Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 28 januari 2013

Sterkere instrumenten tegen gewelddadig extremisme

Hoe kan Europa sterkere instrumenten krijgen ter preventie van gewelddadig extremisme? Op een conferentie op hoog niveau in Brussel op 29 januari 2013 zal worden gezocht naar antwoorden op die vraag. Daarbij zal worden uitgegaan van de werkzaamheden van deskundigen en praktijkmensen in het kader van het netwerk voor voorlichting over radicalisering (RAN), dat in 2011 werd gelanceerd door Cecilia Malmström, EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken. Op beleidsniveau werd onder meer voorgesteld om lokale politieagenten op te leiden in het onderkennen van tekenen van radicalisering, deradicalisering te bevorderen of programma's op te zetten voor personen die extremistische groepen willen verlaten. Door veldwerkers samen te brengen met ministers, de academische wereld en lokale autoriteiten wordt beoogd de EU‑werkzaamheden tegen extremisme op een hoger niveau te brengen.

"Gewelddadig extremisme is een van de grootste bedreigingen voor de veiligheid van EU burgers. Het wordt een steeds belangrijker probleem voor de interne veiligheid. De terroristische dreiging is deels verschoven van georganiseerde groepen naar individuele personen, die moeilijker kunnen worden opgespoord en van wie het gedrag moeilijker te voorspellen is. Er kan veel worden geleerd van eerstelijnsprofessionals. Hun aanbevelingen zijn belangrijke hulpmiddelen en bevatten concrete voorstellen voor beleidsmakers in de strijd tegen extremisme," aldus commissaris Cecilia Malmström.

"Om gewelddadig extremisme te kunnen verslaan, moet ook worden opgetreden tegen de populistische en demagogische propaganda die de weg baant voor ideologisch gemotiveerd geweld in Europa," voegde commissaris Cecilia Malmström hieraan toe. "De invloed van extremisten en populisten in nationale parlementen is sinds de Tweede Wereldoorlog nooit groter geweest dan nu. Meer Europese leiders moeten zich uitspreken tegen het toenemende extremisme. We moeten de moed hebben op te komen voor de bescherming van onze gemeenschappelijke Europese waarden."

Personen die in direct contact staan met kwetsbare personen of groepen zijn het best geplaatst om gewelddadig extremisme aan te pakken. In heel Europa trachten veldwerkers, onderzoekers, leraren en gemeenschapsleiders personen op te sporen en te helpen die dreigen te radicaliseren en gewelddaden te plegen. Op de conferentie op hoog niveau zullen deze veldwerkers hun krachten bundelen met de ministers van Binnenlandse Zaken of van Justitie van België, Cyprus, Frankrijk, Ierland, Italië, Letland, Noorwegen en Zweden, en met vertegenwoordigers uit een reeks andere landen.

In het kader van het netwerk voor voorlichting over radicalisering komen de voornaamste deskundigen en praktijkmensen bijeen in acht werkgroepen: politiële kwesties en rechtshandhaving, het verhaal van slachtoffers van terrorisme, internet en sociale media, preventie, deradicalisering, gevangenissen en reclasseringsinstanties, gezondheidskwesties en tot slot interne en externe dimensie. De werkgroepen hebben vijftien aanbevelingen opgesteld op drie belangrijke gebieden: ervaringen en lessen opgedaan door lokale actoren bij de preventie van gewelddadig extremisme; de rol van diasporagemeenschappen bij de preventie van gewelddadig extremisme en tot slot communicatie en counter-messaging via internet.

De discussienota met vijftien voorgestelde concrete acties op dit gebied en de werkdocumenten van de groepen staan online.

Op de conferentie zullen ook andere voorstellen worden besproken, zoals het helpen van slachtoffers van terrorisme bij het uitwisselen van hun ervaringen als preventieinstrument; het inschakelen van voormalige extremisten om gewelddadige extremistische discoursen te deconstrueren en een beroep doen op public relations-bedrijven en de filmindustrie om alternatieve discoursen te ontwikkelen en om doeltreffende alternatieve informatie online te verspreiden.

Achtergrond

Terrorisme in al zijn vormen blijft een van de belangrijkste uitdagingen voor de interne veiligheid van de EU. De preventie en bestrijding van radicalisering is een van de belangrijkste doelstellingen van de in 2010 aangenomen mededeling inzake de interneveiligheidsstrategie (IP/10/1535 en MEMO/10/598).

Er zich van bewust dat radicalisering het best kan worden bestreden door zich te richten op kwetsbare personen binnen de sterkst getroffen gemeenschappen, heeft de Commissie in september 2011 het EU‑netwerk voor voorlichting over radicalisering (RAN) gelanceerd (IP/11/1011).

Dit netwerk ondersteunt lokale eerstelijnspraktijkmensen die in de hele EU gewelddadig extremisme bestrijden en bevordert de uitwisseling van ervaringen en beproefde methoden.

Media

De conferentie op hoog niveau vindt op 29 januari in het Egmontpaleis te Brussel plaats. Een aantal deskundigen zal ter beschikking staan van mediavertegenwoordigers en zal kunnen worden geïnterviewd.

Om de conferentie te kunnen bijwonen, is een voorafgaande registratie vereist op het volgende e‑mailadres: Tove Ernst.

Audiovisueel materiaal van de conferentie zal op de volgende site worden geplaatst:

http://ec.europa.eu/avservices/

Nuttige links

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar