieringsinstrumenter for SMV'er, som webstedet dækker, omfatter rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation, Progress-progammet om mikrofinansiering, risikodelingsinstrumentet, EIB-lån til SMV'er og nu medlemsstaternes nationale og regionale driftsprogrammer, der gennemfører samhørighedspolitikkens formål.

Brugervenligt websted for SMV'er

Fællesportalen giver detaljerede oplysninger om, hvordan SMV'er kan søge om EU-støttet finansiering gennem en af de omkring 1 000 banker og andre finansielle institutioner.

Fællesportalen om EU-finansiering gør det muligt for iværksættere og virksomheder at finde skræddersyet finansiering, der passer til deres specifikke finansielle behov i forhold til virksomhedsstørrelse, finansieringstype og investeringsfokus. Portalen er tilgængelig på forskellige EU-sprog og for alle EU- og kandidatlandene.

Adgang til finansiering i regionerne – det er nødvendigt for at få vækst igen

Finansielle instrumenter er blevet en stadig vigtigere brik i gennemførelsen af EU's samhørighedspolitik i perioden 2007-2013. Ved udgangen af 2011 var mere end 3,6 mia. EUR allerede investeret i virksomheder gennem næsten 68 000 lån, garantier, venturekapital/egenkapital og andre finansielle produkter.

Ved udgangen af 2011 var der oprettet 484 specifikke fonde for virksomheder (lån, garantier, egenkapital/venturekapital og andet) i 25 medlemsstater og en grænseoverskridende samarbejdsregion. Alt i alt brugte EFRU og ESF 69,7 mia. EUR i perioden 2007-2014 til at støtte SMV'er — eller mindst 95,4 mia. EUR, hvis der tages hensyn til national medfinansiering. Ved udgangen af december 2012 havde de finansielle instrumenter under rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation mobiliseret næsten 13 mia. EUR i garantier og mere end 2,3 mia. EUR i venturekapital. Mere end 220 000 SMV'er har allerede draget fordel af programmet i Europa. Næstformand for Europa-Kommissionen Antonio Tajani har anmodet om en forøgelse af budgettet med 19 mio. EUR til de finansielle instrumenter under rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation for at hjælpe SMV'er, der har svært ved at få adgang til finansiering.

kontaktpersoner:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar