Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 28 stycznia 2013 r.

Skuteczniejsze narzędzia walki z ekstremizmem

Jak ulepszyć europejskie narzędzia zapobiegania brutalnemu ekstremizmowi? Odpowiedź na to pytanie to cel konferencji wysokiego szczebla zorganizowanej w Brukseli w dniu 29 stycznia 2013 r. Rozwiązania przygotowano na podstawie prac prowadzonych przez ekspertów i specjalistów współpracujących w ramach sieci upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw (Radicalisation Awareness Network, RAN). Sieć powstała w 2011 r. z inicjatywy Cecilii Malmström, komisarz UE do spraw wewnętrznych. Propozycje polityczne obejmują szkolenie policji lokalnej w zakresie wykrywania oznak radykalizacji postaw w kierunku brutalnego ekstremizmu oraz zapewnienie programów łagodzenia takich postaw lub programów wyjścia skierowanych do członków grup ekstremistycznych. Na konferencji osoby pracujące w terenie spotkają się z ministrami, przedstawicielami środowiska akademickiego i samorządowcami. Pomoże to w osiągnięciu celu konferencji – wprowadzeniu unijnej walki z ekstremizmem na nowy poziom.

Komisarz Cecilia Malmström powiedziała: „Brutalny ekstremizm to jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa obywateli UE. To ciągły i narastający problem dotyczący bezpieczeństwa wewnętrznego. Zagrożenie terroryzmem pochodzi już nie tylko od grup zorganizowanych, ale też od jednostek – a działania jednostek trudniej wykryć i przewidzieć. Możemy wiele się nauczyć od fachowców pracujących na pierwszej linii walki z radykalizacją postaw. Ich zalecenia stanowią istotne narzędzie dla decydentów w obszarze walki z ekstremizmem oraz dostarczają im konkretnych sugestii”.

Nie pokonamy brutalnego ekstremizmu bez zajęcia się problemem populistycznej i demagogicznej propagandy, która kładzie podwaliny pod stosowanie przemocy motywowanej względami ideologicznymi w Europie” – dodała. Od II wojny światowej siły ekstremistyczne i populistyczne nigdy nie miały takiego wpływu na parlamenty narodowe, jak dzisiaj. Europejscy przywódcy muszą silniej sprzeciwiać się rosnącemu ekstremizmowi. Potrzebujemy odwagi, by stawić czoła temu zjawisku i bronić naszych wspólnych, europejskich wartości”.

Ludzie mający bezpośredni kontakt z osobami lub grupami podatnymi na radykalizację są w najlepszej pozycji, aby zająć się problemem brutalnego ekstremizmu. W całej Europie działają osoby pracujące w terenie, badacze, nauczyciele i przywódcy społeczni, którzy starają się odnaleźć osoby zagrożone radykalizacją i mogące popełnić akty przemocy, aby tym osobom pomóc. Na konferencji wysokiego szczebla te osoby pracujące w terenie połączą swoje siły z ministrami spraw wewnętrznych lub sprawiedliwości z Belgii, Cypru, Francji, Irlandii, Łotwy, Norwegii, Szwecji i Włoch oraz z przedstawicielami szeregu innych państw.

Sieć Radicalisation Awareness Network to zespół ekspertów i specjalistów w tej dziedzinie, podzielony na 8 grup roboczych zajmujących się: policją i egzekwowaniem prawa, głosami ofiar terroryzmu, internetem i mediami społecznościowymi, zapobieganiem, łagodzeniem radykalnych postaw; karami więzienia i okresem zawieszenia kary, zdrowiem, wymiarem wewnętrznym i zewnętrznym. Grupy robocze opracowały 15 zaleceń w trzech głównych obszarach. Te obszary to: doświadczenia i wnioski podmiotów lokalnych zgromadzone podczas zapobiegania brutalnemu ekstremizmowi; rola diaspor w zapobieganiu temu zjawisku; komunikacja i publikowanie treści antyekstremistycznych w internecie.

Dokument konsultacyjny obejmujący propozycje 15 konkretnych działań w tym obszarze oraz dokumenty robocze grup można znaleźć w internecie.

Propozycje, które zostaną przedyskutowane na konferencji, obejmują także: pomoc ofiarom terroryzmu w opowiedzeniu swoich historii w ramach zapobiegania przemocy; zaangażowanie byłych ekstremistów w obalanie przekazu brutalnych ekstremistów, oraz wykorzystanie zasobów sektora PR i przemysłu filmowego do opowiedzenia historii przeciwstawnych oraz promowania skutecznego przekazu alternatywnego w internecie.

Przebieg procedury

Terroryzm pod każdą postacią pozostaje głównym wyzwaniem w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego w UE. Zapobieganie radykalizacji postaw i jej skutkom to jeden z głównych celów określonych w komunikacie w sprawie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego przyjętym w 2010 r. (IP/10/1535 i MEMO/10/598).

Komisja, uznając, że radykalizacji postaw najlepiej zapobiegać jak najbliżej zagrożonych jednostek w najbardziej narażonych na to zjawisko środowiskach, zainicjowała we wrześniu 2011 r. działalność sieci upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw (Radicalisation Awareness Network – RAN (IP/11/1011).

Sieć RAN wspiera specjalistów działających na pierwszej linii na szczeblu lokalnym i zaangażowanych w zwalczanie brutalnego ekstremizmu w UE, a także ułatwia im dzielenie się doświadczeniami i najlepszymi praktykami.

Media na konferencji

Konferencja wysokiego szczebla odbędzie się dnia 29 stycznia w Brukseli w Pałacu Egmont. Na pytania dziennikarzy będzie odpowiadała część ekspertów z sieci.

Media mogą uczestniczyć w konferencji wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu swojego udziału. Aby się zarejestrować, należy skontaktować się z Tove Ernst pocztą elektroniczną.

Materiały audiowizualne z konferencji będą dostępne pod adresem: http://ec.europa.eu/avservices/

Więcej informacji

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar