Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 28. janvārī

Iedarbīgākiem līdzekļiem pret vardarbīgu ekstrēmismu

Kā Eiropa var labāk novērst vardarbīgu ekstrēmismu? Atbilde uz šo jautājumu tiks meklēta 2013. gada 29. janvāra augsta līmeņa konferencē Briselē, balstoties uz ekspertu un profesionāļu paveikto tīklā informētības veicināšanai par radikalizāciju (RAN), kuru 2011. gadā atklāja ES iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma. Viens no stratēģiskiem risinājumiem būtu vietējās policijas apmācība atpazīt, kad radikalizācija var pāraugt vardarbīgā ekstrēmismā, kā arī programmas pret radikalizāciju un programmas, kas ekstrēmistu grupu locekļiem palīdzētu pamest šādas grupas. Konferences mērķis ir izveidot jaunu līmeni ES darbā pret ekstrēmismu, savedot kopā jomā strādājošos, ministrus, akadēmisko aprindu pārstāvjus un vietējās iestādes.

“Viens no lielākajiem draudiem ES pilsoņu drošībai ir vardarbīgs ekstrēmisms. Tā ir iekšējās drošības problēma, kas kļūst aizvien lielāka. Terorisma draudu risks ir daļēji pārvirzījies no organizētām grupām uz atsevišķām personām, kuras grūtāk atklājamas un kuru rīcība grūtāk paredzama. Mums daudz var iemācīt šai jomā strādājošie profesionāļi, kuru ieteikumos politikas veidotāji var rast noderīgus līdzekļus un konkrētus priekšlikumus cīņā pret ekstrēmismu,” norādīja komisāre S. Malstrēma.

Vardarbīgu ekstrēmismu nesagrausim, ja nevērsīsimies arī pret populistisku un demagoģisku propagandu, kas rada augsni ideoloģiski motivētai vardarbībai Eiropā,” piebilda komisāre S. Malstrēma. “Kopš Otrā pasaules kara beigām ekstrēmistiem un populistiem nav bijis tik lielas ietekmes uz valstu parlamentiem, kāda ir tagad. Nepieciešams, lai vairāk Eiropas līderu paustu pretestību pret augošo ekstrēmismu. Mums jābūt drosmīgiem un jāiestājas par mūsu kopīgajām Eiropas vērtībām, un tās jāaizstāv.”

Šo vardarbīga ekstrēmisma fenomenu vislabāk pratīs apkarot tie cilvēki, kas ir tiešā kontaktā ar neaizsargātajām personām un personu grupām. Eiropā ir jomā strādājošie, pētnieki, skolotāji un kopienu vadītāji, kas cenšas apzināt un sniegt palīdzību tām personām, kuras var kļūt radikālas un vardarbīgas. Minētie jomu pārstāvji augsta līmeņa konferencē sadarbosies ar Beļģijas, Kipras, Francijas, Īrijas, Itālijas, Latvijas, Norvēģijas un Zviedrijas iekšlietu un tieslietu ministriem, kā arī vairāku citu valstu pārstāvjiem.

Tīkls informētības veicināšanai par radikalizāciju labākos ekspertus un profesionāļus ir pulcinājis astoņās darba grupās šādās jomās: policija un tiesībaizsardzības iestādes; terorisma upuru liecības; internets un sociālie plašsaziņas līdzekļi; preventīva rīcība; deradikalizācija; cietumi un probācija; veselība; iekšējā un ārējā dimensija. Darba grupas izstrādājušas 15 ieteikumus trīs pamatjomās: vietējo dalībnieku pieredze, kas gūta, novēršot vardarbīgu ekstrēmismu; diasporu loma vardarbīga ekstrēmisma novēršanā; saziņa un radikalizācijas atspēkošana internetā.

Darba dokuments ar 15 konkrētu pasākumu priekšlikumiem, kā arī grupu darba dokumenti ir pieejami tiešsaistē.

Konferencē iecerēts apspriest arī priekšlikumus sniegt palīdzību terorisma upuriem dalīties savā pieredzē, kas būtu iedarbīgs terorisma novēršanas veids; iesaistīt bijušos ekstrēmistus, lai dekonstruētu vardarbīga ekstrēmisma vēstījumus; piesaistīt sabiedrisko attiecību profesionāļus un kino nozares resursus, lai veidotu ekstrēmismu atspēkojošu vēstījumu, un palīdzēt tiešsaistē izplatīt iedarbīgus alternatīvus vēstījumus.

Vispārīga informācija

Terorisms tā visās izpausmēs ir nopietns pārbaudījums ES iekšējai drošībai. Paziņojumā par iekšējās drošības stratēģiju, kas pieņemts 2010. gadā (IP/10/1535 un MEMO/10/598), kā viens no pamatmērķiem izvirzīta radikalizācijas novēršana un apkarošana.

Atzinusi, ka tieši tai līmenī, kas ir vistuvāk neaizsargātajām personām visvairāk skartajās kopienās, radikalizāciju iespējams apturēt vislabāk, Komisija 2011. gada septembrī atklāja ES tīklu informētības veicināšanai par radikalizāciju (RAN) (IP/11/1011).

RAN atbalsta aktīvos vietējos profesionāļus, kas cīnās pret vardarbīgu ekstrēmismu ES, un atvieglo pieredzes un labas prakses apmaiņu viņu starpā.

Plašsaziņas pārstāvju piedalīšanās

Augsta līmeņa konference norisināsies 29. janvārī Briselē Palais d'Egmont; šeit saziņai ar medijiem un intervijām būs pieejami daži no ekspertiem.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem obligāti jāpiesakās iepriekš. Lai pieteiktos, lūdzam sūtīt e-pastu uz šādu adresi: Tove Ernst.

Konferences audiovizuālais materiāls būs pieejams: http://ec.europa.eu/avservices/

Noderīgas saites

Kontaktpersonas:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar