Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 28. jaanuar 2013

Tõhusamad meetmed võitlemiseks vägivaldse äärmuslusega

Kuidas tõhustada vägivaldse äärmusluse vastaseid meetmeid ELis? Sellele küsimusele püütakse leida vastus Brüsselis 29. jaanuaril 2013 toimuval kõrgetasemelisel konverentsil. Konverents põhineb 2011. aastal ELi siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi käivitatud radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustiku ekspertide ja praktikute tööl. Esildatud meetmed hõlmavad kohaliku politsei koolitamist, et ära tunda radikaliseerumise muutumist vägivaldseks äärmusluseks, ja selliste programmide loomist, millega edendada äärmusrühmituste liikmete deradikaliseerumist ja selliste rühmitustega sidemete lõpetamist. Tuues ühe laua taha kokku nii kohapealsed töötajad kui ka ministrid, teadusringkondade esindajad ja kohalikud omavalitsused, püütakse konverentsiga viia ELi äärmuslusvastane võitlus uuele tasandile.

Volinik Cecilia Malmströmi sõnul on vägivaldne äärmuslus ELi kodanike julgeolekule üks suuremaid ohte. „Tegemist on pidevalt kasvava sisejulgeoleku probleemiga. Terrorismioht on osaliselt siirdunud organiseeritud rühmadelt üksikisikutele, kelle jälile on raskem jõuda ja kelle tegevust on keerulisem ette aimata. Eesliinitöötajatelt on palju õppida ja nende soovituste näol on poliitikakujundajate jaoks tegemist oluliste vahendite ja konkreetsete ettepanekutega, kuidas võidelda äärmusluse vastu. Vägivaldset äärmuslust ei võida tegelemata populismi ja demagoogilise propagandaga, mis loob pinnase ideoloogiast ajendatud vägivallale Euroopas. Pärast Teist maailmasõda ei ole äärmuslusel ja populistlikel jõududel olnud nii suurt mõjujõudu liikmesriikide parlamentides kui praegu. Rohkem Euroopa liidreid peaks väljendama oma vastuseisu kasvavale äärmuslusele. Meil peab jätkuma julgust seista ühiste Euroopa väärtuste eest ja neid kaitsta”, lisas ta.

Vägivaldse äärmuslusega oskavad kõige paremini võidelda need, kes puutuvad selleks vastuvõtlike inimeste või rühmadega otse kokku. Kõikjal Euroopas on kohapeal töötajaid, teadlasi, õpetajaid ja kogukonna liidreid, kes proovivad leida ja aidata neid, keda varitseb radikaliseerumise oht või kaldumine vägivaldsetele tegudele. Kõrgetasemelisel konverentsil ühendavad eesliinitöötajad oma jõud Belgia, Küprose, Prantsusmaa, Iirimaa, Itaalia, Läti, Norra ja Rootsi sise- või justiitsministritega ning ka esindajatega teistest riikidest.

Radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustikus on oma ala silmapaistvad eksperdid ja praktikud jagatud kaheksasse töörühma, mille tegevusvaldkondadeks on politsei ja õiguskaitse, terrorismiohvrid, internet ja sotsiaalmeedia, ennetus, deradikaliseerumine, vangla ja kriminaalhooldus, tervishoid ning sise- ja välismõõde. Töörühmad on välja töötanud 15 soovitust kolmes põhivaldkonnas: kohalike töötajate kogemused ja õpitu vägivaldse äärmusluse ärahoidmisel; diasporaa roll vägivaldse äärmusluse ärahoidmisel; teabevahetus ja alternatiivse mõttelaadi levitamine interneti teel.

Internetis on kättesaadavad nii 15 konkreetset meedet sisaldav arutlusdokument kui ka rühmade töödokumendid.

Konverentsil arutlusele tulevate ettepanekute seas on terrorismiohvrite abistamine oma kogemuse jagamisel mõjusa ennetusvahendina, vägivaldse äärmusluse loogika lahtiharutamine endiste äärmuslaste abil ning avalike suhete ja filmitööstuse ressursside kasutamine terroristidele ja äärmuslastele vastandliku mõtteviisi loomisel ning veebikeskkonnas tõhusate alternatiivsete sõnumite levitamise edendamine.

Taustteave

Terrorism kõigis oma vormides on jätkuvalt ELi sisejulgeolekule oluline oht. Radikaliseerumise ärahoidmine ja sellega tegelemine on üks põhieesmärkidest ka 2010. aastal vastu võetud teatises ELi sisejulgeoleku strateegia kohta (IP/10/1535 ja MEMO/10/598).

Tunnistades, et radikaliseerumisega võitlemine on kõige tõhusam, kui seda tehakse kõige rohkem mõjutatud kogukondades radikaliseerumisele vastuvõtlikele isikutele võimalikult lähedal, käivitas komisjon 2011. aasta septembris ELi radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustiku (IP/11/1011).

Võrgustik toetab kohalikke eesliinitöötajaid, kes tegelevad vägivaldse äärmusluse küsimustega kõikjal ELis, ning hõlbustab nende vahel kogemuste ja parimate tavade vahetust.

Teave meediale

Kõrgetasemeline konverents toimub 29. jaanuaril Brüsselis Palais Egmont’is, kus mõned eksperdid kohtuvad meediaga ja annavad intervjuusid.

Osalemiseks peavad meedia esindajad end eelnevalt registreerima. Selleks saatke e-kiri Tove Ernst.

Konverentsi audiovisuaalseid materjalid leiab http://ec.europa.eu/avservices/

Kasulikud lingid

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar