Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 25. června 2013

Místopředseda Kallas zahajuje novou informační kampaň věnovanou právům cestujících

Letošní léto je to poprvé, kdy jsou miliony osob cestujících během dovolené v EU chráněny komplexními právy cestujících bez ohledu na to, jakou dopravou používají, neboť k právům cestující v letecké a železniční dopravě se nyní připojila i práva v lodní, autobusové a autokarové dopravě. Výzkumy však ukazují, že dvě třetiny cestujících si nejsou svých práv vědomy. Proto Komise zahajuje novou informační kampaň, jejímž cílem je seznámit mnoho lidí, kteří hodlají toto léto cestovat, s tím, jaká mají práva jako cestující a jak lze tato práva v případě potřeby uplatnit.

Od 25. do 28. června budou v Bruselu, Aténách-Pireu a Sofii probíhat akce k zahájení kampaně a ve Varšavě proběhne informační den věnovaný právům cestujících v letecké dopravě.

Místopředseda Evropské komise Siim Kallas odpovědný za mobilitu a dopravu uvedl: „Pro miliony Evropanů jsou prázdniny časem, kdy si užívají zaslouženého odpočinku, a drtivá většina z nich cestuje zcela bez problémů. Někdy se však problémy vyskytnou. Letošní léto poprvé mohou výletníci křižovat Evropu – od Londýna po Lisabon nebo Lublaň – s vědomím, že jsou chráněni bez ohledu na to, jak a kam cestují, a to právy cestujících zakotvenými v právu EU. Aby cestující mohli tato práva vykonávat, musí o nich vědět. Tato kampaň jim má poskytnout více informací.“

Zahájení kampaně

Nová dvouletá kampaň bude sestávat z poutavých plakátů na letištích, přístavech, autobusových a vlakových nádražích, letáků a informací na internetu ve všech jazycích EU. Nová kampaň vychází ze stávající kampaně a bude usilovat zejména o to zvýšit povědomí o nových právech cestujících ve vodní dopravě a právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě.

Místopředseda Kallas oficiálně zahájí novou kampaň v Bruselu na vlakovém nádraží Zuid/Midi dne 26. června v 15:00 na stánku Evropského spotřebitelského centra (před informacemi), poté bude následovat schůzka se zúčastněnými stranami a novináři v Salon de Distict (terminál 22). V průběhu celého dne budou mít cestující možnost soutěžit v krátkém kvízu o upomínkové předměty. Zahájení se zúčastní:

 1. pan Melchior Wathelet, státní tajemník pro životní prostředí, energetiku a mobilitu

 2. pan Jannie Haeck, SNCB/NMBS Holding, výkonný ředitel

 3. pan Luc Lallemand, Infrabel, výkonný ředitel

 4. pan Marc Descheemaecker, SNCB/NMBS, výkonný ředitel

 5. pan Libor Lochman, Společenství evropských železnic, výkonný ředitel

V průběhu týdne bude kampaň zahájena hlavními řečníky na třech dalších místech Evropy:

 1. v přístavním terminálu v Aténách-Pireu panem Fotisem Karamitsosem, ředitelem na Generálním ředitelství pro mobilitu a dopravu Komise, a to ve čtvrtek 27. června od 12:00 do 14:00.

 2. na autobusovém nádraží v Sofii, a to v pátek 28. června od 10:00 do 15:00.

 3. na letišti ve Varšavě, kde se bude konat Den práv cestujících v letecké dopravě s evropským spotřebitelským centrem, a to v pátek 28. června, přičemž veřejná akce proběhne od 10:00 do 16:00 a tisková konference od 11.00 do 13:00.

Proč tato nová kampaň?

 1. 59 % cestujících v letecké dopravě EU svá práva nezná, 34 % cestujících tato práva zná a 7 % cestujících o svých právech neví[2].

 2. 66 % občanů EU nezná svá smluvní práva, když kupují jízdenku nebo jiný cestovní doklad, zatímco 34 % občanů tato práva zná[3].

 3. Jedna šestina Evropanů trpí zdravotním postižením. Jelikož navíc evropská populace stárne, bude trvale narůstat i počet cestujících, kteří potřebují zvláštní pomoc z důvodu zdravotního postižení nebo snížené mobility. Jedním z cílů právních předpisů o právech cestujících je umožnit zdravotně postiženým osobám a osobám se sníženou mobilitou, aby měly stejné možnosti cestování jako ostatní občané.

 4. EU je první oblast na světě, kde platí komplexní soubor práv cestujících pro všechny druhy dopravy (letecká, železniční, lodní, autobusová a autokarová). Lidé se potřebují dozvědět více o svých právech, které nyní mají podle práva EU.

Jak lze získat informace o svých právech cestujících?

Byla vytvořena internetová stránka pro všechny druhy dopravy. Tato stránka je k dispozici ve všech úředních jazycích EU.

Informace přináší videa a plakáty kampaně http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/en/32-campaign.html

Více informací najdete na stránkách: http://ec.europa.eu/transport/passengers/index_en.htm

Navštivte internetové stránky Komise věnované právům cestujících Your passenger rights at hand.

Je k dispozici aplikace pro mobilní telefony, která se vztahuje na všechny druhy dopravy a je k dispozici na čtyřech mobilních platformách: Apple iPhone a iPad, Google Android, RIM Blackberry a Microsoft Windows Phone 7. Aplikace je dostupná ve 22 jazycích EU. U každého potenciálního problému aplikace vysvětluje práva a radí, na koho se obrátit se stížností.

Stáhněte si aplikaci pro smartphone s informacemi o právech cestujících, která je k dispozici na všech platformách.

MEMO/13/608

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

[ :

2] Zpráva Eurobarometru z roku 2009 o právech cestujících v letecké dopravě.

[ :

3] Zpráva Eurobarometru z roku 2009 o právech cestujících v letecké dopravě.


Side Bar