Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 24 юни 2013 г.

Европейската комисия предоставя допълнителна подкрепа за нови разселени лица в Пакистан

Европейската комисия предоставя допълнителни средства в размер на 10 млн. евро за финансирането на спешна хуманитарна помощ за стотици хиляди хора, които са напуснали наскоро домовете си, бягайки от особиците и въоръжените конфликти в Северозападен Пакистан. Помощта се очаква да достигне до повече от 200 000 вътрешно разселени лица (ВРЛ), като тя е предназначена предимно за най-уязвимите групи от населението, сред които са жените, децата, възрастните хора и хората с увреждания.

Кристалина Георгиева, комисар в областта на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи, заяви: „Хората в Пакистан страдат. Заради сблъсъците наскоро бяха разселени почти двеста хиляди души, с което общият брой на разселените лица в този регион надвиши 1,2 милиона души. Налице е спешна необходимост да се посрещнат основните хуманитарни нужди на уязвимите семейства, изоставили къщите и поминъка си, които понастоящем не разполагат с никакви средства за задоволяване на своите ежедневни потребности. Солидарността на Европа е от решаващо значение по време на подобна криза“.

Допълнителните средства ще бъдат предоставени за посрещане на най-спешните хуманитарни нужди, сред които са спешната продоволствена помощ, достъпът до безопасна питейна вода, хигиенните и санитарните съоръжения, основните здравни услуги, както и осигуряването на спешен подслон и предоставянето на закрила и подкрепа.

Предоставянето на помощта, предназначена за най-нуждаещите се, се извършва посредством хуманитарните партньори на Европейската комисия, сред които са агенциите на ООН, движението на Червения кръст/Червения полумесец и международни неправителствени организации.

С това допълнително финансиране хуманитарната помощ на Европейската комисия за Пакистан за 2013 г. достига 52 млн. евро. Комисията финансира хуманитарна помощ в Пакистан от 90-те години на миналия век, с което отговаря на нуждите на хората, засегнати от конфликти и природни бедствия, особено след земетресението от 2005 г. и наводненията от 2010 г. и 2011 г. С новото финансиране хуманитарната помощ на ЕС за Пакистан от 2009 г. насам възлиза на почти 440 млн. евро. През 2012 г. Комисията беше най-големият донор на хуманитарна помощ в Пакистан, като предостави около 35 % от хуманитарната помощ за годината. Помощта и принадлежностите от първа необходимост бяха насочени и към жертвите на наводненията чрез механизма на ЕС за гражданска защита.

Контекст

През последните четири години военните операции на правителството срещу недържавни въоръжени групировки и продължаващите междуетнически особици доведоха до значително разселване на населението в провинция Хайбер-Пахтунхва и федерално администрираните племенни райони (ФАПР) на Северозападен Пакистан. В тези области близо 1,25 милиона души са напуснали понастоящем домовете си, в това число около 200 000 души в бягство от сраженията от началото на годината. Някои от тях се намират в лагери, но огромното мнозинство са намерили убежище сред приемни общности, чиито ресурси вече са изчерпани заради проточилата се криза.

По данни на Службата за координация по хуманитарни въпроси, която е хуманитарният орган на ООН, понастоящем са предоставени само 50 % от необходимите 327 млн. долара за хуманитарна помощ за провинция Хайбер-Пахтунхва и ФАПР. Според прогнозите са необходими допълнителни 160 млн. долара за посрещане на най-належащите нужди и временно облекчение на напусналото дома си население и приемните общности за периода юни—декември 2013 г.

Настоящата хуманитарна ангажираност на Европейската комисия в Пакистан се съсредоточава върху три отделни, но взаимно свързани кризи: подкрепа за населението, засегнато от конфликтите, и за вътрешно разселените лица (над 1,1 милион ВРЛ); подкрепа за населението, засегнато от продоволствена несигурност, чието положение се утежнява от непрекъснатите наводнения; и подкрепа за афганистанските бежанци, живеещи в Пакистан (около 1,7 милиона души), най-вече чрез Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН). Реагирането на природните бедствия, наред с намаляването на риска от тях, също така е неразделна част от хуманитарната ангажираност.

В отговор на продължаващата и променящата се хуманитарна ситуация Комисията реагира бързо, за да подпомогне над 150 000 разселени семейства в провинция Хайбер-Пахтунхва и ФАПР — много от тези семейства са особено уязвими, например тези, в които глава на домакинството е жена или дете. Комисията финансира помощта за разселените семейства в лагерите и за тези, които живеят в приемни семейства извън лагерите: продоволствена помощ, подслон, здравни грижи, достъп до безопасна питейна вода, санитарни съоръжения и закрила.

Комисията също така засилва своите хуманитарни усилия за оказване на хранителна подкрепа на децата и жените в домакинствата, засегнати от наводненията, особено в провинция Синд.

За повече информация

Уебсайт на комисар Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_bg.htm

Уебсайт на Европейската комисия, посветен на хуманитарната помощ и гражданската защита:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

За контакти:

Ирина Новакова (+32 2 295 75 17)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)


Side Bar