Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 28. januarja 2013

Krepitev naših orodij proti nasilnemu ekstremizmu

Kako okrepiti evropska orodja za preprečevanje nasilnega ekstremizma? Cilj konference na visoki ravni v Bruslju, ki bo potekala 29. januarja 2013, je najti odgovore na ta vprašanja na podlagi dela, ki so ga strokovnjaki in drugi izvajalci opravili v okviru mreže za ozaveščanje o radikalizaciji (RAN), ki jo je leta 2011 ustanovila komisarka EU za notranje zadeve Cecilia Malmström. Politični predlogi vključujejo usposabljanje lokalne policije za prepoznavanje znakov radikalizacije do nasilnega ekstremizma ter zagotavljanje programov za deradikalizacijo oziroma programov, ki bi člane ekstremističnih skupin spodbujali k zapuščanju takšnih skupin in jim pri tem pomagali. Na konferenci se bodo srečali delavci na terenu, ministri, akademiki in lokalni organi ter si bodo skupaj prizadevali, da bi boj proti ekstremizmu dvignili na novo raven.

„Nasilni ekstremizem predstavlja eno največjih groženj varnosti državljanov EU. Je naraščajoča in vse večja skrb na področju notranje varnosti. Grožnja terorizma se je deloma premaknila z organiziranih skupin na posameznike, ki jih je težje odkriti in katerih dejanja je težje predvideti. Marsičesa se lahko naučimo od strokovnjakov, ki delujejo na terenu, njihova priporočila zagotavljajo pripravljavcem politike pomembna orodja in konkretne predloge v boju proti ekstremizmu,“ je povedala komisarka Cecilia Malmström.

„Nasilni ekstremizem predstavlja eno največjih groženj varnosti državljanov EU. Je naraščajoča in vse večja skrb na področju notranje varnosti. Grožnja terorizma se je deloma premaknila z organiziranih skupin na posameznike, ki jih je težje odkriti in katerih dejanja je težje predvideti. Marsičesa se lahko naučimo od strokovnjakov, ki delujejo na terenu, njihova priporočila zagotavljajo pripravljavcem politike pomembna orodja in konkretne predloge v boju proti ekstremizmu,“ je povedala komisarka Cecilia Malmström.

Nasilnega ekstremizma ne bomo premagali, ne da bi obravnavali populistično in demagoško propagando, ki tlakuje pot ideološko motiviranemu nasilju v Evropi,“ je dodala komisarka Malmströmova. „Vse od druge svetovne vojne ekstremistične in populistične skupine niso imele toliko vpliva na nacionalne parlamente, kot ga imajo danes. Več evropskih voditeljev mora izraziti svoje nasprotovanje naraščajočemu ekstremizmu. Zbrati moramo pogum, da se postavimo v bran našim skupnim evropskim vrednotam in jih zaščitimo.“

Ljudje, ki so v neposrednem stiku z ranljivimi posamezniki in skupinami, so v najboljšem položaju za obravnavo pojava nasilnega ekstremizma. Po vsej Evropi delavci na terenu, raziskovalci, učitelji in voditelji skupnosti poskušajo prepoznati in pomagati posameznikom, ki so izpostavljeni radikalnim težnjam ter bi se lahko takšnih prepričanj navzeli in izvrševali nasilna dejanja. Na konferenci na visoki ravni bodo ti delavci na terenu združili moči z ministri za notranje zadeve ali pravosodnimi ministri iz Belgije, Cipra, Francije, Irske, Italije, Latvije, Norveške in Švedske ter s predstavniki številnih drugih držav.

V mreži za ozaveščanje o radikalizaciji so najbolj priznani strokovnjaki in izvajalci na terenu združeni v osem delovnih skupin po naslednjih področjih: policija in kazenski pregon; glasovi žrtev terorizma; internet in družbeni mediji; preprečevanje; deradikalizacija; zapor in pogojna kazen; zdravje, notranja in zunanja razsežnost. Delovne skupine so izdelale 15 priporočil za tri glavna področja: izkušnje in lekcije, ki so jih pridobili lokalni akterji pri preprečevanju nasilnega ekstremizma; vloga diaspor pri preprečevanju nasilnega ekstremizma ter komunikacija in protipropaganda prek interneta.

Na spletu so na voljo dokument za razpravo s predlogi za 15 konkretnih ukrepov na terenu ter delovni dokumenti skupin.

Predlogi, o katerih se bo razpravljalo na konferenci, vključujejo tudi pomoč žrtvam terorizma, ki svoje zgodbe delijo z javnostjo, kar je močno orodje za preprečevanje; vključitev nekdanjih ekstremistov za spodbijanje propagande nasilnih ekstremistov in uporabo virov podjetij za odnose z javnostjo in filmske industrije za ustvarjanje protipropagande ter pomoč pri objavljanju učinkovitih alternativnih sporočil na spletu.

Ozadje

Terorizem v vseh svojih oblikah ostaja ključni izziv za notranjo varnost EU. Preprečevanje in obravnava radikalizacije sta med ključnimi cilji, zastavljenimi v sporočilu o strategiji notranje varnosti, sprejeti leta 2010 (IP/10/1535 in MEMO/10/598).

Komisija je ob spoznanju, da je radikalizacijo mogoče najlažje zatreti na ravni, ki je najbližje ranljivim posameznikom v najbolj prizadetih skupnostih, septembra 2011 ustanovila mrežo EU za ozaveščanje o radikalizaciji – RAN (IP/11/1011).

RAN podpira lokalne izvajalce na terenu, ki sodelujejo pri boju proti nasilnemu ekstremizmu po EU, ter spodbuja izmenjavo izkušenj in najboljših praks med njimi.

Prisotnost medijev

Konferenca na visoki ravni bo potekala 29. januarja v Bruslju v palači Palais d'Egmont, kjer bodo nekateri strokovnjaki na voljo za stike z mediji in intervjuje.

Novinarji, ki se želijo udeležiti konference, se morajo obvezno vnaprej prijaviti. Za registracijo pošljite elektronsko pošto Tove Ernst

Avdiovizualna gradiva s konference bodo na voljo na strani: http://ec.europa.eu/avservices/

Uporabne povezave

Kontakti:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar