Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. sausio 28 d., Briuselis

Ryžtingesni kovos su smurtiniu ekstremizmu veiksmai

Kokių ryžtingesnių veiksmų Europa turi imtis, kad būtų užkirstas kelias smurtiniam ekstremizmui? 2013 m. sausio 29 d. Briuselyje vyks aukšto lygio konferencija, kurioje bus bandoma rasti atsakymus į tokius klausimus, naudojantis informuotumo apie radikalizmo skatinimą tinklo, kurį 2011 m. įkūrė už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström, ekspertų ir specialistų darbo rezultatais. Politikos pasiūlymai skirti vietos policijos mokymo aptikti radikalizmo virsmo smurtiniu ekstremizmu požymius, ekstremistinių grupuočių nariams skirtų radikalizmo mažinimo arba jo atsisakymo programų kūrimo ir kitiems veiksmams. Konferencijos, kurioje susitiks vietos darbuotojai, ministrai, akademikai ir vietos valdžios institucijos, tikslas – pradėti naują ES kovos su ekstremizmu etapą.

„Smurtinis ekstremizmas – viena iš didžiausių grėsmių ES piliečių saugumui. Šis vidaus saugumo klausimas tampa vis svarbesnis ir reikšmingesnis. Terorizmo grėsmę kelia jau ne tik organizuotos grupės, bet ir pavieniai asmenys; juos rasti yra sunkiau, o jų veiksmai sunkiai prognozuojami. Daug ko galime pasimokyti iš tiesiogiai su visuomene dirbančių specialistų – jų rekomendacijose pateikiama svarbių priemonių ir konkrečių pasiūlymų politikos formuotojams, kovojantiems su ekstremizmu“, – sakė Komisijos narė Cecilia Malmström.

Ji taip pat pridūrė: „Smurtinį ekstremizmą įveiksime tik ėmęsi veiksmų prieš populistinę ir demagoginę propagandą, kuri kloja pamatus ideologinėmis nuostatomis motyvuojamam smurtui Europoje. Nuo pat Antrojo pasaulinio karo ekstremistinės ir populistinės jėgos neturėjo tokios įtakos valstybių parlamentams, kokią turi dabar. Labai svarbu, kad kuo daugiau Europos vadovų pareikštų savo nusistatymą prieš didėjantį ekstremizmą. Privalome rasti drąsos sukilti ir apginti bendras Europos vertybes.

Su smurtinio ekstremizmo reiškiniu geriausiai gali kovoti tie, kurie turi tiesioginį ryšį su pažeidžiamais asmenimis ar jų grupėmis. Visoje Europoje vietos darbuotojai, tyrėjai, mokytojai ir bendruomenių vadovai uoliai stengiasi identifikuoti asmenis, kurie gali būti imlūs radikalizmui ir imtis smurtinių veiksmų, ir siekia jiems padėti. Aukšto lygio konferencijoje šie darbuotojai, Belgijos, Kipro, Prancūzijos, Airijos, Italijos, Latvijos, Norvegijos bei Švedijos vidaus reikalų ir teisingumo ministrai bei kitų šalių atstovai drauge ieškos minėtų problemų sprendimų.

Informuotumo apie radikalizmo skatinimą tinklas subūrė pripažintus ekspertus ir vietos specialistus į 8 darbo grupes: policija ir teisėsauga; nukentėjusių nuo terorizmo nuomonės; internetas ir socialinė žiniasklaida; prevencija; radikalizmo mažinimas; laisvės atėmimas ir darbas su lygtinai nuteistais asmenimis; sveikata; vidaus ir išorės aspektai. Darbo grupės parengė 15 rekomendacijų trijose pagrindinėse srityse: vietos darbuotojų kovojant su smurtiniu ekstremizmu įgytos žinios ir patirtis; diasporos vaidmuo kovojant su smurtiniu ekstremizmu; komunikacija ir radikalios informacijos neutralizavimas internete.

Internete paskelbtas konsultacijoms skirtas dokumentas, kuriame pateikta 15 konkrečių veiksmų pasiūlymų, ir grupių darbo dokumentai.

Konferencijoje taip pat bus aptarti pasiūlymai padėti nukentėjusiems nuo terorizmo dalytis savo patirtimi ir panaudoti ją prevencijai, pasitelkti buvusius ekstremistus, kad šie padėtų griauti smurtaujančių ekstremistų propagandą, pasinaudoti ryšių su visuomene bendrovių bei filmų pramonės ištekliais, siekiant formuluoti teigiamas nuostatas, paneigiančias smurto ir ekstremizmo propagandą, ir platinti veiksmingą alternatyvią informaciją internete.

Pagrindiniai faktai

Bet kokios formos terorizmas tebėra pagrindinis ES vidaus saugumo uždavinys. Vienas iš pagrindinių 2010 m. priimto Komunikato dėl vidaus saugumo strategijos tikslų – užkirsti kelią terorizmui ir išspręsti radikalizmo skatinimo problemą (IP/10/1535 ir MEMO/10/598).

Komisija pripažįsta, kad su radikalizmo skatinimu geriausia kovoti kuo glaudžiau bendradarbiaujant su pažeidžiamais asmenimis tose bendruomenėse, kuriose radikalios nuostatos labiausiai paplitusios, todėl 2011 m. rugsėjo mėn. įkūrė ES informuotumo apie radikalizmo skatinimą tinklą (IP/11/1011).

Šis tinklas remia vietos specialistus, kovojančius su smurtiniu ekstremizmu visoje ES, ir sudaro galimybę jiems dalytis žiniomis bei gerąja patirtimi.

Žiniasklaidos dalyvavimas

Aukšto lygio konferencija vyks sausio 29 d. Briuselyje, Egmont'o rūmuose (Palais d'Egmont); kai kurie ekspertai bendraus su žiniasklaida ir atsakys į klausimus.

Žiniasklaidos atstovai galės dalyvauti tik jei bus užsiregistravę iš anksto. Užsiregistruoti galima e. paštu Tove Ernst.

Konferencijos garso ir vaizdo medžiaga bus paskelbta http://ec.europa.eu/avservices/

Naudingos nuorodos

Kontaktai:

Michele Cercone, telefonas +32 2 298 09 63

Tove Ernst, telefonas +32 2 298 67 64


Side Bar