Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 25 juni 2013

Vice ordförande Siim Kallas startar ny informationskampanj om passagerares rättigheter

Miljontals semesterfirare som reser i EU i sommar skyddas nu för första gången av omfattande rättigheter för flyg-, tåg-, båt- och busspassagerare. Men undersökningar visar att två tredjedelar av passagerarna inte känner till sina rättigheter. Kommissionen kommer därför att starta en ny kampanj för att informera dem som planerar att resa i sommar om deras rättigheter som passagerare och om hur de vid behov kan hävda dessa rättigheter.

Den 25–28 juni inleds kampanjen med evenemang i Bryssel, Aten-Pireus och Sofia, och en informationsdag om flygpassagerares rättigheter kommer att äga rum i Warszawa.

– För miljoner européer utgör semestern ett tillfälle till välförtjänt vila och för de flesta förlöper semesterresan utan problem, säger vice ordförande Siim Kallas, kommissionär med ansvar för transport och rörlighet. Men ibland går resan inte som planerat. I sommar kan semesterfirare för första gången resa inom hela Europa – från London till Lissabon eller Ljubljana – i vetskap om att de omfattas av passagerares rättigheter enligt EU-lagstiftningen, oavsett var och hur de reser. Men passagerarna behöver känna till sina rättigheter för att kunna utnyttja dem. Tack vare den här kampanjen får de mer information.

Kampanjstarten

En del av den nya tvååriga kampanjen är de affischer som kommer att hänga på flygplatser, i hamnar, på buss- och järnvägsstationer i hela Europa. Det kommer även att finnas broschyrer och information på nätet på alla EU-språk. Den nya kampanjen bygger vidare på den kampanj som redan pågår, och är särskilt inriktad på att öka medvetandet om de nya rättigheterna för sjöfartspassagerare och rättigheterna för busspassagerare.

Vice ordförande Siim Kallas inleder den nya kampanjen i Bryssel, på Gare du Midi/Zuidstation den 26 juni kl. 15.00, vid det europeiska konsumentcentrumets stånd (framför Info Point Domestic). Därefter hålls ett möte med pressen och berörda parter i Salon de District (terminal 22). Under dagens lopp kan passagerare delta i en kort frågelek och vinna priser. I evenemanget medverkar följande personer:

 1. Melchior Wathelet, statssekreterare för miljö, energi och rörlighet

 2. Jannie Haeck, VD för SNCB/NMBS Holding

 3. Luc Lallemand, VD för Infrabel

 4. Marc Descheemaecker, VD för SNCB/NMBS

 5. Libor Lochman, VD för Europeiska järnvägsgemenskapen

Under den inledande veckan medverkar framstående talare även på följande europeiska orter:

 • Vid Aten-Pireus hamnterminal: Fotis Karamitsos, direktör vid kommissionens generaldirektorat för transport och rörlighet torsdagen den 27 juni kl. 12–14.

 • Sofias busstation, fredagen den 28 juni kl. 10–15.

 • Dagen för flygpassagerares rättigheter på Warszawas flygplats, i samarbete med det europeiska konsumentcentrumet fredagen den 28 juni, för allmänheten kl. 11-16 och för pressen kl. 11-13.

Varför behövs en ny kampanj?

 1. 59 % av flygresenärerna i EU känner inte till sina rättigheter som passagerare. 34 % känner till dem och 7 % svarar vet inte[2]..

 2. 66 % av EU-medborgarna känner inte till vilka kontraktsvillkor som gäller när de köper en biljett, medan 24 känner till dem[3]..

 3. En av sex EU-medborgare har ett funktionshinder. Den allmänna utvecklingen med en åldrande europeisk befolkning leder dessutom till en konstant ökning av antalet passagerare som behöver särskild hjälp på grund av funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Ett syfte med lagstiftningen om passagerares rättigheter är att ge personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet samma möjligheter att resa som alla andra.

 4. EU är det första område i världen som har infört omfattande uppsättning passagerarrättigheter för alla transportmedel (flyg, tåg, båt och buss). Människorna måste få veta mer om de rättigheter som de nu har enligt EU-lagstiftningen.

Hur får man reda på sina rättigheter?

Den webbplats som har inrättats för kampanjen täcker alla transportmedel. Webbplatsen finns på alla officiella EU-språk.

Kampanjvideor och affischer:

http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/en/32-campaign.html

Mer information: http://ec.europa.eu/transport/passengers/index_en.htm

Kommissionens webbplats Rättigheter för EU-passagerare

En mobilapp finns för alla transportsätt och fyra mobila plattformar: Apple iPhone och iPad, Google Android, RIM Blackberry och Microsoft Windows Phone 7. Appen finns på 22 EU-språk. Utgående från konkreta problemexempel ger appen ger besked om passagerares rättigheter och ger information om vem du kan kontakta för att klaga.

Ladda ner mobilappen om passagerares rättigheter, som finns tillgänglig för alla plattformar.

MEMO/13/608

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

[ :

2] 2009 års Eurobarometerundersökning om flygpassagerares rättigheter.

[ :

3] 2009 års Eurobarometerundersökning om flygpassagerares rättigheter.


Side Bar