Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 25. maijā

Eiropas Komisija saskaņā ar valsts veidošanas līgumu veic pirmo līdzekļu izmaksu Mali 90 miljonu eiro apmērā

Eiropas Komisija nupat ir saskaņā ar valsts veidošanas līgumu izmaksājusi Mali 90 miljonus eiro. Saistībā ar to Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu paziņoja, ka „šāda līdzekļu izmaksa, kas ietilpst atbalsta paketē 523 miljonu eiro apmērā, par ko es paziņoju līdzekļu devēju konferencē "Kopīgiem spēkiem jaunai Mali”, kas 2013. gada 15. maijā notika Briselē, apliecina Eiropas Savienības stingro apņēmību atbalstīt valsts veidošanu Mali”. Priekšsēdētājs Barrozu piebilda: „Es atzinīgi vērtēju 18. jūnijā noslēgto vienošanos par vēlēšanu organizēšanu 28. jūlijā un mudinu Mali iestādes turpināt savus centienus īstenot pārejas procesa ceļvedi un Mali ilgtspējīgas atjaunošanas plānu.”

Attīstības sadarbības komisārs Andris Piebalgs savukārt sacīja: „Šī pirmā apjomīgā līdzekļu izmaksa saskaņā ar valsts veidošanas līgumu ir veikta sākotnēji plānotajā termiņā un atspoguļo Mali gūtos panākumus, īstenojot demokrātiskās pārejas procesa ceļvedi. Šis maksājums palīdzēs atjaunot demokrātiju un tiesiskumu visā Mali teritorijā un stiprināt valsts darbību nozarēs, kas tieši nes labumu Mali iedzīvotājiem, piemēram, veselības aprūpes, izglītības, pārtikas nodrošinājuma un darbavietu izveidošanas jomā.”

Vispārīga informācija

Konferencē „Kopīgiem spēkiem jaunai Mali”, kas 2013. gada 15. maijā notika Briselē, piedalījās 108 delegācijas, kā arī pašvaldību, pilsoniskās sabiedrības, diasporas, sieviešu tiesību aizstāvju un privātā sektora pārstāvji.

Šajā konferencē tika pausta apņemšanās sniegt atbalstu 3,285 miljardu eiro apmērā, ko piešķirtu 56 divpusējie un daudzpusējie līdzekļu devēji. Pateicoties konferencei, turklāt tika noteikti galvenie rīcības virzieni, galvenokārt pārvaldības, decentralizācijas, valsts finanšu pārvaldības un ekonomikas atjaunošanas jomā.

Eiropas Savienība paziņoja, ka tā Mali piešķirs 1,350 miljardus eiro, un 523,9 miljonus eiro no šīs summas piešķirs Eiropas Komisija.

Eiropas Komisija un Mali valdība 2013. gada 15. maijā parakstīja „Mali valsts veidošanas līgumu” par summu 225 miljonu eiro apmērā. Ar šo budžeta atbalstu Mali valdībai tiek sniegts atbalsts pārejas procesa ceļveža un Mali ilgtspējīgas atjaunošanas plāna 2013.-2014. gadam īstenošanā, kā arī cīņā pret nabadzību, ilgtspējīgas un iekļaujošas attīstības veicināšanā un pārvaldības stiprināšanā. Šāds atbalsts Mali valstij ļaus nodrošināt pamatpakalpojumu sniegšanu un atjaunot tiesiskumu, tādējādi uzlabojot visu Mali iedzīvotāju situāciju. Atbalsts tiks izmaksāts laikposmā no 2013. gada līdz 2014. gadam, veicot trīs maksājumus.

Tā konkrētie mērķi ir šādi:

  • uzlabot valdības finansiālās spējas, lai stiprinātu makroekonomikas stabilitāti un valdības spēju veikt pasākumus attīstības nodrošināšanai;

  • uzlabot pārvaldību un jo īpaši valsts finanšu pārvaldību, tostarp budžeta kontroli un pārredzamību;

  • palīdzēt Mali valdībai pārejas un nacionālā izlīguma procesā;

  • atbalstīt valdības centienus veikt savus pamatuzdevumus visā valsts teritorijā, īpaši sniegt pamata sociālos pakalpojumus (veselības aprūpe un ūdens apgāde) un atjaunot ekonomiku, pateicoties darbavietu izveidei.

Sīkāka informācija

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

EU Cooperation with Mali: health projects

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I078216

EU Cooperation with Mali: hygiene and waste management project in Bamako

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I078213

EU Cooperation with Mali: water and irrigation projects in the area of Segou, Mali

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I078211

EU Cooperation with Mali: food security projects in Ouéléssébougou, 40 kms South of Bamako, Mali

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I078215

EU Cooperation with Mali: road infrastructure projects

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I078214

Photos of EU-Funded programmes in Mali

Kontaktpersonas:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Leonor Ribeiro Da Silva (+32 2 298 81 55)

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Raquel Maria Patricio Gomes (+32 2 297 48 14)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar