Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. január 28.

Finomítjuk eszközeinket az erőszakos szélsőségek ellen

Hogyan tökéletesítheti Európa az erőszakos szélsőségek megelőzését célzó eszközeit? A 2012. január 29-én Brüsszelben sora kerülő magas szintű konferencia célja, hogy a 2011-ben Cecilia Malmström uniós belügyi biztos által elindított uniós radikalizálódás-tudatossági hálózat keretein belül szakértők és gyakorlati szakemberek által elvégzett munkára alapozva adjon választ e kérdésekre. A szakpolitikai javaslatok közé tartoznak egyrészt a helyi rendőrség számára nyújtott képzések, amelyek célja, hogy jobban felismerjék az erőszakos szélsőségességhez vezető radikalizálódás jeleit, másrészt pedig a szélsőséges csoportok tagjainak radikális magatartásával szembeni, illetve a csoportból való kiválását megkönnyítő programok. Azáltal, hogy a konferencia keretében egy asztalhoz ülhetnek a terepen dolgozó munkatársak, a miniszterek, a felsőoktatás területén tevékenykedő szakemberek és a helyi hatóságok képviselői, az EU szélsőségek ellen folytatott munkája új dimenziót kap.

„Az erőszakos szélsőségek jelentik az egyik legkomolyabb veszélyt az Unió polgárai számára. A szélsőségek problémája egyre növekvő és súlyosbodó kérdést vet fel a belső biztonságunk szempontjából. A terrorfenyegetés részben a szervezett csoportoktól az egyének irányába tolódott el, akiknek a tevékenységét sokkal nehezebb felderíteni, illetve előre kiszámítani. Igen sokat tanulhatunk az első vonalban dolgozó szakemberektől; az ő ajánlásaik értékes eszközökkel és konkrét javaslatokkal segítik a politikai döntéshozókat a szélsőségek visszaszorításában” – nyilatkozta Cecilia Malmström biztos.

„Nem győzedelmeskedhetünk az erőszakos szélsőségek felett akkor, ha egyúttal nem kezeljük a populista és demagóg propaganda terjesztésével kapcsolatos problémákat, hiszen az ilyen propaganda az ideológiai indíttatású erőszak alapja” – tette hozzá a biztos. – „A II. világháború óta sohasem gyakoroltak a szélsőséges és populista erők ekkora befolyást a nemzeti parlamentekre, mint manapság. Még több olyan európai vezetőre van szükségünk, aki határozottan fellép az egyre erősödő szélsőségekkel szemben. Bátran ki kell állnunk a közös európai értékeink védelme mellett.”

Azok vehetik fel legeredményesebben a küzdelmet az erőszakos szélsőségek jelenségével szemben, akik közvetlen kapcsolatban állnak a sérülékeny egyénekkel és csoportokkal. Európa-szerte találunk terepen dolgozó szakembereket, kutatókat, tanárokat és közösségi vezetőket, akik igyekeznek azonosítani és segíteni azokat az egyéneket, akik esetében fennáll a veszélye, hogy radikalizálódnak és erőszakos cselekményeket követnek el. A magas szintű konferencián a terepen dolgozók Belgium, Ciprus, Franciaország, Írország, Lettország, Olaszország, Norvégia és Svédország belügy- vagy igazságügyi minisztereivel, valamint számos más ország képviselőivel összefogva keresik a megoldást e problémákra.

A radikalizálódás-tudatossági hálózat a legkiválóbb szakértőket és gyakorlati szakembereket tömöríti 8 munkacsoportba, melyek a következőkkel foglalkoznak: rendőrség és bűnüldözés; a terrorizmus áldozatainak meghallgatása; internet és közösségi média; megelőzés; a radikalizálódás felszámolása; börtön és próbaidő; egészségügy; belföldi és nemzetközi dimenzió. A munkacsoportok 15 ajánlást fogalmaztak meg az alábbi három fő területen: az erőszakos szélsőségek megelőzésével foglalkozó helyi szereplők tapasztalatai és az általuk levont tanulságok; a diaszpórák szerepe az erőszakos szélsőségek megelőzésében; internetes kommunikáció és ellensúlyozó üzenetkampány.

A 15 konkrét helyszíni fellépést tartalmazó vitaanyag, valamint a csoportok munkadokumentumai az interneten olvashatók.

A konferencia keretében megvitatásra kerülő javaslatok közé tartoznak a következők: segítségnyújtás a terrorizmus áldozatainak abban, hogy megosszák a velük történteket, ami a megelőzés igen hatékony eszköze; korábbi szélsőségesek alkalmazása az erőszakos szélsőséges agitáció megakadályozására, valamint a PR-cégek és a filmipar forrásainak felhasználása a terroristapropagandával szemben és a hatékony alternatív üzenetek online terjesztésének előmozdítására.

Előzmények

A terrorizmus minden formája továbbra is rendkívül nagy kihívást jelent az EU belső biztonsága szempontjából. A radikalizálódás megelőzése és kezelése az EU belső biztonsági stratégiájáról szóló, 2010-ben elfogadott közlemény (IP/10/1535 and MEMO/10/598) egyik kulcsfontosságú célkitűzése.

Felismerve, hogy a radikalizálódást a leginkább érintett közösségekben lévő sérülékeny egyénekhez legközelebb eső szinten lehet a leghatékonyabban megfékezni, a Bizottság 2011 szeptemberében létrehozta radikalizálódás-tudatossági hálózatot (RAN) (IP/11/1011).

A RAN Unió-szerte támogatást nyújt az erőszakos szélsőségek visszaszorításával foglalkozó, az első vonalban dolgozó helyi gyakorlati szakembereknek, és megkönnyíti számukra a tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréjét.

A sajtó részvétele

A magas szintű konferenciára 2013. január 29-én a brüsszeli Egmont-palotában (Palais d'Egmont) kerül sor, ahol néhány szakértő a sajtó rendelkezésére áll majd kapcsolatfelvétel és interjúk céljából.

A média részvétele szigorú előzetes regisztrációhoz kötött. A sajtó képviselői e-mailben regisztrálhatnak Tove Ernst címén.

A konferenciához kapcsolódó audiovizuális anyag a következő honlapon található: http://ec.europa.eu/avservices/.

Hasznos linkek

Kapcsolattartók:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar