Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel, 25. júna 2013

Podpredseda Kallas začína novú informačnú kampaň o právach cestujúcich

Toto leto to bude vôbec po prvýkrát, čo budú milióny dovolenkárov, cestujúci v rámci EÚ, chránení komplexným súborom práv cestujúcich, bez ohľadu na to, či cestujú vlakom alebo lietadlom a najnovšie aj loďou či autobusom. Prieskum však ukazuje, že dve tretiny cestujúcich nepoznajú svoje práva. Z tohto dôvodu Komisia začína novú kampaň s cieľom informovať veľa ľudí, ktorí sa pripravujú na letné cestovanie, o právach, ktoré ako cestujúci majú, a o tom, ako si ich môžu v prípade potreby uplatňovať.

Od 25. do 28. júna sa v Bruseli, Aténach-Pireuse a Sofii začnú úvodné podujatia vo Varšave sa bude konať informačný deň o právach cestujúcich v leteckej doprave.

Podpredseda Komisie Siim Kallas, zodpovedný za mobilitu a dopravu, uviedol: „Pre milióny Európanov je dovolenka časom zaslúženého oddychu a drvivá väčšina bude cestovať bez problémov. Niekedy sa však veci môžu nemilo zvrtnúť. Toto leto je po prvý raz, keď môžu dovolenkujúci cestovať po Európe - od Londýna po Lisabon či Ľubľanu - s vedomím, že ich v rámci právneho systému EÚ chránia práva cestujúcich, kdekoľvek a akokoľvek cestujú. Aby však mohli tieto práva uplatniť v praxi, musia ich najprv poznať. Táto kampaň im má poskytnúť viac informácií.“

Otvorenie kampane

Táto nová dvojročná kampaň bude pozostávať z plagátov na letiskách, v prístavoch, na autobusových a vlakových staniciach po celej Európe, letákov a informácií na internete vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Táto nová kampaň vychádza z existujúcej kampane a sústredí sa hlavne na informovanie o nových právach cestujúcich v lodnej doprave a právach cestujúcich v autobusovej doprave.

Podpredseda Kallas oficiálne otvorí túto novú kampaň v Bruseli na vlakovej stanici Zuid/Midi 26. júna o 15:00 hod. pri stánku Európskeho spotrebiteľského centra (pred informáciami), po čom bude nasledovať stretnutie so zástupcami zainteresovaných strán a novinármi v Salon de District (terminál 22). Cestujúci budú mať celý deň príležitosť zúčastniť sa krátkeho kvízu a vyhrať upomienkové predmety. Tohto otvorenia sa zúčastnia:

 1. - p. Melchior Wathelet, minister životného prostredia, energetiky a mobility

 2. - p. Jannie Haeck, výkonný riaditeľ, SNCB/NMBS Holding,

 3. - p. Luc Lallemand, výkonný riaditeľ, Infrabel

 4. - p. Marc Descheemaecker, výkonný riaditeľ, SNCB/NMBS

 5. - p. Libor Lochman, výkonný riaditeľ Spoločenstva európskych železníc

Počas týždňa otvoria kampaň vystúpenia hlavných rečníkov v troch ďalších európskych lokalitách:

 • v prístavnom terminále Atény-Pireus za účasti p. Fotisa Karamitsosa, riaditeľa Generálneho riaditeľstva Komisie pre mobilitu a dopravu, vo štvrtok 27. júna, od 12:00 hod. do 14:00 hod.

 • Na hlavnej autobusovej stanici v Sofii, v piatok 28. júna, od 10:00 hod. do 15:00 hod.

 • na letisku vo Varšave v rámci Dňa práv cestujúcich v leteckej doprave za účasti Európskeho spotrebiteľského centra, v piatok 28. júna, od 10:00 hod. do 16:00 hod. a tlačová konferencia od 11:00 hod do 13:00 hod.

Čo je cieľom tejto novej kampane?

 1. 59 % cestujúcich z EÚ v leteckej doprave nepozná svoje práva, 34 % ich pozná a 7 % vôbec nevie, že nejaké práva má. [2]

 2. 66 % občanov EÚ nepozná svoje zmluvné práva pri kupovaní lístka alebo iného cestovného dokladu, a 34 % ich pozná.[3]

 3. Jeden zo šiestich Európanov je zdravotne postihnutý. Odhliadnuc od tohto čísla všeobecná tendencia starnutia európskej populácie spôsobuje neustále zvyšovanie počtu cestujúcich so zvláštnymi potrebami, pokiaľ ide o pomoc, spojenými so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou. Jedným z cieľov legislatívy o právach cestujúcich je, aby zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou mobilitou mali rovnaké možnosti cestovať ako ostatní občania.

 4. EÚ je prvou oblasťou na svete s komplexným súborom práv cestujúcich pre všetky spôsoby dopravy (letecká, železničná, lodná a autobusová). Ľudia sa musia dozvedieť viac o svojich právach, ktoré v rámci právneho systému EÚ majú.

Kde nájdem informácie o právach cestujúcich?

Bola vytvorená webová stránka, kde nájdete informácie týkajúce sa všetkých spôsobov dopravy. Táto webová stránka je dostupná vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Videá a plagáty ku kampani

http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/en/32-campaign.html

Viac informácií je k dispozícii na adrese: http://ec.europa.eu/transport/passengers/index_en.htm

Navštívte webovú stránku Komisie Vaše práva cestujúceho.

K dispozícii je mobilná aplikácia, dostupná pre všetky spôsoby dopravy a pre štyri mobilné platformy: Apple iPhone a iPad, Google Android, RIM Blackberry a Microsoft Windows Phone 7. Aplikácia je dostupná v 22 jazykoch EÚ. V prípade každého problému aplikácia vysvetlí práva cestujúceho a poskytne informácie o tom, kam sa obrátiť v prípade sťažnosti.

Stiahnite si aplikáciu o právach cestujúcich na smartfón, ktorá je k dispozícii pre všetky platformy.

MEMO/13/608

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

[ :

2] Správa Eurobarometra z roku 2009 právach cestujúcich v leteckej doprave

[ :

3] Správa Eurobarometra z roku 2009 právach cestujúcich v leteckej doprave


Side Bar