Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 28. januar 2013

Forbedring af vores værktøjer mod voldelig ekstremisme

Hvordan kan EU forbedre sine værktøjer til forebyggelse af voldelig ekstremisme? En højniveaukonference i Bruxelles den 29. januar 2013 søger at give svar på dette spørgsmål med udgangspunkt i det arbejde, som eksperter og fagfolk udfører inden for netværket til bevidstgørelse om radikalisering (RAN), som blev iværksat i 2011 af Cecilia Malmström, EU-kommissær for indre anliggender. Politikforslagene omfatter uddannelse af lokalt politi til at identificere tegn på radikalisering, der er på vej til at udvikle sig til voldelig ekstremisme, samt til at levere afradikalisering eller udslusningsprogrammer for medlemmer af ekstremistiske grupper. Ved at bringe folk, der arbejder i marken, ministre, akademikere og lokale myndigheder, sammen, er målet med konferencen at hæve EU's arbejde mod ekstremisme til et nyt niveau.

"Voldelig ekstremisme udgør en af de største trusler mod sikkerheden for EU's borgere. Den voldelige ekstremisme er genstand for stadig større bekymring i forhold til den interne sikkerhed. Terrortruslen er delvist gået fra at komme fra organiserede grupper til at komme fra enkeltindivider, som er sværere at opdage, og hvis handlinger det er sværere at forudsige. Vi kan lære meget af de fagfolk, der arbejder i forreste linje, og deres anbefalinger udgør vigtige værktøjer og konkrete forslag til de politiske beslutningstagere, når disse skal bekæmpe ekstremismen," siger EU-kommissær Cecilia Malmström.

"Vi kan ikke vinde over den voldelige ekstremisme uden at tage fat på den populistiske og demagogiske propaganda, som ligger til grund for den ideologisk motiverede vold i Europa," tilføjer Cecilia Malmström. Ekstremistiske og populistiske kræfter har ikke haft så megen indflydelse på de nationale parlamenter siden Anden Verdenskrig, som de har i dag. Vi har behov for, at flere europæiske ledere udtrykker deres holdning til den tiltagende ekstremisme. Vi må have mod til at rejse os og beskytte vores fælles europæiske værdier."

De, som har de bedste forudsætninger til at tackle fænomenet voldelig ekstremisme, er de, som er i direkte kontakt med sårbare enkeltindivider eller grupper. Over hele Europa er der folk, der arbejder i marken, forskere, undervisere og ledere fra forskellige samfundsgrupper, som forsøger at identificere og hjælpe dem, som er i farezonen for at blive radikaliserede og begå voldshandlinger. På højniveaukonferencen vil fagfolkene arbejde sammen med indenrigs- og justitsministrene fra Belgien, Cypern, Frankrig, Irland, Italien, Letland, Norge og Sverige, såvel som med repræsentanter fra en række andre lande.

Netværket til bevidstgørelse om radikalisering har samlet de vigtigste eksperter og fagfolk på området og inddelt dem i otte arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med politi og retshåndhævelse, terrorofrenes stemme, internet og sociale medier, forebyggelse, afradikalisering, kriminalforsorgen, sundhed, samt indvendige og udvendige mål. Arbejdsgrupperne har udarbejdet 15 anbefalinger inden for tre hovedområder: Lokale aktørers erfaringer med at forebygge voldelig ekstremisme, indvandrersamfundenes rolle i at forebygge voldelig ekstremisme og kommunikation og modargumentation via internettet.

Debatoplægget med forslag til 15 konkrete handlinger i marken samt gruppernes arbejdsdokumenter er tilgængelige online.

De forslag, der vil blive diskuteret på konferencen, omfatter også hjælp til terrorofrene til at dele deres historier, hvilket er et stærkt redskab til forebyggelse voldelig ekstremisme. Forslagene omfatter også engagering af tidligere ekstremister til at dekonstruere voldelige ekstremistiske idéer samt anvende PR-bureauer og filmindustrien til at udvikle modnarrativer og hjælpe med at fremme effektive alternative budskaber online.

Baggrund

Terrorisme i enhver form er fortsat en stor udfordring for den interne sikkerhed i EU. Forebyggelse og håndtering af radikalisering er blandt de vigtigste mål i meddelelsen om "Strategien for EU's interne sikkerhed i praksis", der blev vedtaget i 2010 (IP/10/1535 og MEMO/10/598).

Kommissionen anser, at radikalisering bedst kan håndteres tæt på de sårbare individer i de mest berørte dele af samfundet, og iværksatte derfor i september 2011 EU's netværk til bevidstgørelse om radikalisering – RAN (IP/11/1011).

RAN støtter de fagfolk i forreste linje, der er involveret i at bekæmpe voldelig ekstremisme i EU, og gør det nemme for dem at udveksle erfaringer og bedste praksis.

Mediedeltagelse

Højniveaukonferencen finder sted den 29. januar i Bruxelles i Palais d'Egmont, hvor nogle af eksperterne vil stå til rådighed for kontakt til medierne og til interviews.

Mediedeltagelse kun gennem forhåndstilmelding. For tilmelding kontakt venligst Tove Ernst.

Audiovisuelt materiale fra konferencen vil være tilgængeligt på: http://ec.europa.eu/avservices/.

Nyttige links

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar