Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 28 ianuarie 2013

Îmbunătățirea instrumentelor de care dispunem pentru combaterea extremismului violent

Cum pot fi îmbunătățite instrumentele Europei de prevenire a extremismului violent? Prin organizarea unei conferințe la nivel înalt la 29 ianuarie 2013, la Bruxelles, se urmărește găsirea unor răspunsuri la această întrebare, pe baza activității desfășurate de către experți și practicieni din cadrul Rețelei pentru sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare (RAN), lansată în 2011 de comisarul UE pentru afaceri interne, doamna Cecilia Malmström. Propunerile de politică includ participarea poliției locale la acțiuni de formare pentru a fi pregătită să detecteze semnele de radicalizare în extremism violent și oferirea de programe de deradicalizare sau de ieșire a membrilor grupărilor extremiste din grupările din care fac parte. Conferința își propune ca activitățile UE împotriva extremismului să treacă la un nivel superior, reunind, în acest sens, persoanele care lucrează pe teren cu miniștri, cadre universitare și autorități locale.

„Extremismul violent reprezintă una dintre cele mai mari amenințări la adresa securității cetățenilor UE. Reprezintă un motiv de preocupare tot mai mare și mai important pentru securitatea internă. Într-o anumită măsură, amenințarea teroristă nu mai provine de la grupări organizate, ci de la persoane, care sunt mai greu de detectat, și ale căror acțiuni sunt mai greu de prevăzut. Se pot învăța multe de la profesioniștii din linia întâi, iar recomandările acestora le oferă factorilor de decizie instrumente importante, precum și sugestii concrete în ceea ce privește combaterea extremismului”, a declarat doamna comisar Cecilia Malmström.

Nu vom eradica extremismul violent fără a aborda și propaganda populistă și demagogică prin care se pregătește terenul pentru violența motivată ideologic din Europa”, a adăugat doamna comisar Malmström. „O asemenea influență asupra parlamentelor naționale pe care o au în prezent forțele extremiste și populiste nu a mai existat de la al Doilea Război Mondial. Este necesar ca un număr mai mare de lideri europeni să își exprime opoziția față de escaladarea extremismului. Trebuie să avem curajul de a lua atitudine și de a ne proteja valorile europene comune”.

Persoanele cele mai în măsură să abordeze fenomenul extremismului violent sunt cele aflate în contact direct cu persoanele sau grupurile vulnerabile. Pretutindeni în Europa există persoane care lucrează pe teren, cercetători, cadre didactice și lideri ai comunităților care încearcă să identifice și să acorde asistență persoanelor expuse riscului de a deveni radicalizate și de a comite acte de violență. În cadrul conferinței la nivel înalt, aceste persoane care lucrează pe teren își vor uni forțele cu miniștrii de justiție sau de interne din Belgia, Cipru, Franța, Irlanda, Italia, Letonia, Norvegia și Suedia, precum și cu reprezentanți ai altor țări.

Din Rețeaua pentru sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare fac parte experți și practicieni de primă mână, activitatea acestora din cadrul rețelei desfășurându-se în cadrul a 8 grupuri de lucru, axate pe chestiuni legate de: poliție și asigurarea respectării legii; vocile victimelor terorismului; internet și mijloacele de comunicare sociale; prevenire; deradicalizare; închisori și eliberare condiționată; sănătate; dimensiunea internă și externă. Grupurile de lucru au elaborat 15 recomandări în trei domenii principale: experiențele și lecțiile învățate de către actorii locali în ceea ce privește prevenirea extremismului violent; rolul diasporei în prevenirea extremismului violent; comunicare și contracararea mesajelor prin intermediul internetului.

Documentul de dezbatere, ce conține propuneri privind 15 acțiuni concrete în domeniu, precum și documentele de lucru ale grupurilor sunt disponibile online.

Printre propunerile care urmează să fie discutate la conferință se numără și cele referitoare la sprijinirea victimelor terorismului să își împărtășească experiențele prin care au trecut, acest lucru reprezentând un instrument puternic de prevenție; la angrenarea foștilor extremiști pentru demantelarea mesajelor extremiștilor violenți și la utilizarea de resurse din cadrul societăților de relații publice și a industriei filmului pentru a crea mesaje de contracarare a extremismului violent și a sprijini promovarea eficace de mesaje alternative online.

Context

Terorismul, sub toate formele sale, rămâne o provocare esențială pentru securitatea internă a UE. Prevenirea și combaterea radicalizării se numără printre principalele obiective stabilite în Comunicarea privind strategia de securitate internă adoptată în 2010 (IP/10/1535 și MEMO/10/598).

Recunoscând faptul că radicalizarea poate fi cel mai bine controlată la nivelul cel mai apropiat de persoanele vulnerabile din comunitățile cele mai afectate, Comisia a lansat, în septembrie 2011, Rețeaua UE pentru sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare – RAN (IP/11/1011).

RAN sprijină practicienii locali din linia întâi implicați în combaterea extremismului violent pe întreg teritoriul UE și facilitează schimbul de experiență și de cele mai bune practici între aceștia.

Participarea mass-media

Conferința la nivel înalt are loc la data de 29 ianuarie, la Bruxelles, la Palais d'Egmont, unde unii dintre experți vor putea fi contactați și intervievați de mass-media.

Participarea mass-media este strict condiționată de înregistrarea prealabilă a acesteia. Pentru a vă înregistra, vă rugăm să trimiteți un e-mail doamnei Tove Ernst.

Materialul audiovizual de la conferință va fi disponibil la adresa: http://ec.europa.eu/avservices/

Linkuri utile

Persoane de contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar